16 грудня 2017 року запрошуємо НА ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ початок о 9 годині, м. Київ, вул. Московська, 45/1

Анкета інституту


Статут Військового інституту телекомунікацій та інфоматизації


Статут ВІТІ


Стратегія і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності ВІТІ на період до 2020 року


Стратегия розвитку ВІТІ


Кошторис на поточний рік та всі зміни до нього


Зведені показники виконання кошторису ВІТІ


Інформація щодо проведення тендерних процедур

Наказом НІ від 28.04.16 №195 в інституті призначено комітет з конкурсних торгів, затверджено положення про комітет з конкурсних торгів та функціональні обов'язки членів комітету. Комітет відповідає з організацію та проведення процедур закупівель відповідно до затвердженого кошторису, фінансового плану(плану закупівель, плану використання бюджетних (державних) коштів).


Штатний розпис на поточний рік

інформація з обмеженим достутпом


Щорічний звіт керівника вищого навчального закладу перед засновником (засновниками) або уповноваженим ним (ними) органом (особою) та вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу.

інформація з обмеженим достутпом


Положення про вчену раду вищого навчального закладу


Положення про вчену раду ВІТІ


Оприлюднені рішення вченої ради вищого навчального закладу


Оприлюднені рішення вченої ради ВІТІ


Рішення вченої ради вищого навчального закладу про затвердження стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності вищого навчального закладу


Рішення вченої ради ВІТІ про затвердження стратегії і перспективних напрямів розвитку


Рішення вченої ради вищого навчального закладу про затвердження зразку та порядку виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015р N 525 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки" (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 травня 2015 р. за N 551/26996).


Положення про факультет (навчально-науковий інститут)


Положення про факультет ВІТІ


Положення про структурні підрозділи


Положення ВКСС


Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

Згідно наказу МО № 37/51 від 27.01.2015 року "Про затвердження Інструкції про порядок заміщення вакантних посад командування (керівного складу), наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів та науково-дослідних установах Збройних Сил України на конкурсній основі"


Інформація про склад керівних органів


Керівництво інституту


Інформацію про діяльність органів студентського самоврядування


Інформація про раду сержантів ВІТІ


Положення про орган студентського самоврядування


Положення про раду сержантів ВІТІ


Положення про наукове товариство студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених


Положення про воєнно-наукове товаритство курсантів ВІТІ


Колективний договір


Колективний договірів ВІТІ


© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2017.

Розроблено та підтримується інформаційно-телекомунікаційним вузлом ВІТІ. Питання щодо вступу та інші надсилайте на: vitivstup@ukr.net

ß-версія. Сайт знаходиться у тестовому режимі.

Пропозиції щодо сайту надсилайте на: vitiadmin@ukr.net

^ Наверх