Кафедра "Військової підготовки" оголошує НАБІР громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу"

Анкета інституту


Статут Військового інституту телекомунікацій та інфоматизації


Статут ВІТІ


Кошторис на поточний рік та всі зміни до нього


Зведені показники виконання кошторису ВІТІ


Інформація щодо проведення тендерних процедур

Наказом НІ від 28.04.16 №195 в інституті призначено комітет з конкурсних торгів, затверджено положення про комітет з конкурсних торгів та функціональні обов'язки членів комітету. Комітет відповідає з організацію та проведення процедур закупівель відповідно до затвердженого кошторису, фінансового плану(плану закупівель, плану використання бюджетних (державних) коштів).


Штатний розпис на поточний рік

інформація з обмеженим достутпом


Щорічний звіт керівника вищого навчального закладу перед засновником (засновниками) або уповноваженим ним (ними) органом (особою) та вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу.

інформація з обмеженим достутпом


Положення про вчену раду вищого навчального закладу


Положення про вчену раду ВІТІ


Оприлюднені рішення вченої ради вищого навчального закладу


Оприлюднені рішення вченої ради ВІТІ


Положення про організацію освітнього процесу


Положення про організацію освітнього процесу ВІТІ


Положення про екзаменаційну комісію


Положення про екзаменаційну комісію ВІТІ


Рішення вченої ради вищого навчального закладу про затвердження стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності вищого навчального закладу


Рішення вченої ради ВІТІ про затвердження стратегії і перспективних напрямів розвитку


Рішення вченої ради вищого навчального закладу про затвердження зразку та порядку виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015р N 525 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки" (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 травня 2015 р. за N 551/26996).


Рішення вченої ради вищого навчального закладу про визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти


Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти


Положення про факультет (навчально-науковий інститут)


Положення про факультет ВІТІ


Положення про структурні підрозділи


Положення ВКСС


Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

Згідно наказу МО № 37/51 від 27.01.2015 року "Про затвердження Інструкції про порядок заміщення вакантних посад командування (керівного складу), наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів та науково-дослідних установах Збройних Сил України на конкурсній основі"


Інформація про склад керівних органів


Керівництво інституту


Правила прийому до вищого навчального закладу на поточний рік


Правила прийому до ВІТІ


Умови вступу


Ліцензія МОН про надання освітніх послуг


Ліцензія МОН


Сертифікати про акредитацію


Сертифікати про акредитацію ВІТІ


Положення про приймальну комісію


Положення про приймальну комісію ВІТІ


Інформацію про діяльність органів студентського самоврядування


Інформація про раду сержантів ВІТІ


Положення про орган студентського самоврядування


Положення про раду сержантів ВІТІ


Положення про наукове товариство студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених


Положення про воєнно-наукове товаритство курсантів ВІТІ


Колективний договір


Колективний договірів ВІТІ


© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2017.

Розроблено та підтримується інформаційно-телекомунікаційним вузлом ВІТІ. Питання щодо вступу та інші надсилайте на: vitivstup@ukr.net

ß-версія. Сайт знаходиться у тестовому режимі.

Пропозиції щодо сайту надсилайте на: vitiadmin@ukr.net

^ Наверх