УВАГА, до 31 жовтня 2021 року оголошено додатковий набір на кафедру Військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу. Довідка за телефоном: (067) 555-87-37, (044) 256-22-59, (044) 256-23-94 (щодня).

Публічна інформація


1. Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

2. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ВІТІ імені Героїв Крут

3. Довідка з відомчого обліку Міністерства оборони України в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ВІТІ імені Героїв Крут


4. Статут Військового інституту телекомунікацій та інфоматизації імені Героїв Крут(нова редакція, Наказ МОУ від 16.10.2019 № 535)

5. Статут Військового інституту телекомунікацій та інфоматизації (Наказ МОУ від 20.10.2015 № 572)

ПРОЄКТ "ЗМІНИ до Статуту Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут" (редакція від 21.09.2021)


ПРОЄКТ Типове Положення про факультет Військового інституту телекомунікацій та інфоматизації

6. Стратегія і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Військового інституту телекомункаіцій та інформатизації імені Героїв Крут на період до 2025 року7. Ліцензія на провадження освітньої діяльності

8. Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

9. Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

10. Сертифікати про акредитацію освітніх програм

11. Державний контракт на підготовку військових фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів: 2021 2020 2019 2018 2017


12. Колективний договір ВІТІ імені Героїв Крут на 2019 - 2021 роки Реєстрація: Профспілка працівників ЗСУ

Колективний договір ВІТІ на 2016 - 2017 роки Зміни та доповнення: 2017 рік 2017 рік 2018 рік

Колективний договір ВІТІ ДУТ на 2014 - 2016 роки Зміни та доповнення: 2014 рік 2015 рік 2015 рік


13. Кошторис закладу вищої освіти та всі зміни до нього

14. Інформація щодо тендерних процедур

15. Державні закупівлі

16. Штатний розпис (містить інформацію з обмеженим доступом (п.2.2 наказу Генерального штабу ЗСУ №408 від 22.11.2017 "Про затвердження Переліку відомостей Збройних Сил України, що становлять службову інформацію")

17. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти (Інформація про кількість осіб, які навчається у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут є інформацію з обмеженим доступом (п.3.27 наказу Генерального штабу ЗСУ №408 від 22.11.2017 "Про затвердження Переліку відомостей Збройних Сил України, що становлять службову інформацію")

18. Сертифікати про акредитацію освітніх програм

19. Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

20. Мовою освітнього процесу в закладах вищої освіти є державна мова ( Відповідно до статті 48 Закону України від 01.07.2014 № 1556-VII "Про вищу освіту")

21. Напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти) - інформація про напрями наукової та/або мистецької діяльності є інформацію з обмеженим доступом (п.20.6 наказу Генерального штабу ЗСУ №408 від 22.11.2017 "Про затвердження Переліку відомостей Збройних Сил України, що становлять службову інформацію")

22. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами) - відповідно до статті 45 Постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 347 "Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності" вищі військові заклади освіти (заклади вищої освіти із специфічними умовами навчання) не висвітлюють відомості про матеріально-технічне забезпечення на електронних ресурсах

Акт обстеження № 5042/103/21 (Перевірка відповідності приміщень та матеріально-технічної бази Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут вимогам наказів, правил, норм, стандартів, положень, інструкцій, інших нормативних документів, які мають чинність правових та передбачені Законом України "Про охорону праці" щодо підтвердження ліцензії на проведення освітньої діяльності)

23. Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання - Курсанти упродовж всього періоду навчання безкоштовно розміщуються в казармах (спальних приміщеннях, гуртожитках) у порядку, встановленому Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України

24. Звіт про роботу ВІТІ за 2019-2020 навчальний рік

25. Правила прийому до закладу освіти у відповідному році

26. Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти - Підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється за рахунок коштів державного замовлення

27. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Наказ Міністерства оборони України від 13 грудня 2004 року № 608 «Про виплату науковим працівникам Збройних Сил України надбавки за стаж наукової роботи»

Наказ Міністерства оборони України від 11 лютого 2008 року № 40 «Про затвердження Інструкції про порядок відбору кандидатів та виплати академічних (соціальних) стипендій курсантам, слухачам і ад’юнктам вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів»


Угоди про співпрацю


Угода про спвпрацю між Військовим інститутом Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Військовим інститутом телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут

© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2021.

vitivstup@viti.edu.ua Питання щодо вступу надсилайте на: vitivstup@ukr.net

ß-версія. Деякі розділи сайту працюють у тестовому режимі.

^ Наверх