MITIT_admission_bot - Бот-помічник майбутнім абітурієнтам в Telegram      

Публічна інформація


1. Реєстр суб'єктів освітньої діяльності


2. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ВІТІ імені Героїв Крут


3. Довідка з відомчого обліку Міністерства оборони України в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ВІТІ імені Героїв Крут(2021)

Довідка з відомчого обліку Міністерства оборони України в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ВІТІ імені Героїв Крут(2019)


Статут Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут (нова редакція) прийнятий на засіданні загальних зборів особового складу 26.12.2022

ПРОЄКТ "ЗМІНИ до Статуту Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут" (редакція від 01.10.2021)

ПРОЄКТ "ЗМІНИ до Статуту Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут" (редакція від 13.05.2021)

ПРОЄКТ "ЗМІНИ до Статуту Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут" (редакція від 07.05.2020)

4. Статут Військового інституту телекомунікацій та інфоматизації імені Героїв Крут (нова редакція, Наказ МОУ від 16.10.2019 № 535)

Статут Військового інституту телекомунікацій та інфоматизації (Наказ МОУ від 20.10.2015 № 572)


5. Типове Положення про факультет Військового інституту телекомунікацій та інфоматизації імені Героїв Крут Наказ про введення в дію

ПРОЄКТ Типове Положення про факультет Військового інституту телекомунікацій та інфоматизації

Положення про факультет телекомунікаційних систем Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут (нова редакція від 03.02.2022)

Положення про факультет інформаційних технологій Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут (нова редакція від 03.02.2022)

Положення про факультет бойового застосування систем управління та зв'язку Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут (нова редакція від 03.02.2022)


6. Стратегія і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Військового інституту телекомункаіцій та інформатизації імені Героїв Крут на період до 2025 року


7. Ліцензія на провадження освітньої діяльності


8. Витяг з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо права провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (17.02.2022)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.07.2021 № 83-л "Про ліцензування освітньої діяльності"

Витяг з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо права провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (09.07.2021)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.04.2021 № 42-л "Про ліцензування освітньої діяльності"

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (12.12.2019)

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (17.03.2017)


9. Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти


10. Сертифікати про акредитацію освітніх програм

Сертифікати про акредитацію першого рівня вищої освіти

Сертифікати про акредитацію другого рівня вищої освіти

Сертифікати про акредитацію третього рівня вищої освіти

Сертифікати про акредитацію початкового рівня вищої освіти


11. Державний контракт на підготовку військових фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017


12. Структура Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут"


13. Щодо продовження строків повноважень виборних органів Профспілки

Колективний договір ВІТІ імені Героїв Крут на 2019 - 2021 роки Реєстрація: Профспілка працівників ЗСУ

Колективний договір ВІТІ на 2016 - 2017 роки Зміни та доповнення: 2017 рік 2017 рік 2018 рік

Колективний договір ВІТІ ДУТ на 2014 - 2016 роки Зміни та доповнення: 2014 рік 2015 рік 2015 рік


14. Кошторис закладу вищої освіти та всі зміни до нього


15. Інформація щодо тендерних процедур


16. Державні закупівлі


17. Штатний розпис (містить інформацію з обмеженим доступом (п.2.2 наказу Генерального штабу ЗСУ №408 від 22.11.2017 "Про затвердження Переліку відомостей Збройних Сил України, що становлять службову інформацію")


18. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти (Інформація про кількість осіб, які навчається у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут є інформацію з обмеженим доступом (п.3.27 наказу Генерального штабу ЗСУ №408 від 22.11.2017 "Про затвердження Переліку відомостей Збройних Сил України, що становлять службову інформацію")


19. Сертифікати про акредитацію освітніх програм

Сертифікат про державну акредитацію підготовки водіїв транспортних засобів категорії В,С


20. Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою


21. Мовою освітнього процесу в закладах вищої освіти є державна мова

Відповідно до статті 48 Закону України від 01.07.2014 № 1556-VII "Про вищу освіту")


22. Напрями наукової діяльності


23. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами) - відповідно до статті 45 Постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 347 "Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності" вищі військові заклади освіти (заклади вищої освіти із специфічними умовами навчання) не висвітлюють відомості про матеріально-технічне забезпечення на електронних ресурсах

Акт обстеження № 5042/103/21 (Перевірка відповідності приміщень та матеріально-технічної бази Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут вимогам наказів, правил, норм, стандартів, положень, інструкцій, інших нормативних документів, які мають чинність правових та передбачені Законом України "Про охорону праці" щодо підтвердження ліцензії на проведення освітньої діяльності)


24. Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання


25. Звіт про роботу ВІТІ за 2021-2022 навчальний рік

Звіт про роботу ВІТІ за 2020-2021 навчальний рік

Щорічний звіт про діяльність начальника Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут за 2021 рік

Звіт про роботу ВІТІ за 2019-2020 навчальний рік

Щорічний звіт про діяльність начальника Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут за 2020 рік


26. Правила прийому до закладу освіти у відповідному році


27. Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти


28. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Наказ Міністерства оборони України від 13 грудня 2004 року № 608 «Про виплату науковим працівникам Збройних Сил України надбавки за стаж наукової роботи»

Наказ Міністерства оборони України від 11 лютого 2008 року № 40 «Про затвердження Інструкції про порядок відбору кандидатів та виплати академічних (соціальних) стипендій курсантам, слухачам і ад’юнктам вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів»


29. Правила поведінки здобувача вищої освіти Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут


30. Положення щодо запобігання та протидії проявам булінгу (цькування) у ВІТІ імені Героїв Крут Наказ про введення в дію

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадку булінгу (цькування) в закладі освіти

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)


Угоди про співпрацю


Меморандум про взаєморозуміння між Військовим інститутом телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут та Норвезьким університетським коледжнм оборони

Меморандум про взаєморозуміння між Військовим інститутом телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут та Польською військово-морською академією імені Героїв Вестеплатте


Договір про співпрацю між Військовим інститутом телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут та Комунальним закладом Київської обласної ради Переяслівський ліцей "Патріот"


Меморандум про співробітництво між Національною академією Служби безпеки України та Військовим інститутом телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут

Угода про наукове і науково-технічне співробітництво між Військовим інститутом телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут та Національним університетом оборони України

Угода про співпрацю між Військовим інститутом Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Військовим інститутом телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут

Угода про співпрацю між Військовою академією (м. Одеса) та Військовим інститутом телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут

Договір про співпрацю між Луцьким національним технічним університетом та Військовим інститутом телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут

Договір про співробітництво між Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича та Військовим інститутом телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут

Договір про співробітництво між Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут" та Військовим інститутом телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут

Договір про співробітництво між Національним університетом біоресурсів і природокористування України та Військовим інститутом телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут

Договір про співробітництво між Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут" (кафедра кібербезпеки) та Військовим інститутом телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут

Договір про співробітництво між Національним технічним університетом "Дніпровська політехніка" та Військовим інститутом телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут


Меморандум про співпрацю між Громадською організацією "АЕРОРОЗВІДКА" та Військовим інститутом телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут

Договір про співробітництво (партнерство) між Військовим інститутом телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут та Товариством з обмеженою відповідальністю «Асельсан УКРАЇНА»

Договір про співробітництво (партнерство) між Військовим інститутом телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут та Товариством з обмеженою відповідальністю «Радіо Сатком Груп»

Договір про співробітництво (партнерство) між Військовим інститутом телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут та Товариством з обмеженою відповідальністю «ДОЛЯ І КО. ЛТД»

Договір про співробітництво та організацію взаємовідносин у сфері захисту інформації між Військовим інститутом телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут та Товариством з обмеженою відповідальністю «Н.В.Ц. ІНФОЗАХИСТ»


Договір про співробітництво між Товариством з обмеженою відповідальністю "Антиплагіат" та Військовим інститутом телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут

Договір між Військовим інститутом телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут та Державною науково-технічною бібліотекою України


Меморандум про співпрацю між благодійною організацією "Міжнародний благодійний фонд "Родинний клуб матусі" та Військовим інститутом телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут

© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2023.

Питання щодо вступу надсилайте на: [email protected] або [email protected]

^ Наверх