ВСТУП-2022, прийом на навчання для здобуття ступеня вишщої освіти БАКАЛАВР, МАГІСТР, PhD (Правила прийому на навчання до Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут у 2022 році)                        

Факультет телекомунікаційних систем


Факультет Телекомунікаційних систем Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут є одним з основних організаційних і навчально-наукових структурних підрозділів інституту, який об'єднує кафедри, підрозділи курсантів.

Основною метою діяльності факультету є забезпечення умов, необхідних для здійснення освітньої діяльності, яка відповідає стандартам вищої освіти та забезпечує пдготовку, згідно з державним замовленням, висококвалфікованих військових фахівців на рівнях вищої освіти перший (бакалаврський) рівень, другий (магістерський) рівень та фахівців заочної форми навчання з числа військовослужбовців за контрактом.

Начальник факультету

полковник РИБКА Євгеній Миколайович

лицар ордена Богдана Хмельницького III ступеня, учасник бойових дій

Заступник начальника факультету з навчальної
та наукової роботи - начальник навчальної частини

підполковник ЛЕБІДЬ Євген Віцентович

кандидат технічних наук, учасник бойових дій

Заступник начальника факультету
з морально-психологічного забезпечення

підполковник ЛАНКО Антон Вікторович

учасник бойових дій


ФАКУЛЬТЕТ ГОТУЄ ФАХІВЦІВ В ГАЛУЗІ ЗНАНЬ:

  • Електроніка та телекомунікації

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ:

  • Телекомунікації та радіотехніка
ДО СКЛАДУ ФАКУЛЬТЕТУ ОРГАНІЗАЦІЙНО ВХОДЯТЬ 3 КАФЕДРИ:


Кафедра "ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ"

Призначена для теоретичної та практичної підготовки офіцерських кадрів, які спроможні до впровадження новітніх телекомунікаційних технологій у діяльність органів військового управління.

Начальник кафедри

полковник ГУРЖІЙ Павло Миколайович

кандидат технічних наук, учасник бойових дій


Кафедра "ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ ТА МЕРЕЖАХ"

Призначена для теоретичної та практичної підготовки військових фахівців для застосування сучасних зазобів захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах та мережах.

Начальник кафедри

полковник ЖУК Олександр Володимирович

Доктор технічних наук, доцент


Кафедра "ПОБУДОВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ"

Кафедра здійснює підготовку курсантів інституту з фундаментальних дисциплін щодо будови, функціонування та супроводження сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем за всіма спеціальностями.

Начальник кафедри

полковник КУЗАВКОВ Василь Вікторович

доктор технічних наук, доцент


НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНА БАЗАОСВІТНЯ ТА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Основним завданням Факультету є здійснення освітньої діяльності, яка відповідає стандартом вищої освіти, та забезпечує підготовку згідно з державним замовленням висококваліфікованих військових фахівців.

Освітня діяльність реалізується у вигляді освітнього процесу. Вона включає навчальну, виховну, методичну роботу та наукову, науково-технічну діяльність.

Основним видом освітньої діяльності є навчальна робота. Вона включає в себе заходи керівництва Факультету та його структурних підрозділів, науково-педагогічних та інших працівників з питань: підготовки за фахом курсантів; організації та науково-методичного забезпечення всіх форм (видів) навчальних занять, самостійної роботи, практичної підготовки; удосконалення змісту навчання із врахування сучасних досягнень науки, техніки, технологій, а також досвіду проведення антитерористичної операції на сході країни; проведення діагностики результатів навчання, виховання і розвитку курсантів; їх атестування та управління якістю навчального процесу.

На факультеті потужний науково-педагогічний потенціал, сучасна навчально-матеріальна база, комп’ютерні та спеціалізовані класи. Лекційні аудиторії оснащені новітньою телекомунікаційною технікою та засобами зв’язку. Серед курсантів факультету навчаються іменні стипендіати премій Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України і переможці конкурсів наукових робіт в різних галузях знань.

На факультеті організована робота:

підготовки воєнно-наукового товариства (ВНТ) курсантів;

підготовки ад'юнктів до захисту дисертаційних робіт.

Факультет приймає активну участь в винахідницькій та раціоналізаторській роботі, представники від факультету беруть участь у міжнародних навчаннях.

Військовослужбовці, які навчаються на факультеті мають статус курсанта та отримують грошове забезпечення. Курсантам, які навчаються на «добре» та «відмінно» нараховується підвищене грошове забезпечення. Випускники факультету після закінчення навчання отримують диплом державного зразка, первинне офіцерське звання «лейтенант» та обов’язкове (гарантоване державним замовленням) призначення на первинну офіцерську посаду.ПРОВЕДЕННЯ ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАНЯТЬМОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Факультетом створені всі умови для всебічного розвитку особистості. Курсанти постійно відвідують театри, кінотеатри, картинні галереї, музеї, пам’ятки вітчизняної історичної та культурної спадщини.ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА І СПОРТ

Особлива увага приділяється розвитку фізичної культури та спорту. Особовий склад факультету має можливість відвідувати різноманітні спортивні секції, гуртки та басейн.КУРСАНТСЬКИЙ ПОБУТ


© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2022.

vitivstup@viti.edu.ua Питання щодо вступу надсилайте на: vitivstup@ukr.net

ß-версія. Деякі розділи сайту працюють у тестовому режимі.

^ Наверх