MITIT_admission_bot - Бот-помічник майбутнім абітурієнтам в Telegram      

Спеціалізована вчена рада


1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» від 24 липня 2013 року № 567

2. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» від 23 вересня 2019 року № 1220

3. Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 23 вересня 2019 року № 1220

4. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів» від 14 липня 2015 року № 758

5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» від 06.03.2019 року № 167

Лист Міністерства освіти та науки України «Щодо врегулювання питань про присудження наукових ступенів» (27.04.2021 року)


На підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України наказ від 10 жовтня 2022 р. № 894 створено спеціалізовану вчену раду СРД 26.710.01 Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут Міністерства оборони України з присудження наукового ступеня доктора наук з грифом "цілком таємно", "таємно".

Профіль ради: 20.02.14 "Озброєння і військова техніка", 05.13.06 "Інформаційні технології".

Головою спеціалізованої вченої ради призначено доктора технічних наук, професора Креденцера Бориса Петровича, спеціальність 20.02.14.

Заступником голови спеціалізованої вченої ради призначено доктора технічних наук, професора Романюка Валерія Антоновича, спеціальність 05.13.06.

Вченим секретарем спеціалізованої вченої ради призначено кандидата технічних наук, доцента Радзівілова Григорія Даниловича, спеціальність 20.02.14.

З моменту створення спеціалізованою вченою радою підготовлено 6 докторів наук та 71 кандидатів наук.ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УТВОРЕННЯ РАЗОВОЇ РАДИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

Наказом начальника Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут (з основної діяльності) від 31.08.2022 року № 80, утворена спеціалізована вчена рада для захисту дисертаційної роботи РОМАНЕНКО Марії Михайлівни, ад’юнкта науково-організаційного відділу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 2022 року випуску, у складі:

Голова ради – СОВА Олег Ярославович, доктор технічних наук, с.н.с., начальник кафедри автоматизованих систем управління факультету інформаційних технологій Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.

Члени ради:

ЖУК Олександр Володимирович – доктор технічних наук, доцент, начальник кафедри захисту інформації в телекомунікаційних системах та мережах факультету телекомунікаційних систем Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут (рецензент);

БЄЛЯКОВ Роберт Олегович – кандидат технічних наук, доцент, докторант науково-організаційного відділу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут (рецензент);

ШИШАЦЬКИЙ Андрій Володимирович – кандидат технічних наук, науковий співробітник Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України (опонент);

СУБАЧ Ігор Юрійович – доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” імені Ігоря Сікорського (опонент).


Науковий керівник: КУЗАВКОВ Василь Вікторович – доктор технічних наук, доцент, начальник кафедри побудови телекомунікаційних систем Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.

Тема дисертації: спеціальна тема. Спеціальність 126 – Інформаційні системи та технології. Дисертаційна робота має ступень секретності ‟таємно”. Ознайомитись з дисертаційною роботою при наявності форми допуску, можна у відділенні охорони державної таємниці Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, інвентарний № 1/4/248.

Трансляція захисту дисертації не здійснюватиметься у зв’язку з тим що дисертаційна робота має ступень секретності ‟таємно”. При наявності форми допуску та припису (форма № 15) можна звернутися до науково-організаційного відділу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут щодо організації присутності на захисті дисертації. Захист здійснюватиметься за адресою м. Київ, вул. Московська, 45/1.

Дата захисту дисертації буде оприлюднена на офіційному сайті Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.

Телефон для довідок: 044-256-22-73.ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ДАТИ, ЧАСУ І МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

20 грудня 2022 року о 12.00 у приміщенні спеціалізованої вченої ради Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут за адресою м. Київ, вул. Князів Острозьких, 45/1, відбудеться публічний захист дисертаційної роботи РОМАНЕНКО Марії Михайлівни, , ад’юнкта науково-організаційного відділу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 2022 року випуску (підстава: протокол № 5 від 06.12.2022 року засідання разової спеціалізованої вченої ради).

Науковий керівник: КУЗАВКОВ Василь Вікторович – доктор технічних наук, доцент, начальник кафедри побудови телекомунікаційних систем Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.

Тема дисертації: спеціальна тема. Спеціальність 126 – Інформаційні системи та технології. Дисертаційна робота має ступень секретності ‟таємно”. Ознайомитись з дисертаційною роботою, з рецензіями та відгуками офіційних опонентів при наявності форми допуску та припису (форма № 15), можна у відділенні охорони державної таємниці Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.

Трансляція захисту дисертації не здійснюватиметься у зв’язку з тим що дисертаційна робота містить інформацію з обмеженим доступом. При наявності форми допуску та припису можна звернутися до науково-організаційного відділу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут щодо присутності на захисті дисертації.

Телефон для довідок: 044-256-22-73.ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

20 грудня 2022 року о 12.00 у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут відбувся публічний захист дисертаційної роботи РОМАНЕНКО Марії Михайлівни, , ад’юнкта науково-організаційного відділу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 2022 року випуску. За результатами відкритого голосування разовою вченою радою прийнято рішення про присудження ступеня доктора філософії РОМАНЕНКО Марії Михайлівні (підстава: рішення разової ради від 20.12.2022 року).

Ознайомитись з рішенням разової ради при наявності форми допуску та припису (форма № 15), можна у відділенні охорони державної таємниці Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.

Телефон для довідок: 044-256-22-73.


Повідомлення про захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії - 2021 рік.

© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2023.

Питання щодо вступу надсилайте на: [email protected] або [email protected]

^ Наверх