Telegram канал - Вступ до ВІТІ 2024            Запрошуємо на день відкритих дверей           

Спеціалізована вчена рада


1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» від 24 липня 2013 року № 567

2. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» від 23 вересня 2019 року № 1220

3. Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 23 вересня 2019 року № 1220

4. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів» від 14 липня 2015 року № 758

5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» від 06.03.2019 року № 167

Лист Міністерства освіти та науки України «Щодо врегулювання питань про присудження наукових ступенів» (27.04.2021 року)


На підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України наказ від 10 жовтня 2022 р. № 894 створено спеціалізовану вчену раду СРД 26.710.01 Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут Міністерства оборони України з присудження наукового ступеня доктора наук з грифом "цілком таємно", "таємно".

Профіль ради: 20.02.14 "Озброєння і військова техніка", 05.13.06 "Інформаційні технології".

Головою спеціалізованої вченої ради призначено доктора технічних наук, професора Креденцера Бориса Петровича, спеціальність 20.02.14.

Заступником голови спеціалізованої вченої ради призначено доктора технічних наук, професора Романюка Валерія Антоновича, спеціальність 05.13.06.

Вченим секретарем спеціалізованої вченої ради призначено кандидата технічних наук, професора Радзівілова Григорія Даниловича, спеціальність 20.02.14.

З моменту створення спеціалізованою вченою радою підготовлено 6 докторів наук та 71 кандидатів наук.ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УТВОРЕННЯ РАЗОВОЇ РАДИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

Наказом начальника Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут (з основної діяльності) від 28.02.2024 року № 28, утворена разова спеціалізована вчена рада для захисту дисертаційної роботи ГРОМЛЮК Катерини Андріївни, здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, у складі:

Голова ради – Володимир САЙКО, доктор технічних наук, професор, професор кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету телекомунікаційних систем Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.

Члени ради:

Григорій РАДЗІВІЛОВ – кандидат технічних наук, професор, заступник начальника Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут з наукової роботи (рецензент);

Роберт БЄЛЯКОВ – кандидат технічних наук, доцент, докторант науково-організаційного відділу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут (рецензент);

Олександр ПЕРМЯКОВ – доктор технічних наук, професор, професор кафедри комунікаційних технологій та кіберзахисту Національного університету оборони України (офіційний опонент);

Ігор ПАМПУХА – кандидат технічних наук, доцент, начальник науково-дослідного центру Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (офіційний опонент).

Науковий керівник: МІНОЧКІН Анатолій Іванович – доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу (розвитку мереж доступу та електромагнітної сумісності) науково-дослідного управління (розвитку транспортних мереж) наукового центру зв’язку та інформатизації Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.

Тема дисертації: спеціальна тема. Спеціальність 126 – Інформаційні системи та технології. Дисертаційна робота має ступень секретності ‟таємно”. Ознайомитись з дисертаційною роботою при наявності форми допуску, можна у відділенні охорони державної таємниці Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, інвентарний № 1/4/431.

Трансляція захисту дисертації не здійснюватиметься у зв’язку з тим що дисертаційна робота має ступень секретності ‟таємно”. При наявності форми допуску та припису (форма № 15) можна звернутися до науково-організаційного відділу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут щодо організації присутності на захисті дисертації. Захист здійснюватиметься за адресою м. Київ, вул. Князів Острозьких, 45/1.ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

27 лютого 2024 року о 12.00 у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут відбувся публічний захист дисертаційної роботи НЕРОЗНАКА Євгенія Ігоровича, здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. За результатами відкритого голосування разовою спеціалізованою вченою радою прийнято рішення про присудження ступеня доктора філософії НЕРОЗНАКУ Євгенію Ігоровичу (підстава: рішення разової ради від 27.02.2024 року).

Ознайомитись з рішенням разової ради можна за письмовою згодою начальника Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут у бібліотеці (сектор ‟для службового користування”) Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

20 лютого 2024 року о 12.00 у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут відбувся публічний захист дисертаційної роботи БОНДАРЕНКО Тетяни Василівни, здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії поза ад’юнктурою Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. За результатами відкритого голосування разовою спеціалізованою вченою радою прийнято рішення про присудження ступеня доктора філософії БОНДАРЕНКО Тетяні Василівні (підстава: рішення разової ради від 20.02.2024 року)

Ознайомитись з рішенням разової ради при наявності форми допуску та припису (форма № 15), можна у відділенні охорони державної таємниці Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

14 лютого 2024 року о 12.00 у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут відбувся публічний захист дисертаційної роботи КОЛТОВСКОВА Дмитра Геннадійовича, здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. За результатами відкритого голосування разовою спеціалізованою вченою радою прийнято рішення про присудження ступеня доктора філософії КОЛТОВСКОВУ Дмитру Геннадійовичу (підстава: рішення разової ради від 14.02.2024 року).

Ознайомитись з рішенням разової ради при наявності форми допуску та припису (форма № 15), можна у відділенні охорони державної таємниці Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.
Повідомлення про захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії - 2024, 2023, 2022, 2021 р.

© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2024.

Питання щодо вступу надсилайте на: [email protected] або [email protected]

^ Наверх