16 грудня 2017 року запрошуємо НА ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ початок о 9 годині, м. Київ, вул. Московська, 45/1

Кафедра „Математики та фізики”

Завідувач кафедри математики та фізики

Працівник Збройних Сил України Рудоміно-Дусятська Ірина Анатоліївна

кандидат фізико-математичних наук, доцент


Кафедра забезпечує викладання фундаментальних математичних дисциплін («Вища математика», «Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика», «Теорія прийняття рішень») та Фізики для курсантів (студентів заочної форми навчання) усіх спеціальностей підготовки на трьох факультетах. З метою забезпечення високої якості навчального процесу підготовки курсантів, навчання на кафедрі організоване з урахуванням освітніх потреб учасників навчального процесу в частині поглибленого опанування програм навчальних дисциплін, як базових, для подальшого вивчення шляхом поєднання лекційного курсу з лабораторними та практичними заняттями, де кожний курсант активно включається в рішення поставлених завдань, а одержані результати запроваджує в практику навчання.

Протягом навчання курсанти отримують фундаментальну математичну підготовку, що поєднується з вмінням ставити, аналізувати і ефективно розв’язувати сучасні прикладні задачі та високими практичними навичками у подальшому програмуванні, вирішуванні завдання, які пов’язані з обробкою та аналізом даних.

Метою кафедри є надання курсантам знань, які є необхідними для підготовки фахівців у галузях Інформаційних технологій, Електроніки та телекомунікації, Воєнних наук, національної безпеки, безпеки державного кордону.

Стратегічним завданням кафедри залишається розробка дидактичних матеріалів, електронних посібників до занять з усіх навчальних дисциплін кафедри.

На кафедрі працює 11 викладачів, з них 1 професор, кандидат фізико-математичних наук, доктор педагогічних наук, 4 доцента, кандидата фізико-математичних наук.

Методичні матеріали

© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2017.

Розроблено та підтримується інформаційно-телекомунікаційним вузлом ВІТІ. Питання щодо вступу та інші надсилайте на: vitivstup@ukr.net

ß-версія. Сайт знаходиться у тестовому режимі.

Пропозиції щодо сайту надсилайте на: vitiadmin@ukr.net

^ Наверх