Кафедра "Військової підготовки" оголошує НАБІР громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу"

Навчальний процес


Військовий інституту телекомунікацій та інформатизації створено згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2015 р. № 94 "Про реорганізацію та утворення військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів" та спільного наказу Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 04.06.2015 року №252/590 "Про заходи щодо реорганізації та утворення військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів" шляхом відокремлення від Державного університету телекомунікацій.

В інституті працюють висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, серед яких 2 Заслужених діячі науки і техніки України; 1 Заслужений працівник освіти України, 1 Лауреати Державної премії України; 1 Академік галузевої академії; 15 докторів наук; 12 професорів; 61 кандидат наук; 48 доцентів та старших наукових співробітників.

Головними завданнями інституту є:

 • підготовка висококваліфікованих офіцерських кадрів за ступенем вищої освіти “бакалавр”, “магістр” та освітньо-кваліфікаційними рівнем “спеціаліст”, військовослужбовців сержантського складу військової служби за контрактом освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” (у ВКСС) у галузі інформаційних технологій, електроніки та телекомунікації, воєнних наук, національної безпеки, безпеки державного кордону;
 • підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів;
 • підготовка студентів вищих навчальних закладів, військовослужбовців та громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу;
 • проведення наукових досліджень щодо створення, модернізації техніки зв'язку та автоматизації управління військами, сучасних цифрових систем та засобів зв’язку;
 • подальший розвиток системи підготовки військових фахівців з врахуванням основних тенденцій розвитку нових інформаційних і телекомунікаційних технологій.

Рішенням Державної атестаційної комісії України від 25 травня 2012 інститут акредитований за ІV рівнем.

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Військовий інститут здійснює підготовку військових фахівців за ступенем вищої освіти “бакалавр”, “магістр” за 6 спеціальностями на денній формі навчання та за 4 спеціальностями на заочній формі навчання

Напрями підготовкиза якими продовжується навчання

(Перелік 2006 року – постанова КМУ №1719 від 13.12.2006)

Код

Назва спеціальності

Ліцензійний обсяг підготовки фахівців за спеціальністю ступеня вищої освіти БАКАЛАВР

122

Комп’ютерні науки

100

125

Кібербезпека

75

126

Інформаційні системи та технології

100

172

Телекомунікації та радіотехніка

310

253

Військове управління (за видами Збройних Сил)

100

255

Озброєння та військова техніка

35


Термін навчання: бакалавр – 4 роки, спеціаліст та магістр – 1 рік.

Спеціальності за якими здійснюється підготовка фахівців 2013– 2016 років набору

Військовий інститут здійснює навчання громадян України з числа цивільної молоді, військовослужбовців, резервістів, військовозобов'язаних. за 6 визначеними спеціальностями в межах кількості загального ліцензійного обсягу.

(Перелік 2015 року – постанова КМУ №266 від 29.04.2015,

Доповнення – постанова КМУ №53 від 01.02.2017)

Код

Назва спеціальності

122

Комп’ютерні науки

125

Кібербезпека

126

Інформаційні системи та технології

172

Телекомунікації та радіотехніка

253

Військове управління (за видами Збройних Сил)

255

Озброєння та військова техніка


На навчання для здобуття ступеня вищої освіти "бакалавр" на денну форму приймаються громадяни України, які мають повну загальну середню освіту та відповідають установленим вимогам проходження військової служби:

 • цивільна молодь віком від 17 років до 21 року, в тому числі ті, яким 17 років виповнюється у рік початку військової служби;
 • військовослужбовці, резервісти та військовозобов’язані, які мають повну загальну середню освіту та не мають військових звань офіцерського складу – віком до 23 років;
 • Термін навчання: бакалавр – 3,5 роки, магістр – 1,5 роки (на базі ступеня бакалавра за визначеною спеціальністю).

На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються відповідно до державного замовлення курсанти Військового інституту, які успішно пройшли атестацію та здобули ступінь бакалавра за відповідною спеціальністю.

Код

Назва спеціальності

Ліцензійний обсяг підготовки фахівців за спеціальністю ступеня вищої освіти МАГІСТР

122

Комп’ютерні науки

100

125

Кібербезпека

75

126

Інформаційні системи та технології

100

172

Телекомунікації та радіотехніка

200

255

Озброєння та військова техніка

30


ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Військовий інститут здійснює навчання військовослужбовців військової служби за контрактом рядового, сержантського (старшинського) складу. за 5 визначеними спеціальностями в межах кількості загального ліцензійного обсягу.

Спеціальності за якими здійснюється підготовка фахівців 2013– 2016 років набору у 2016-2017 навчальному році

(Перелік 2015 року – постанова КМУ №266 від 29.04.2015,

Доповнення – постанова КМУ №53 від 01.02.2017)

Код

Назва спеціальності

122

Комп’ютерні науки

125

Кібербезпека

126

Інформаційні системи та технології

172

Телекомунікації та радіотехніка

255

Озброєння та військова техніка


На навчання для здобуття ступеня "бакалавр" за заочною формою навчання за результатами вступних випробувань на місця державного замовлення без присвоєння військових звань офіцерського складу приймаються:

 • військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, сержантського (старшинського) складу, які бездоганно прослужили у Збройних Силах України не менше одного терміну контракту;
 • військовослужбовці з числа осіб рядового, сержантського (старшинського) складу, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації та отримали поранення при виконанні службових обов’язків в зоні проведення антитерористичної операції (бойових дій).

Термін навчання: бакалавр – 4 роки.

ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ЗА ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ

Військовий інститут здійснює навчання студентів вищих навчальних закладів, військовослужбовців та громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу.

На навчання приймаються:

 • студенти вищих навчальних закладів України, які навчаються для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра або магістра (2, 3, 4, 5 курс навчання), незалежно від форми навчання;
 • громадяни України, які мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавр (до 40 років);
 • військовослужбовці рядового, сержантського (старшинського) складу, що проходять військову службу за контрактом, які мають, або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра (жінки до 35 років, чоловіки до 40 років).

Термін навчання: 2 роки – методом військового дня.

© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2017.

Розроблено та підтримується інформаційно-телекомунікаційним вузлом ВІТІ. Питання щодо вступу та інші надсилайте на: vitivstup@ukr.net

ß-версія. Сайт знаходиться у тестовому режимі.

Пропозиції щодо сайту надсилайте на: vitiadmin@ukr.net

^ Наверх