25 січня 2020 року о 10:00 запрошуємо юнаків, дівчат та їх батьків на ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ за адресою: Київ, вул. Московська 45/1, вхід через КПП інституту                         Інститут оголошує набір 2020 року до очної ад’юнктури. Детальна інформація - Наука -> Ад'юнктура і докторантура

Наукова і науково-технічна діяльність


Наукова і науково-технічна діяльність у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут здійснюється відповідно керівних та нормативних документів:

 • Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” від 26 грудня 2015 р. № 848-VIII;
 • Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261
 • Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України, введеного в дію наказом Міністерства оборони України від 27.07.2016 № 385;
 • Особливості підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих військових навчальних закладах (науково-дослідних установах) Міністерства оборони України затвердженого наказом Міністерства оборони України від 24.02.2017 року № 115;
 • Положення про патентно-ліцензійну, винахідницьку та раціоналізаторську роботу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 05.03.2001року №78;
 • Річного плану наукової і науково-технічної діяльності Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.

Наукова робота є важливим напрямком діяльності інституту та будується за принципом інтеграції науки та освіти.

Видами наукової і науково-технічної діяльності є фундаментальні та прикладні наукові дослідження з воєнної проблематики суспільних, прикладних та технічних наук.

Видами наукової (науково-технічної) роботи є:

 • виконання оперативних завдань, інші види діяльності, пов’язані з одержанням нових наукових результатів та науковим супроводженням їх практичної реалізації у ЗС;
 • винахідницька та раціоналізаторська робота;
 • випробування (попередні, визначальні, державні та інші) нових (модернізованих) зразків (комплексів, систем) озброєння і військової техніки;
 • дослідження на навчаннях та інших заходах оперативної, мобілізаційної і бойової підготовки та повсякденної діяльності військ (штабів);
 • наукова і науково-технічна експертиза;
 • наукова робота курсантів;
 • наукове та науково-технічне супроводження;
 • науково-дослідні (дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, дослідно-технологічні, технологічні, пошукові та проектно-пошукові) роботи;
 • науково-технічні (експериментальні) розробки;
 • наукові та науково-практичні конференції, семінари;
 • підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів;
 • розроблення наукових видань (монографій, енциклопедій і словників, порадників, підручників, методичних посібників, дисертацій, статей, доповідей, звітів про результати досліджень на навчаннях, рецензій, відзивів, висновків);
 • розроблення проектів статутів, нормативно-правових актів і нормативно-технічних документів, методичних рекомендацій;
 • узагальнення і розповсюдження передового досвіду підготовки та застосування військ (сил) Збройних Сил.

Основні напрямки наукової діяльності інституту:

 • створення технічних проектів елементів Єдиної автоматизованої системи управління (ЄАСУВ) військами, АСУЗ;
 • наукове супроводження розробок сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем та засобів зв’язку та АСУ (С4ІSR);
 • створення стаціонарної цифрової мережі зв’язку Збройних Сил України, інтегрованої до телекомунікаційних мереж України;
 • створення мобільної компоненти системи зв’язку оперативно-тактичної ланки управління;
 • дослідження перспективних напрямків розвитку технічного забезпечення систем зв’язку та автоматизації;
 • дослідження проблем захисту інформації, кібербезпеки спеціальних інформаційно-комунікаційних системах тощо;
 • розробка тактико-технічних вимог до радіозасобів, комплексів, систем військового призначення;
 • розробка та впровадження апаратно-програмних комплексів телекомунікаційних аероплатформ;
 • розробка та впровадження безпровідних сенсорних мереж військового призначення;
 • дослідження забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, інформаційно - телекомунікаційних систем тощо.

Наукова і науково-технічна діяльність ВІТІ є складовою інтегрованої системи військової освіти і науки. Ця діяльність здійснюється керівним складом інституту, науковими працівниками наукового центру, науково-педагогічними працівниками кафедр інституту, докторантами, ад’юнктами, курсантами.

До складу інституту входить Науковий центр зв’язку та інформатизації (далі НЦЗІ ВІТІ).

Науковий центр є головною науковою установою в галузі дослідження проблем розвитку зв’язку та автоматизації управління військами, наукового супроводження розробок техніки зв’язку та автоматизації управління військами. Основними напрямами діяльності НЦЗІ є виконання НДДКР, відпрацювання оперативних завдань, наукове супроводження та впровадження результатів дослідно-конструкторських робіт. Основною метою діяльності НЦЗІ ВІТІ є забезпечення реалізації державної політики у сфері науки, наукової-техніки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності в системі Міністерства оборони України.

У 2019 році в інституті виконується 12 НДР та науково-технічний супровід виконання 11 ДКР.

Якісне проведення навчально-наукового процесу в інституті забезпечує колектив науково-педагогічних та наукових кадрів, який складають: 16 докторів наук, 61 кандидатів наук, 12 професорів, 45 доцентів та старших наукових співробітників.

Сформовані та активно працюють 6 наукових шкіл, які відповідають спеціальностям підготовки наукових кадрів, що дозволяє зберігати науковий потенціал інституту.

Також в інституті працюють науковці, що мають почесні звання:

Лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки ‒ доктор технічних наук, професор Науменко М.І.

Академіки галузевих академій – академік академії наук вищої школи України, доктор технічних наук, професор Креденцер Б.П.

Заслужені діячи науки і техніки України – доктор технічних наук, професор Креденцер Б.П.; доктор технічних наук, професор Науменко М.І..

Заслужені працівники освіти України – доктор технічних наук, професор полковник Романюк В.А., доктор технічних наук, професор Міночкін А.І..

Наукові та науково-педагогічні кадри вищої кваліфікації в інституті готуються у докторантурі та очній ад’юнктурі за науковими спеціальностями:

 • інформаційні системи та технології;
 • озброєння та військова техніка.
 • В інституті працює Спеціалізована вчена рада СРД 26.710.01 по захисту докторських та кандидатських дисертацій, якою за 2003-2018 роки проведено 111 засідань та захищено 6 докторських та 58 кандидатських дисертацій. За цей час в інших Спеціалізованих вчених радах науковцями інституту захищено 17 дисертацій (5 докторських та 13 кандидатських).

  В інституті проводиться патентна та винахідницька робота. Протягом 2018 року виконано 25 раціоналізаторських пропозицій.

  На Всеармійському конкурсі “Кращий винахід року”. Творчий колектив інституту посів третє місце в номінації “Техніка зв’язку” – Патент України № 128248 від 10.09.2018 “Пристрій для заглушення засобів передачі, реєстрації та приймання інформації”.

  Для забезпечення ефективного та якісного виконання наукових досліджень інститут співпрацює з іншими установами, підприємствами, з провідними вищими навчальними закладами, науково-виробничими підприємствами, насамперед, з Національним університетом оборони України, Центральним науково-дослідним інститутом Збройних Сил України, Центральним науково-дослідним інститутом озброєння і військової техніки Збройних Сил України та вищими військовими навчальними закладами.

  В інституті видається Збірник наукових праць, який включено до переліку фахових видань ВАК України (наказ Міністерства освіти і науки України від 10 травня 2017 року № 693). Збірник відповідає вимогам до наукових періодичних видань та розміщений на Web-сторінці сайту інституту.

  Щорічно інститут є організатором проведення науково-практичних конференцій (семінарів) щодо перспектив розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення, до роботи в яких запрошуються провідні науковці вищих навчальних закладів та наукових установ всієї країни.

  Щорічно проводяться також наукова воєнно-конференція курсантів інституту, яка присвячена до Дня науки.

  Крім того на протязі року науковці, науково-педагогічний склад інституту приймають участь у наукових конференціях та семінарах (втому числі в міжнародних).

  © Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2020.

  vitiinfo@post.mil.gov.ua Питання щодо вступу надсилайте на: vitivstup@ukr.net

  ß-версія. Деякі розділи сайту працюють у тестовому режимі.

  ^ Наверх