ВСТУП-2022, прийом на навчання для здобуття ступеня вишщої освіти БАКАЛАВР, МАГІСТР, PhD (Правила прийому на навчання до Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут у 2022 році)                        

Спеціальності Phd


Рішенням вченої ради інституту, протокол № 14 від 31.05.2016 року відкрита докторантура ВІТІ за спеціальностями:

  • 126 "Інформаційні системи та технології";
  • 255 "Озброєння та військова техніка".Ад'юнктура

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та на підставі рішень Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України (протокол № 17/2 від 30 серпня 2016 року), наказу Міністерства освіти і науки України від 05.09.2016 року № 1073 «Про затвердження рішень Ліцензійної комісії Міністерства від 30.08.2016 року», наказу Міністерства освіти і науки України від 02.06.2017 року № 113-л «Про ліцензування освітньої діяльності» Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації видано ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні

№ з/п

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

Ліцензійні обсяги

1

12 Інформаційні технології

126 Інформаційні системи та технології

10

2

25 Воєнні науки, національна безпека державного кордону

255 Озброєння та військова техніка

10


У 2021 році навчання в ад’юнктурі заплановано по 126 спеціальності - 2 місця, по 255 спеціальності – 3 місця.

Докторантура

Відповідно до вимог Порядку підготовки здобувачів вищої освіти доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 року № 261, рішення Вченої ради Військового інституту телекомунікацій та інформатизаціїї (протоколи № 14 від 31.05.2016 року та № 1 від 26.09.2017 року) відкрито докторантуру для підготовки здобувачів ступеня доктора наук за такими спеціальностями:

№ з/п

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

1

12 Інформаційні технології

126 Інформаційні системи та технології

2

25 Воєнні науки, національна безпека державного кордону

255 Озброєння та військова техніка

У 2021 році підготовка в докторантурі запланована по 126 спеціальності - 1 місце.


Нормативні документи, якими регулюється порядок здійснення освітнього процесу з підготовки Phd:

1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» від 23 березня 2016 року № 261

2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» (діє до 2021 року в частині, визначеній Законом «Про вищу освіту» від 01 березня 1999 року № 309

3. Наказ Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Інструкції про організацію підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у Збройних Силах України» від 30 червня 2000 року № 194/265

4. Наказ Міністерства оборони України «Про затвердження Особливостей підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих військових навчальних закладах (науково-дослідних установах) Міністерства оборони України» від 24 лютого 2017 року № 115


2. Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії

3. Перелік наукових фахових видань України, наукові публікації в яких зараховуються за темою дисертації на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії, і опубліковані до 12 березня 2020 року


Документи закладу вищої освіти, якими регулюється порядок здійснення освітнього процесу з підготовки Phd:

1. Положення «Про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут» (із змінами, внесеними згідно із Законом № 1369-ІХ від 30.03.21 року) Наказ про введення в дію

Положення «Про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут» Наказ про введення в дію


2. Положення «Про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Військовому інституті телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут» (із змінами, внесеними згідно із Законом № 1369-ІХ від 30.03.21 року) Наказ про введення в дію

Положення «Про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Військовому інституті телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут» Наказ про введення в дію


3. Положення про організацію освітнього процесу у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут (зі змінами) 2021 (із змінами, внесеними згідно із Законом № 1369-ІХ від 30.03.21 року) Наказ про введення в дію

Положення про організацію освітнього процесу у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут (нова редакція) 2021 рік

ПРОЄКТ Положення про організацію освітнього процесу у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 2021 рік

Положення про організацію освітнього процесу у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації 2016 рік


4. Положення «Про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут» Наказ про введення в дію


5. Положення «Про організацію педагогічної (науково-дослідної) практики здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Військовому інституті телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут» Наказ про введення в дію


6. Положення «Про порядок замовлення, видачі та обліку диплома доктора філософії і додатку до нього європейського зразка у Військовому інституті телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут» Наказ про введення в дію


Анкети керівників підготовки PhD:

д.т.н, професор НАУМЕНКО М.І.

д.т.н, с.н.с. СОВА О.Я.

д.т.н, професор РОМАНЮК В.А.

к.т.н, доцент РАДЗІВІЛОВ Г.Д.

д.т.н, доцент КУЗАВКОВ В.В.

к.т.н, доцент ГУРСЬКИЙ Т.Г.

д.т.н, професор МОГИЛЕВИЧ Д.І.

к.т.н, с.н.с. МАСЕСОВ М.О.

д.т.н, с.н.с. ЧЕВАРДІН В.Є.

к.т.н. ВОСКОЛОВИЧ О.В.


Дотичність тематики здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та їх наукових керівників:

Дотичність тематики здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та їх наукових керівників за період з 2017 по 2021 роки


© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2022.

vitivstup@viti.edu.ua Питання щодо вступу надсилайте на: vitivstup@ukr.net

ß-версія. Деякі розділи сайту працюють у тестовому режимі.

^ Наверх