Факультет бойового застосування систем управління та зв'язку


Факультет призначений для підготовки висококваліфікованих офіцерських кадрів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «магістр» та фахівців заочної форми навчання з числа військовослужбовців за контрактом.

Начальник факультету

полковник ПОНОМАРЬОВ Олександр Анатолійович

учасник бойових дій

контактний телефон: (044) 256-23-37

Заступник начальника факультету з навчальної
та наукової роботи - начальник навчальної частини

підполковник ЧУРІЛОВ Ігор Олександрович

учасник бойових дій

Заступник начальника факультету
з морально-психологічного забезпечення


На Факультеті здійснюється підготовка за спеціальностями:

 • “Кібербезпека” за спеціалізацією “Захист інформації та кібернетична безпека в інформаційно-телекомунікаційних системах”;
 • “Військове управління (за видами збройних сил)” за спеціалізацією “Управління діями підрозділів зв’язку”;
 • “Озброєння та військова техніка” за спеціалізацією “Радіоелектронні інформаційні системи, оперативна техніка та спецозброєння”.


ДО СКЛАДУ ФАКУЛЬТЕТУ ОРГАНІЗАЦІЙНО ВХОДЯТЬ 3 КАФЕДРИ:


Кафедра Бойового застосування підрозділів зв'язку

Начальник кафедри

полковник Бовда Едуард Миколайовичч

кандидат технічних наук, доцент

Кафедра здійснює теоретичну та практичну підготовку курсантів інституту з тактико-спеціальних дисциплін в інтересах підготовки фахівців інформаційно - телекомунікаційних систем та мереж військового призначення.

Кафедра забезпечує підготовку майбутніх офіцерів інформаційно-телекомунікаційних мереж в комплексі з усіма кафедрами інституту, надаючи практичні навички з управління інформаційними та телекомунікаційними системами з урахуванням досвіду АТО, а також проводить підготовку на курсах підвищення кваліфікації офіцерів (слухачів) призваних за мобілізацією.

Тактико-спеціальні дисципліни по яких здійснюється підготовка:

 • основи організації роботи органів управління;
 • основи управління та прийняття рішень у військовій справі;
 • бойове застосування систем та комплексів військового зв’язку з’єднання;
 • організація військового зв’язку;
 • експлуатація засобів інформаційно-телекомунікаційних систем;
 • організація зв’язку в тактичній ланці управління;
 • організація зв’язку.


Кафедра Спеціальних засобів зв'язку та радіоелектронних засобів

Начальник кафедри

полковник ПАНЧЕНКО Ігор В'ячеславович

кандидат технічних наук, учасник бойових дій

Кафедра "Спеціальних засобів зв’язку та радіоелектронних засобів" здійснює теоретичну та практичну підготовку фахівців у галузі знань „Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону” за денною та заочною формами навчання.

Кафедра здійснює підготовку офіцерських кадрів за напрямами, які відносяться до компетенції Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

На кафедрі активно ведеться робота по створенню власних БпАКР та підготовлено і впроваджено у навчальний процес 2017 – 2018 року нову дисципліну “Бойове застосування безпілотних авіаційних комплексів” Бюджет даної диспліни передбачає 90 годин для всіх спеціальностей в інституті, яка буде викладатись на протязі 5-го та 6-го семестрів з обов'язковими практичними польотами на БпЛА у польових умовах.

Програми підготовки кафедри передбачають вивчення:

 • теоретичних та практичних питань основ побудови безпілотних авіаційних комплексів та основних принципів їх використання у якості телекомунікаційної аеро-платформи;
 • методів та засобів контролю витоку інформації;
 • порядку розробки засобів на базі мікроконтролерів;
 • основ організації захисту інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки;
 • спеціального поліграфічного виробництва при виконанні до друкарських, формних та після друкарських процесів, інформаційних системам спеціального призначення і технології для вирішення практичних завдань інформаційної війни та інформаційної протидії.
 • .


Кафедра Захисту інформації та кіберзахисту

ТВО начальника кафедри

підполковник Чевардін Владислав Євгенійович

доктор технічних наук, старший науковій співробітник

Кафедра Захисту інформації та кіберзахисту призначена для проведення навчально-виховної та методичної діяльності з підготовки військових фахівців ступеня вищої освіти бакалавр та магістр за денною та заочною формами навчання в галузі знань Інформаційні технології за спеціальністю Кібербезпека.

Кафедра забезпечує теоретичну та практичну підготовку висококваліфікованих офіцерських кадрів для Збройних Сил України та інших військових формувань за напрямами:

 • захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах та кібербезпеки;
 • організація та забезпечення безпеки засекреченого зв’язку;
 • створення комплексів технічного захисту інформації та комплексних систем захисту інформації;
 • моніторинг і контроль безпеки інформації.

НАВЧАЛЬНИЙ ТА НАУКОВИЙ ПРОЦЕС

Основним завданням Факультету є здійснення освітньої діяльності, яка відповідає стандартом вищої освіти, та забезпечує підготовку згідно з державним замовленням висококваліфікованих військових фахівців.

Освітня діяльність реалізується у вигляді освітнього процесу. Вона включає навчальну, виховну, методичну роботу та наукову, науково-технічну діяльність.

Основним видом освітньої діяльності є навчальна робота. Вона включає в себе заходи керівництва Факультету та його структурних підрозділів, науково-педагогічних та інших працівників з питань: підготовки за фахом курсантів (студентів); організації та науково-методичного забезпечення всіх форм (видів) навчальних занять, самостійної роботи, практичної підготовки; удосконалення змісту навчання із врахування сучасних досягнень науки, техніки, технологій, а також досвіду проведення антитерористичної операції на сході країни; проведення діагностики результатів навчання, виховання і розвитку курсантів (студентів); їх атестування та управління якістю навчального процесу.


З метою вищевказаного на кафедрах факультету створені і функціонують:

 • аудиторія експлуатації засобів ІТС;
 • аудиторія бойового застосування інформаційно-телекомунікаційних вузлів та організації зв’язку;
 • аудиторія тактики та військової топографії;
 • аудиторія бойового застосування інформаційних систем тактичної ланки управління;
 • навчально-тренувальний комплекс (КСП мб, ПУ омбр, ПУ ОТУ, макет місцевості та робочі місця посадових осіб ПУ);
 • спеціальний клас комплексів обробки інформації;
 • спеціалізовані аудиторії підготовки операторів БпЛА;
 • технічна майстерня обслуговування БпЛА;
 • лабораторія досліджень засобів БпЛА;
 • лабораторія спец поліграфії;
 • лабораторія фізико-хімічних процесів;
 • навчально-тренувальний комплекс системи захищеного обміну інформацією та мережі обміну службової інформації;
 • клас технічного захисту інформації в якому розгорнуто атестований об’єкт інформаційної діяльності 2 категорії;
 • елементи сучасного навчально-тренувального комплексу захисту інформації та кібернетичної безпеки – кіберполігону.

Проведення тактико-спеціальних занять


Напрямками наукової діяльності кафедр факультету:

 • створення технічних проектів, щодо розробки та вдосконалення організаційно-технічної структури ВЗ ПУ стратегічної, оперативно-стратегічної і оперативної ланок управління Збройних Сил, з практичною реалізацією цих проектів на макетах місцевості в обладнаних аудиторіях, з врахуванням досвіду АТО, та бойовим застосуванням підрозділів зв’язку на сході ;
 • підвищення методичної підготовки курсантів, розвиток наукового мислення, набуття навичок дослідницької, винахідницької та раціоналізаторської роботи, вироблення творчого підходу до бойового застосування і експлуатації сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем, комплексів, засобів зв’язку, з практичним застосуванням (використанням) в спеціалізованих класах інформаційно-телекомунікаційних сервісів на командно-спостережному пункті батальйону, основному командному пункті механізованої бригади;
 • створенню власних БпАКР;
 • відпрацювання теоретичних та практичних навичок по управлінню БпЛА-ретранслятором;
 • аналіз та розробка радіо ліній зв’язку засобів БпЛА та наземної станції керування (НСК), враховуючи склад та призначенн БАК;
 • розрахунок та принципи застосування атенних пристроїв на БпЛА та НСУ;
 • аналіз та методи впровадження перспективних навігаційних систем на БпЛА;
 • набуття курсантами первинних навичок пілотування БпЛА;
 • створення науково-випробувального комплексу у поєднанні з іншими кафедрами факультету, призначеного для виконання заходів науково-технічної діяльності, пов’язаних з дезорганізацією, руйнуванням, знищенням через кіберпростір інформаційної інфраструктури, систем управління та нанесенням деструктивних впливів на ПУ різних ланок управління ЗС України
 • дослідження кібербезпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах ЗСУ;
 • розробка пропозицій до проектів відомчих документів у галузі кібернетичної безпеки;
 • розробка засобів криптографічного захисту інформації для засекречування КХ, УКХ радіоканалів;
 • опрацювання відповідних методик щодо проведення спеціальних випробувань, досліджень з технічного захисту інформації на об’єктах зв’язку;
 • розробка пропозицій до керівних документів щодо створення комплексних систем захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності;
 • розробка пропозицій щодо розміщення телекомунікаційного обладнання та апаратури криптографічного захисту інформації у відповідності до вимого керівних документів

КУРСАНТСЬКИЙ ПОБУТ


ВИХОВНА РОБОТА

1. Заходи культурно-виховної та просвітницької роботи


2. Військово-патріотичне виховання


ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!

Начальник кафедри тактико-спеціальної підготовки факультету захисту інформації Військового інституту телекомунікацій та інформатизації

кандидат технічних наук, полковник

ПАВЛОВ Ігор Миколайович

Героїчно загинув 9 лютого 2015 року під час виконання бойового завдання по забезпеченню зв'язку частин та підрозділів сектору “С”. Рухаючись на військовому автомобілі у складі групи зв'язку потрапив у засідку російської терористичної диверсійно-розвідувальної групи поблизу населеного пункту Логвинове Дебальцевського району Донецької області. Під час нерівного бою, зазнавши численних кульових поранень полковник Павлов І.М. та ще чотири зв'язківці померли до завершення бою.

Указом Президента України № 270 від 15 травня 2015 року, “За особисту мужність і високий професіоналізм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі” нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеню (посмертно).

Наказом Міністра оборони України від 20.01.2016 року № 47 навічно зарахований до списків факультету захисту інформації Військового інституту телекомунікацій та інформатизації.

© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2019.

Питання щодо вступу та інші надсилайте на: vitivstup@ukr.net

ß-версія. Деякі розділи сайту працюють у тестовому режимі. Пропозиції щодо сайту надсилайте на: vitiadmin@ukr.net

^ Наверх