ВСТУП-2022, прийом на навчання для здобуття ступеня вишщої освіти БАКАЛАВР, МАГІСТР, PhD (Правила прийому на навчання до Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут у 2022 році)                        

Моніторинг якості освіти


1. ДСТУ ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015, IDT) Системи управління якістю.Основні положення та словник термінів

2. ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) Системи управління якістю. Вимоги

3. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти

Результати сесійного контролю:

Успішність курсантів 2021-2022 навчальний рік

Успішність курсантів 2020-2021 навчальний рік

Успішність курсантів 2019-2020 навчальний рік

Успішність курсантів 2018-2019 навчальний рік

Результати захисту атестаційних робіт:

Результати захисту атестаційних робіт 2020-2021 навчальний рік

Результати захисту атестаційних робіт 2019-2020 навчальний рік

Результати захисту атестаційних робіт 2018-2019 навчальний рік

Результати комплексних випускових екзаменів:

Результати комплексних випускних екзаменів 2020-2021 навчальний рік

Результати комплексних випускних екзаменів 2019-2020 навчальний рік

Результати комплексних випускних екзаменів 2018-2019 навчальний рік


Результати моніторингу якості освіти та освітнього процесу:

Звіт про результати моніторингу якості освітніх компонентів ОПП «Комп'ютерні науки та інформаційні технології»

Звіт про результати моніторингу якості освітніх компонентів ОПП «Кібербезпека в інфоромаційно-телекомунікаційних системах»

Звіт про результати моніторингу якості освітніх компонентів ОПП «Інформаційні системи та технології»

Звіт про результати моніторингу якості освітніх компонентів ОПП «Телекомунікаційні системи та мережі»

Звіт про результати моніторингу якості освітніх компонентів ОПП «Управління діями підрозділів зв'язку»

Звіт про результати моніторингу якості освітніх компонентів ОПП «Спецозброєння та робототехнічні військові комплекси»

Звіт про результати моніторингу якості освітньо-наукової програм

Звіт про результати моніторингу дотримання академічної доброчесності магістрами при написанні кваліфікаційних робіт та удосконалення системи запобігання та виявлення академічного плагіат


Результати анкетування здобувачів вищої освіти:

1. Визначення потреб та ступеня задоволення наданням освітніх послуг та роботою структурних підрозділів Військового інституту здобувачами вищої освіти

Визначення потреб та ступеня задоволення наданням освітніх послуг та роботою структурних підрозділів Військового інституту здобувачами вищої освіти (PhD)

Визначення потреб та ступеня задоволення наданням освітніх послуг та роботою структурних підрозділів Військового інституту здобувачами вищої освіти (PhD)


2. Визначення рівня залучення здобувачів вищої освіти до розроблення і перегляду освітньої програми

Визначення рівня залучення здобувачів вищої освіти до розроблення і перегляду освітньої програми (PhD)


3. Визначення рівня реалізації права на вибір навчальних дисциплін та можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами вищої освіти

Визначення рівня реалізації права на вибір навчальних дисциплін та можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами вищої освіти (PhD)


4. Аналіз ступеня задоволення здобувачів вищої освіти компонентом освітньої програми

Аналіз ступеня задоволення здобувачів вищої освіти компонентом освітньої програми (PhD)


5. Оцінювання здобувачами вищої освіти якості проведення навчальних занять

Визначення рівня задоволеності здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії якості проведення навчальних занять (PhD)


6. Визначення рівня об'єктивності оцінювання здобувачів вищої освіти

Визначення рівня об'єктивності оцінювання здобувачів вищої освіти (PhD)


7. Визначення рівня обізнаності щодо процедур дотримання академічної доброчесності, її популяризації в академічному середовищі та заходів щодо реагування на прояви академічної недоброчесності для здобувачів вищої освіти

Визначення рівня обізнаності щодо процедур дотримання академічної доброчесності, її популяризації в академічному середовищі та заходів щодо реагування на прояви академічної недоброчесності для здобувачів вищої освіти (PhD)


8. Анкета з академічної доброчесності для здобувачів вищої освіти

Анкета з академічної доброчесності для здобувачів вищої освіти (PhD)


Результати опитування стейкхолдерів:

Результати опитування роботодавців: 122 КН, 125 КБ, 126 ІСТ, 172 ТР, 253 ВУ, 255 ОВТ

Результати опитування роботодавців щодо реалізації освітньо-наукової програми Інформаційні системи та технології

Результати опитування роботодавців щодо реалізації освітньо-наукової програми Озброєння та військова техніка


Результати опитування НПП:

Звіт про результати моніторингу щодо визначення академічної доброчесності


Результати опитування випускників:

Результати опитування випускників щодо задоволення освітнім процесом у ВІТІ імені Героїв Крут та рекомендації випускників для підвищення якості освітніх програм (PhD)


© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2022.

vitivstup@viti.edu.ua Питання щодо вступу надсилайте на: vitivstup@ukr.net

ß-версія. Деякі розділи сайту працюють у тестовому режимі.

^ Наверх