MITIT_admission_bot - Бот-помічник майбутнім абітурієнтам в Telegram      

Вступникам

Перелік спеціальностей за якими здійснюється прийом на навчання для здобуття ступеня вищої освіти бакалавр та освітньо-професійного ступеня фахової передвищої освіти фаховий молодший бакалавр, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Галузі знань

Спеціальності

Ліцензований обсяг на підготовку фахівців за спеціальністю

Нормативні терміни навчання

Шифр

Галузь знань

Код

Назва спеціальності

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Ступінь вищої освіти бакалавр

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки

135

4 роки

4 роки

125

Кібербезпека

130

4 роки

4 роки

126

Інформаційні системи та технології

100

4 роки

4 роки

17

Електроніка та телекомунікації

172

Телекомунікації та радіотехніка

480

4 роки

4 роки

25

Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

253

Військове управління (за видами збройних сил)

100

4 роки

-

255

Озброєння та військова техніка

65

4 роки

-

Освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки

50

2 роки

-

17

Електроніка та телекомунікації

172

Телекомунікації та радіотехніка

100

2 роки

-

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання (вступних іспитів)

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Код

Назва

Квота пільгових категорій

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів)

Ваговий коефіцієнт

Мінімальнакількість балів для допуску до участі у конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Спеціальності підготовки ступеня вищої освіти бакалавра

122

Комп’ютерні науки

Встановлено 10 відсотків

1. Українська мова

0,2

100

2. Математика

0,45

120

3. Історія України або іноземна мова, або фізика, або географія, або хімія, або біологія

0,2

100

125

Кібербезпека

1. Українська мова

0,2

100

2. Математика

0,45

130

3. Історія України або іноземна мова, або фізика, або географія, або хімія, або біологія

0,2

100

126

Інформаційні системи та технології

1. Українська мова

0,2

100

2. Математика

0,45

130

3. Історія України або іноземна мова, або фізика, або географія, або хімія, або біологія

0,2

100

172

Телекомунікації та радіотехніка

1. Українська мова

0,2

100

2. Математика

0,45

100

3. Історія України або іноземна мова, або фізика, або географія, або хімія, або біологія

0,2

100

253

Військове управління (за видами збройних сил)

1. Українська мова

0,2

100

2. Математика

0,45

100

3. Історія України або іноземна мова, або фізика, або географія, або хімія, або біологія

0,2

100

255

Озброєння та військова техніка

1. Українська мова

0,2

100

2. Математика

0,45

130

3. Історія України або іноземна мова, або фізика, або географія, або хімія, або біологія

0,2

100

Спеціальності підготовки фахового молодшого бакалавра

122

Комп’ютерні науки

Встановлено 10 відсотків

1. Українська мова

-

100

2. Математика або Іноземна мова, або Історія України, або Географія, або Фізика

-

100

172

Телекомунікації та радіотехніка

1. Українська мова

-

100

2.Математика або Іноземна мова, або Історія України, або Географія, або Фізика

-

100

Ваговий коефіцієнт середнього бала документа про повну середню освіту становить – 0,1.

Ваговий коефіцієнт мотваційного листа становитьм– 0,01.

Ваговий коефіцієнт оцінки рівня фізичної підготовленості становить – 0,04.

Вступники, які вступають на навчання до Військового інституту на денну форму навчання, крім надання сертифікату (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти або складання вступних екзаменів з конкурсних предметів, обов'язково проходять психологічне обстеження, оцінку рівня фізичної підготовленості та медичний огляд військово-лікарською комісією.


Детальну інформацію дивіться:

Вступ на денну форму навчання (Військовий інститут)

Вступ на денну форму навчання (Військовий коледж сержантського складу ВІТІ)

Порядок дій вступника до інституту

Вступ на заочну форму навчання

Підготовка фіцерів запасу

Адреса та порядок роботи Приймальної комісії

Додаткову інформацію про підготовку та вступ до Військового інституту телекомунікацій та інформатизації можна отримати електронною поштою за адресою:

[email protected]

[email protected]


© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2023.

Питання щодо вступу надсилайте на: [email protected] або [email protected]

^ Наверх