УВАГА, оголошено додатковий набір з 1 вересня до 31 жовтня 2020 року на кафедру Військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу. Довідка за телефоном: 067-969-29-32, (044) 256-22-59, (044) 256-23-94 (щодня).                                                                         26 вересня 2020 року о 10:00 запрошуємо юнаків, дівчат та їх батьків на ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ ОНЛАЙН - Знайомся з Військовим інститутом телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 10.00 трансляція у Інстаграм - @viti_krut; 10.00 трансляція у Live in Facebook Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут (група)                                         

Навчання в докторантурі та ад'юнктурі

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут (далі - інститут) оголошує набір у 2019 році до очної докторантури та ад’юнктури за спеціальностями: 126 інформаційні системи та технології, 255 озброєння та військова техніка.

До докторантури інституту приймаються офіцери Збройних Сил України віком не старше 47 років, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки, опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

До ад’юнктури інституту приймаються офіцери Збройних Сил України у віком до 45 років включно, які перебувають на військовій службі, здобули вищу освіту ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), виявили здібності до педагогічної або науково-дослідної роботи та мають досвід служби у військах (силах) не менше 2 років.

При відборі кандидатів для вступу до докторантури та ад’юнктури перевага надається офіцерам – учасникам бойових дій.

Для зарахування кандидатом на вступ до очної докторантури та ад’юнктури необхідно до 1 лютого 2019 року подати рапорт на вступ за підпорядкованістю. Разом з рапортом, подаються документи, перелік яких наведений в „Правилах прийому до докторантури та ад’юнктури Військового інституту телекомунікацій та інформатизації за спеціальностями 126 інформаційні системи та технології, 255 озброєння та військова техніка”, які розміщені на офіційному сайті інституту.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в ад’юнктурі становить чотири роки, а підготовки доктора наук у докторантурі - два роки.

Вступні іспити до ад’юнктури проводяться з 1 по 30 липня 2019 року.

Адреса інституту: 01011, Київ-11, вул. Московська 45/1.

Довідки за телефоном: 256-22-73.

.

Вимоги до рівня освіти вступників: особи офіцерського складу віком не старше 47 років, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки, опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Навчання в докторантурі та ад'юнктурі

Оголошується набір до докторантури

Ступінь вищої освіти доктор наук

Галузі знань

Спеціальність підготовки

12 Інформаційні технології

126 Інформаційні системи та технології

Нормативний термін навчання: 2 роки

Оголошується набір до ад'юнктури

Вимоги до рівня освіти вступників: особи офіцерського складу віком не старше 45 років, які перебувають на військовій службі, здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста), виявили здібності до педагогічної або науково-дослідної роботи та мають досвід служби у військах (силах) не менше 2 років.

Ступінь вищої освіти доктор філософії

Галузі знань

Спеціальність підготовки

12 Інформаційні технології

126 Інформаційні системи та технології

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

255 Озброєння та військова техніка

Нормативний термін навчання: 4 роки

Детальну інформацію дивіться:

Додаток 11. Правила прийому до докторантури та ад’юнктури Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут у 2019 році

Додаткову інформацію про підготовку та вступ до Військового інституту телекомунікацій та інформатизації можна отримати електронною поштою за адресою:

vitivstup@ukr.net

vitiinfo@post.mil.gov.ua

© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2020.

vitiinfo@post.mil.gov.ua Питання щодо вступу надсилайте на: vitivstup@ukr.net

ß-версія. Деякі розділи сайту працюють у тестовому режимі.

^ Наверх