16 грудня 2017 року запрошуємо НА ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ початок о 9 годині, м. Київ, вул. Московська, 45/1

КАФЕДРА
„Військової підготовки”


Начальник кафедри

полковник ТКАЧЕНКО Дмитро Віталійович


Кафедра військової підготовки Військового інституту телекомунікацій та інформатизації здійснює підготовку громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу за державним замовлення та за кошти фізичних осіб для Головного Управління військ зв’язку та інформаційних систем, Повітряних Сил Збройних Сил України,Військово-Морських Сил Збройних Сил України, Сухопутних військ Збройних Сил України, Головного управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України,Департаменту фінансів Міністерства Оборони України,Центрального управління захисту інформації та криптології ГШ Збройних Сил України за 14 військово - обліковими спеціальностями.

Рівень підготовки науково педагогічних працівників,стан озброєння та військової техніки, навчально-матеріальна база дозволяють формувати - особистості військового фахівця вищого рівня,здатного застосовувати бойову техніку в складних умовах сучасної війни; розвиток інженерного мислення і дослідницьких якостей,вмінь і навиків працювати в складі групи,керувати підлеглими під час експлуатації та бойового застосування техніки та озброєння.


ОГОЛОШЕННЯ


ВІЙСЬКИВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ здійснює набір громадян Украiни для пiдготовки за програмою офіцерів запасу.

До військової підготовки можуть залучатись здобувачі вищої освіти незалежно від форми навчання у вищих навчальних закладах, у тому числі і військовослужбовці рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом та громадяни України, які мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, якщо їм на початок військової підготовки не виповнилося 40 років.

Вартість навчання: 4 000 грн./семестр (2 роки навчання - 16 000 грн.).


1) Абітурієнту до початку конкурсного відбору НЕОБХІДНО:


Якщо Ви здобувач вищої освіти

Якщо у Вас вже є вища освіта

Якщо Ви військовослужбовці рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом

Подати рапорт по команді та отримати дозвіл від командира з'єднання і вище

Надати витяз із Наказу командира військової частини про дозвіл на проходження військової підготовки

Подати до приймальної комісії, за адресою: м. Київ, вул. Московська 45/1 кабінет №103 заяву підписану деканом факультету (з основного місця навчання) про бажання проходити військову підготовку

Подати до приймальної комісії, за адресою: м. Київ, вул. Московська 45/1 заяву на ім’я голови відбіркової комісії, про бажання проходити військову підготовку

Подати до приймальної комісії, за адресою: м. Київ, вул. Московська 45/1 заяву на ім’я голови відбіркової комісії, про бажання проходити військову підготовку

до заяви додати

до заяви додати

до заяви додати

4 фото 3х4

4 фото 3х4

4 фото 3х4

автобіографію

автобіографію

автобіографію

копію паспорта громадянина України (1, 2, 11 сторінки)

копію паспорта громадянина України (1, 2, 11 сторінки)

копію паспорта громадянина України (1, 2, 11 сторінки)

копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків

копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків

копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків

копію посвідчення про приписку до призовної дільниці (для осіб чоловічої статі)

копію посвідчення про приписку до призовної дільниці (для осіб чоловічої статі)

копію військового квитка

витяг з навчальної картки з оцінками, завіренний печаткою у деканаті

копію диплому про вищу освіту, та додатка до нього

Якщо Ви здобувач вищої освіти узагальнені відомості про підсумки складення екзаменів за попередні курси навчання.

Якщо Ви вже маєте ступінь не нижче бакалавра, копію документа про вищу освіту та копію додатка до нього.

Відомості про підсумки індивідуальної підготовки військовослужбовця за поточний період навчання завірені командиром військової частини.

пройти військово-лікарську комісію за місцем перебування на військовому обліку (Направлення для проходження військово-лікарської комісії видається на кафедрі військової підготовки Військового інституту телекомунікацій та інформатизації за адресою: м. Київ, вул. Московська 45/1 з 9:00 до 17:00 щоденно, крім суботи та неділі)

пройти військово-лікарську комісію за місцем перебування на військовому обліку (Направлення для проходження військово-лікарської комісії видається на кафедрі військової підготовки Військового інституту телекомунікацій та інформатизації за адресою: м. Київ, вул. Московська 45/1 з 9:00 до 17:00 щоденно, крім суботи та неділі)

пройти військово-лікарську комісію за місцем проходження військової служби або у ВІТІ (Направлення для проходження військово-лікарської комісії видається на кафедрі військової підготовки Військового інституту телекомунікацій та інформатизації за адресою: м. Київ, вул. Московська 45/1 з 9:00 до 17:00 щоденно, крім суботи та неділі)


2) Відбіркова комісія розглядає:

Придатність до військової служби за висновками Військово-лікарської комісії

Придатність до військової служби за висновками Військово-лікарської комісії

Придатність до військової служби за висновками Військово-лікарської комісії

Рівень успішності навчання здобувачів вищої освіти

Рівень результатів навчання громадян у ВНЗ

Ріень успішності навчання здобувачів вищої освіти

Рівень фізичної підготовки громадян

Рівень фізичної підготовки громадян

Ріень індивідуальної підготовки військовослужбовця

Засвоєння громадянами програми допризивної підготовки

Засвоєння громадянами програми допризивної підготовки

Рівень фізичної підготовки військовослужбовця


3) Для участі у конкурсному відборі необхідно:

в день проведення конкурсного відбору (день буде доведений до абітурієнта під час подачі документів до приймальної комісії) прибути о 14 год.00 хв. у Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації (вул. Московська 45/1)

при собі мати паспорт, приписне свідоцтво або військовий квиток, довідку з висновком військово-лікарської комісії про придатність до військової служби ( ксерокопії не приймаються ).


Довідка за телефонами:

(044) 256-23-94;

(044) 256-22-59;

(067) 490-71-13;

(099) 077-55-59;

(093) 520-29-41;

vk.robymgood.com

група в VK


Військово-облікові спеціальності за якими здійснюється підготовка за програмою офіцерів запасу

- Застосування змішаних з’єднань, військових частин і підрозділів (крім підрозділів і військових частин зв’язку та радіотехнічного забезпечення авіації). (є Державне замовлення)

- Застосування військових частин і підрозділів із засобами радіозв’язку. (є Державне замовлення)

- Застосування військових частин і підрозділів із засобами багатоканального радіорелейного та тропосферного зв’язку.

- Застосування військових частин і підрозділів із засобами багатоканального радіорелейного зв’язку.

- Застосування військових частин і підрозділів із засобами малоканального радіорелейного та тропосферного зв’язку

- Застосування військових частин і підрозділів із електропровідними засобами зв’язку. (є Державне замовлення)

- Спеціальний зв’язок. Контроль за режимом секретності.

- Організація режиму секретності та секретного діловодства.

- Соціальна психологія.

- Експлуатація та ремонт наземної апаратури радіозв’язку різної потужності. (є Державне замовлення)

- Математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем.

- Технічне забезпечення функціонування автоматизованих систем управління.

- Експлуатація та ремонт автомобільної техніки і гусеничних тягачів.


Після закінчення навчання та складання випускного іспиту присвоюється військове звання „молодший лейтенант запасу” Збройних Сил України.


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ДЛЯ НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ НА КАФЕДРІ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Документи (анкети) необхідні для вступу

Графік проведення конкурсного відбору громадян України, які виявили бажання проходити військову підготовку у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації за програмою підготовки офіцерів запасу у 2017 році

© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2017.

Розроблено та підтримується інформаційно-телекомунікаційним вузлом ВІТІ. Питання щодо вступу та інші надсилайте на: vitivstup@ukr.net

ß-версія. Сайт знаходиться у тестовому режимі.

Пропозиції щодо сайту надсилайте на: vitiadmin@ukr.net

^ Наверх