22 грудня 2018 року запрошуємо юнаків, дівчат та батьків абітурієнтів на ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ початок о 10 годині, м. Київ, вул. Московська, 45/1                        

Порядок дій вступника під час підготовки та вступу до Військового інституту


I етап

ПОДАННЯ ЗАЯВИ

з 01.01.2018 до 01.06.2018 року


ЦИВІЛЬНА МОЛОДЬ ТА ЛІЦЕЇСТИ

Вступники з числа цивільної молоді та ліцеїсти, які виявили бажання вступити до Військового інституту подають особисто заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем реєстрації для оформлення особової справи кандидата на навчання.

У заяві зазначається:

 • прізвище, ім'я, по батькові;
 • рік, місяць та день народження;
 • поштовий індекс, адреса місця проживання та номер контактного телефону;
 • найменування вищого військового навчального закладу (Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації);
 • обрана спеціальність підготовки;
 • перелік конкурсних предметів, з яких вступник зареєструвався для проходження зовнішнього незалежного оцінювання у 2018 році, або перелік конкурсних предметів у сертифікаті (сертифікатах) зовнішнього незалежного оцінювання за 2016 або 2017 рік, якщо вступник проходив оцінювання у зазначених роках та має відповідний сертифікат (крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов, сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з яких, приймаються за 2018 рік).

У разі, якщо у військкоматі рознарядка для направлення до Військового інституту відсутня, або вона вже виконана, кандидат може подати заяву щодо вступу безпосередньо начальнику Військового інституту до 01 травня 2018 року, в якій додатково вказує поштову адресу районного (міського) військкомату, у якому він перебуває на військовому обліку.

У разі звернення вступника з числа цивільної молоді безпосередньо до Приймальної комісії, оформлення особових справ вступників здійснюється безпосередньо у Військовому інституті.

Вступники, які зареєстровані на тимчасово окупованій території, території проведення антитерористичної операції та тимчасово проживають на іншій території України, у разі неможливості оформлення особової справи у військовому комісаріаті за місцем проживання, мають право подавати заяву на вступ безпосередньо до Приймальної комісії Військового інституту. Оформлення особових справ таких вступників здійснюється безпосередньо у Військовому інституті.

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ

Вступники з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом та строкової військової служби, які бажають вступити до Військового інституту для здобуття ступеня бакалавра за денною формою навчання, подають рапорт за командою з 01 лютого до 01 квітня 2018 року.

У рапорті вказуються:

 • військове звання, прізвище, ім'я, по батькові;
 • займана посада;
 • рік, місяць і день народження;
 • здобутий рівень освіти;
 • найменування вищого військового навчального закладу (Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації);
 • обрану спеціальність;
 • перелік конкурсних предметів, з яких вступник зареєструвався для проходження зовнішнього незалежного оцінювання знань в Українському центрі оцінювання якості освіти (якщо реєстрація мала місце).

У разі позитивного рішення військовослужбовці, які відповідають умовам прийому на навчання у Військовому інституті за денною формою, направляються встановленим порядком на первинний медичний огляд військово-лікарською комісією для визначення придатності до навчання.

II етап

ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

до 10.06.2018 року


ЦИВІЛЬНА МОЛОДЬ ТА ЛІЦЕЇСТИ

Перелік документів, які необхідно подати вступнику до військкомату для оформлення особової справи вступника:

 • копія документа державного зразка про повну загальну середню освіту (здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • автобіографія;
 • копія паспорта громадянина України (1, 2-а сторінки та місце реєстрації) або іншого документа, який засвідчує особу і громадянство України (відповідно до статті 5 Закону України “Про громадянство України”);
 • посвідчення про приписку або військовий квиток (відповідно до вимог статті 14 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”);
 • шість кольорових фотокарток (без головного убору) розміром 3×4 см;
 • копії документів, які відповідно до чинного законодавства встановлюють право на пільги при вступі;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • два поштових конверти з марками і заповненими особисто місцем проживання та місцезнаходженням районного (міського) військового комісаріату, де вступник перебуває на військовому обліку;

Медичні документи:

 • сертифікати про проходження профілактичного наркологічного огляду;
 • довідка про проведення попереднього та періодичного психіатричних оглядів;
 • довідки з протитуберкульозного та шкірно-венерологічного диспансерів (кабінетів);
 • результати проведених медичних досліджень.

Оформлюються безпосередньо у військкоматі:

 • картка професійного відбору;
 • довідка про проходження спеціальної перевірки (наказ Міністра оборони України від 10.04.09 року №170 зі змінами).
 • картка медичного огляду кандидата на навчання у ВВНЗ.

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ

У разі прийняття командуванням позитивного рішення, щодо надання дозволу на навчання, документи на військовослужбовця разом із рішенням військово-лікарської комісії направляються до Військового інституту.

Перелік документів (особова справа вступника):

 • копія документа державного зразка про повну загальну середню освіту (здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) та додатка до нього;
 • автобіографія, у якій вказують поштовий індекс, адресу місця проживання та номер телефону, а також поштовий індекс, адреса, відкрите найменування, підпорядкованість військової частини до рівня з’єднання, де військовослужбовець проходить службу;
 • копія службової картки;
 • копія паспорта (1, 2-а сторінки та місце реєстрації);
 • шість кольорових фотокарток (без головного убору) розміром 3×4 см, які завірені начальником штабу військової частини;
 • копії документів, які встановлюють право на пільги відповідно до чинного законодавства та вказані в Умовах прийому (за наявності);
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • копія військового квітка (сторінки на яких зроблені записи);
 • два поштових конверти з марками.

ІІІ етап

ОТРИМАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ

до 25.06.2018 року


ЦИВІЛЬНА МОЛОДЬ ТА ЛІЦЕЇСТИ

Приймальна комісія Військового інституту у тижневий термін після надходження та реєстрації документів розглядає особові справи кандидатів та приймає рішення щодо їх виклику для проведення вступних випробувань чи про відмову у виклику із зазначенням причин.

Про прийняте рішення, час і місце прибуття кандидатів для подання документів та складання вступних випробувань Приймальна комісія повідомляє кандидатів особисто та через військові комісаріати.

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ ЗА КОНТРАКТОМ

Викликаються телеграмою у відрядження, яка надходить на адресу військової частини. У телеграмі зазначаються дата прибуття до військового інституту для складання вступних екзаменів (випробувань).

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ СТРОКОВОЇ СЛУЖБИ

Викликаються телеграмою, яка надходить на адресу військової частини. Направляються командирами частин до Військового інституту на 25-ти денні навчальні збори, які проходять при інституті з метою підготовки кандидатів до вступу (з 14.06 по 08.07.2017). Строк прибуття військовослужбовців до місця проведення навчальних зборів – за 1-2 дні до початку їх роботи. Прибувають до військового інституту зі атестатами (грошовий, речових, продовольчий), особистими речами та розрахованими за видами забезпечення (у разі вступу залишається в інституті для подальшого навчання, без відправлення до військової частини де проходить службу).


ІV етап

ПРИЙОМ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ

з 03-12.07.2018 року


Вступники прибувають до Військового інституту та особисто подають заяву на участь у конкурсному відборі в паперовій формі до Приймальної комісії, в якій вказують спеціальність та форму навчання.

Вступники можуть подати до чотирьох заяв на вступ на різні спеціальності.

При поданні заяви вступник пред’являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України “Про громадянство України”) – для військовослужбовців паспорт громадянина України;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 року, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року;
 • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом (за наявності).

V етап

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ

з 12-20.07.2018 року


Вступники на денну форму навчання для участі у конкурсному відборі крім подання сертифікатів ЗНО (військовослужбовці та ліцеїсти мають право здавати вступні екзамени з конкурсних предметів) також складають вступні випробування, а саме:

 • оцінку рівня фізичної підготовки;
 • професійно-психологічний відбір;
 • заключний медичний огляд військово-лікарською комісією.

VІ етап

ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЙТИНГОВИХ СПИСКІВ

не пізніше 12.00 год.

21.07.2018 року

Приймальна комісія оприлюднює рейтингові списки вступників на інформаційних стендах.


VІІ етап

ОБРАННЯ МІСЦЯ НАВЧАННЯ

закінчується 15.00 год.

22.07.2018 року


Після прийняття Приймальною комісією рішення щодо рекомендування до зарахування, вступники зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених правилами прийому до Приймальної комісії.

Особи, які в установлені строки не подали до Приймальної комісії оригінали документів (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання.


VІІІ етап

ЗАРАХУВАННЯ ВСТУПНИКІВ, ПРИБУТТЯ НА НАВЧАННЯ

до 10.00 год. 23.07.2018 року


Вступники, які пройшли конкурсний відбір, склали вступні випробування, виконали умови для зарахування (подали оригінали документів визначені правилами прийому) зараховуються на навчання до Військового інституту про що видається відповідний наказ начальника інституту.

Цивільна молодь та випускники ліцеїв зараховані на навчання прибувають до Військового інституту 25.07.2018 року для проходження курсу первинної військової-професійної підготовки.

Військовослужбовці військової служби за контрактом убувають до військових частин де вони проходять службу з метою здавання посади. Прибувають до інституту до 27.08.2018 року.

Військовослужбовці строкової служби, які зараховані на навчання залишаються в інституті, до військових частин де вони проходять службу направляється витяг з наказу про зарахування військовослужбовця на навчання.


Додаткову інформацію про підготовку та вступ до Військового інституту телекомунікацій та інформатизації можна отримати електронною поштою за адресою:

vitivstup@ukr.net

© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2018.

Питання щодо вступу та інші надсилайте на: vitivstup@ukr.net

ß-версія. Деякі розділи сайту працюють у тестовому режимі. Пропозиції щодо сайту надсилайте на: vitiadmin@ukr.net

^ Наверх