Хочеш отримати додаткові бали при вступі до ВІТІ? Пиши мотиваційного листа та надсилай нам на електронну пошту! Подробиці за посиланням: Мотиваційний лист                         Оголошується набір до адʼюнктури та докторантури Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут у 2021 році. Подробиці за посиланням: Вступ до адʼюнктури та докторантури

Ліцензія, сертифікати, акредитація

Ліцензія ВІТІ

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти


Сертифікати про акредитацію:

12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки (бакалавр)

12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія (бакалавр)

12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека (бакалавр)

17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка (бакалавр)

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону 253 Військове управління (за видами збройних сил) (бакалавр)

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону 254 Забезпечення військ (сил) (бакалавр)

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону 255 Озброєння та військова техніка


12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки (магістр)

Освітньо-професійна програма Кібербезпека за спеціальністю 125 Кібербезпека (другий (магістерських) рівень вищої освіти)

Освітньо-професійна програма Інформаційні системи та технології за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології (другий (магістерських) рівень вищої освіти)

17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка (магістр)

Освітньо-професійна програма Озброєння та військова техніка за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка (другий (магістерських) рівень вищої освіти)


12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки (молодший спеціаліст)

17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка (молодший спеціаліст)


Акредитація 2020 (ВКСС ВІТІ):

Експертний висновок експертної комісії Міністрерства освіти і науки України за результами акредитаційної експертизи освтітньо-професійної програми "Комп'ютерні науки" зі спеціальності 122 Комп'ютерні науки галузі знань 12 Інформаційні технології рівня вищої освіти молодший спеціаліст у Військовому коледжі сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та інформатизаціх імені Героїв Крут

Експертний висновок експертної комісії Міністрерства освіти і науки України за результами проведення первинної акредитатійної експертизи підготовки молодших спеціалістів за освтітньо-професійною програмою "Телекомунікації та радіотехніка" зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка у Військовому коледжі сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та інформатизаціх імені Героїв Крут

Акредитація 2018:

Експертний висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами чергової акредитаціної експертизи освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напряму підготовки 6.160101 Військове управління у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України з проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Кібербезпека" галузі знань 12 "Інформаційні технології" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації

Експертний висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Інформаційні системи та технології" зі спеціальності 126 Інформаційні системи та технології за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації

Експертний висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Озброєння та військова техніка" зі спеціальності 255 Озброєння та військова техніка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації


Акредитація 2016:

Експертні висновоки про результати проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів і спеціалістів з напряму підготовки 6.170101 "Безпека інформаційних і комунікаційних систем" спеціальності 7.17010181 "Безпека інформації у спеціальних інформаційних системах" у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації

Експертні висновоки проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалаврів", "спеціаліст", "магістр" за напрямом підговтовки 6.050903 Телекомунікації зі спеціальності 7.05090381, 8.05090381 Системи та комплекси військового зв'язку у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації

Експертні висновки за результатами акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів з напряму підготовки, 6.050101 "Комп'ютерні науки", спеціальностей 7.05010181, 8.05010181 "Інформаційні управляючі системи та технології спеціального призначаення" у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації

Експертні висновки за результатами акредаційної експертизи підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" та "спеціаліст" з напряму підготовки 6.050201 "Системна інженерія" за спеціальністю 7.05020181 - "Комплекси, системи та засоби автоматизації управління військами і озброєнням" у Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації

Експертні висновки за результатами акредитаційної експеритизи підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" і "спеціаліст" з напряму підготовки 6.170102 "Системи технічного захисту інформації", спеціальності 7.17010281 "Організація захисту інформації з обмежиним доступом та автоматизація її обробки" у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації


© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2021.

vitivstup@viti.edu.ua Питання щодо вступу надсилайте на: vitivstup@ukr.net

ß-версія. Деякі розділи сайту працюють у тестовому режимі.

^ Наверх