Хочеш отримати додаткові бали при вступі до ВІТІ? Пиши мотиваційного листа та надсилай нам на електронну пошту! Подробиці за посиланням: Мотиваційний лист                         Оголошується набір до адʼюнктури та докторантури Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут у 2021 році. Подробиці за посиланням: Вступ до адʼюнктури та докторантури

Ліцензія, сертифікати, акредитація

Ліцензія ВІТІ

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освітиСертифікати про акредитацію:

Бакалавр

12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки (бакалавр) - 2020

12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія (бакалавр) - 2020

12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека (бакалавр) - 2020

17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка (бакалавр) - 2020

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону 253 Військове управління (за видами збройних сил) (бакалавр) - 2020

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону 254 Забезпечення військ (сил) (бакалавр) - 2020

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону 255 Озброєння та військова техніка - 2020


Магістр

12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки (магістр) - 2020

Освітньо-професійна програма Кібербезпека за спеціальністю 125 Кібербезпека (другий (магістерських) рівень вищої освіти) - 2020

Освітньо-професійна програма Кібербезпека за спеціальністю 125 Кібербезпека (другий (магістерських) рівень вищої освіти) - 2018

Освітньо-професійна програма Інформаційні системи та технології за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології (другий (магістерських) рівень вищої освіти) - 2020

Освітньо-професійна програма Інформаційні системи та технології за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології (другий (магістерських) рівень вищої освіти) - 2018

17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка (магістр) - 2020

Освітньо-професійна програма Озброєння та військова техніка за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка (другий (магістерських) рівень вищої освіти) - 2020

Освітньо-професійна програма Озброєння та військова техніка за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка (другий (магістерських) рівень вищої освіти) - 2018


Молодший спеціаліст (фаховий молодший бакалавр)

12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки (молодший спеціаліст) - 2020

12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки (молодший спеціаліст) - 2017

17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка (молодший спеціаліст) - 2020

17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка (молодший спеціаліст) - 2017


Акредитація 2020 (ВКСС ВІТІ):

Експертний висновок експертної комісії Міністрерства освіти і науки України за результами акредитаційної експертизи освтітньо-професійної програми "Комп'ютерні науки" зі спеціальності 122 Комп'ютерні науки галузі знань 12 Інформаційні технології рівня вищої освіти молодший спеціаліст у Військовому коледжі сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та інформатизаціх імені Героїв Крут

Експертний висновок експертної комісії Міністрерства освіти і науки України за результами проведення первинної акредитатійної експертизи підготовки молодших спеціалістів за освтітньо-професійною програмою "Телекомунікації та радіотехніка" зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка у Військовому коледжі сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та інформатизаціх імені Героїв Крут

Акредитація 2018:

Експертний висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами чергової акредитаціної експертизи освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напряму підготовки 6.160101 Військове управління у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України з проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Кібербезпека" галузі знань 12 "Інформаційні технології" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації

Експертний висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Інформаційні системи та технології" зі спеціальності 126 Інформаційні системи та технології за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації

Експертний висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Озброєння та військова техніка" зі спеціальності 255 Озброєння та військова техніка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації


Акредитація 2016:

Експертні висновоки про результати проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів і спеціалістів з напряму підготовки 6.170101 "Безпека інформаційних і комунікаційних систем" спеціальності 7.17010181 "Безпека інформації у спеціальних інформаційних системах" у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації

Експертні висновоки проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалаврів", "спеціаліст", "магістр" за напрямом підговтовки 6.050903 Телекомунікації зі спеціальності 7.05090381, 8.05090381 Системи та комплекси військового зв'язку у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації

Експертні висновки за результатами акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів з напряму підготовки, 6.050101 "Комп'ютерні науки", спеціальностей 7.05010181, 8.05010181 "Інформаційні управляючі системи та технології спеціального призначаення" у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації

Експертні висновки за результатами акредаційної експертизи підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" та "спеціаліст" з напряму підготовки 6.050201 "Системна інженерія" за спеціальністю 7.05020181 - "Комплекси, системи та засоби автоматизації управління військами і озброєнням" у Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації

Експертні висновки за результатами акредитаційної експеритизи підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" і "спеціаліст" з напряму підготовки 6.170102 "Системи технічного захисту інформації", спеціальності 7.17010281 "Організація захисту інформації з обмежиним доступом та автоматизація її обробки" у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації


© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2021.

vitivstup@viti.edu.ua Питання щодо вступу надсилайте на: vitivstup@ukr.net

ß-версія. Деякі розділи сайту працюють у тестовому режимі.

^ Наверх