Telegram канал - Вступ до ВІТІ 2024            Запрошуємо на день відкритих дверей           


1. Цикл загальної підготовки

Обов'язкові компоненти ОПП:

ЗО.01 Історія України та української культури

ЗО.02 Українська мова за професійним спрямуванням

ЗО.03 Іноземна мова

ЗО.04 Вища математика

ЗО.05 Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика

ЗО.06 Фізика

ЗО.07 Інженерна та комп`ютерна графіка

ЗО.08 Алгоритмізація та програмування

ЗО.09 Об'єктно-орієнтоване програмування

ЗО.10 Проектування та аналіз обчислювальних алгоритмів

ЗО.11 Комп'ютерні мережі

ЗО.12 Операційні системи

ЗО.13 Організація баз даних та знань

ЗО.14 Основи обробки та передачі інформації

ЗО.15 Проектування інформаційних систем

Вибіркові компоненти ОПП:

Вибірковий блок 1

ЗВ.1.01 Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка, етика і естетика)

ЗВ.1.02 Правознавство (у тому числі основи військового законодавства та міжнародне гуманітарне право)

ЗВ.1.03 Економіка ІТ-проектов

ЗВ.1.04 Дискретна математика

ЗВ.1.05 Архітектура і функціонування обчислювальних систем

ЗВ.1.06 Комп'ютерна електроніка

ЗВ.1.07 Моделювання процесів і систем

ЗВ.1.08 Основи теорії управління

Вибірковий блок 2

ЗВ.2.01 Філософія військового мистецтва

ЗВ.2.02 Основи менеджменту

ЗВ.2.03 Інформаційна економіка

ЗВ.2.04 Математична логіка

ЗВ.2.05 Системне програмування та архітектура комп'ютерів

ЗВ.2.06 Схемотехніка програмно-апаратних засобів

ЗВ.2.07 Математичне програмування

ЗВ.2.08 Методи та системи штучного інтелекту


2. Цикл професійної підготовки

Обов'язкові компоненти ОПП:

ПО.01 Технології інтернет речей

ПО.02 Комп'ютерні мережі

ПО.03 Технології системного адміністрування

ПО.04 Web-технології та Web-дизайн

ПО.05 Технології автоматизації системних процесів

ПО.06 Метрологія, стандартизація та сертифікація

ПО.07 Безпека операційних систем

Перелік навчальних дисциплін військово-професійної підготовки

ВП.01 Військова педагогіка та психологія (у тому числі лідерство)

ВП.02 Морально-психологічне забезпечення підготовки та застосування Збройних Сил України

ВП.03 Загальна тактика

ВП.04 Основи військового управління (в тому числі штабні процедури НАТО)

ВП.05 Управління повсякденною діяльністю підрозділів (у тому числі охорона державної таємниці, безпека життєдіяльності, основи охорони праці, безпека військової діяльності)

ВП.06 Радіаційний, хімічний, біологічний захист підрозділів (в тому числі екологія)

ВП.07 Військова топографія

ВП.08 Інженерна підготовка

ВП.09 Організація військового зв'язку

ВП.10 Бойова система виживання воїнів (у тому числі тактична медицина)

ВП.11 Статути Збройних Сил України та їх практичне застосування (у тому числі стройова підготовка)

ВП.12 Стрілецька зброя та вогнева підготовка

ВП.13 Фізичне виховання та спеціальна фізична підготовка

ВП.14 Автомобільна техніка (у тому числі автомобільна підготовка)

ВП.15 Історія війн та воєнного мистецтва (у тому числі воєнна історія України)

Перелік навчальних дисциплін військово-спеціальної підготовки

ВС.01 Електроживлення телекомунікаційних та інформаційних систем

ВС.02 Технічна експлуатація систем та комплексів військового зв'язку

ВС.03 Бойове застосування безпілотних авіаційних комплексів ретрансляторів

ВС.04 Організація зв'язку в тактичній ланці управління

Вибіркові компоненти ОПП:

Перелік навчальних дисциплін професійної підготовки (за вибором курсанта)

Вибірковий блок 1

ПВ.1.01 Мережеві технології автоматизованих систем управління військами

ПВ.1.02 Навчальна практика (за фахом)

ПВ.1.03 Навчальна практика (за фахом)

ПВ.1.04 Навчальна практика (за фахом)

ПВ.1.05 Військове стажування

ПВ.1.06 Розробка та захист кваліфікаційної роботи

Вибірковий блок 2

ПВ.2.01 Технологія створення програмних продуктів

ПВ.2.02 Навчальна практика (за фахом)

ПВ.2.03 Навчальна практика (за фахом)

ПВ.2.04 Навчальна практика (за фахом)

ПВ.2.05 Військове стажування

ПВ.2.06 Розробка та захист кваліфікаційної роботи


Пройти опитування: Аналіз ступеня задоволення здобувачів вищої освіти компонентом освітньої програми

© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2024.

Питання щодо вступу надсилайте на: [email protected] або [email protected]

^ Наверх