31 жовтня 2020 року о 10:00 запрошуємо юнаків, дівчат та їх батьків на ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ ОНЛАЙН - Знайомство з кафедрою захисту інформації та кіберзахисту (Спеціальність 125 Кібербезпека) 10.00 трансляція у Інстаграм - @viti_krut; 10.00 трансляція у Live in Facebook Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут (група)                                          УВАГА, до 31 жовтня 2020 року оголошено додатковий набір на кафедру Військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу. Довідка за телефоном: 067-969-29-32, (044) 256-22-59, (044) 256-23-94 (щодня).                                                

Організація освітньої діяльності


Освітня діяльність у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут (далі – ВІТІ) реалізується як освітній процес, що включає навчальну, виховну, методичну роботу та наукову і науково-технічну діяльність, відповідно до ліцензії на здійснення освітньої діяльності закладів освіти (вища освіта) наказ Міносвіти від 11.05.1995 №126 (вперше), наказ МОН від 25.02.2016 №309л (переоформлення), та передбачає видання випускникам ВІТІ документів про вищу освіту державного зразка відповідно до сертифікатів про акредитацію за відповідними спеціальностями (освітньо-професійними програмами).

Підготовка військових фахівців у ВІТІ здійснюється за очною (денною) та заочною формами навчання шляхом реалізації стандартів вищої освіти.

Освітній процес у ВІТІ спрямований на на реалізацію стандартів освітньої діяльності та вищої освіти як сукупності вимог до змісту та результатів освітньої діяльності ВІТІ за освітніми ступенями “бакалавр” та “магістр” в межах кожної спеціальності, за якою здійснюється підготовка військових фахівців у ВІТІ.

Освітній процес у ВІТІ організується та проводиться згідно з:

 • Законом України “Про освіту”;
 • Законом України “Про вищу освіту”;
 • Переліком галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266;
 • Постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1134 “Про затвердження нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад’юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності” (зі змінами);
 • Порядком проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 № 48 (зі змінами);
 • Інструкцією про порядок заміщення вакантних посад командування (керівного складу), наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів та науково-дослідних установах Збройних Сил України на конкурсній основі, затвердженою спільним наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 27.01.2015 № 37/51;
 • Положенням про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України від 15.08.2013 № 1190/560;
 • Інструкцією про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженою спільним наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 14.12.2015 № 719/1289;
 • Інструкцією з планування та обліку діяльності науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, навчальних центрів Збройних Сил України), затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України від 08.05.2002 № 155/291 (зі змінами);
 • Положенням про особливості організації освітнього процесу у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України, затвердженим наказом Міністерства оборони України від 20.07.2015 № 346;
 • Положенням про екзаменаційні комісії вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства оборони України від 09.09.2015 № 472;
 • Наказом Міністерства оборони України від 25.04.2016 № 216 “Про вдосконалення підготовки офіцерських кадрів тактичного рівня та сержантського (старшинського) складу у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів”;
 • Наказом Міністра оборони України від 26.03.2016 № 122 “Про затвердження Переліку спеціалізацій за якими визначаються потреби на підготовку військових фахівців з вищою освітою, Додаткового переліку спеціалізацій, за якими визначаються потреби на підготовку військових фахівців з вищою освітою у 2016 році та Переліку військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу, що відповідають спеціальностям та спеціалізаціям підготовки військових фахівців”;
 • Інструкцією про організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, затвердженою наказом Міністерства оборони України від 05.06.2014 № 360 (зі змінами);
 • Інструкцією про порядок організації і проведення військового (флотського) стажування, навчальної, виробничої, ремонтної, корабельної та інших видів практики курсантів (слухачів, студентів) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 12.01.2016 № 5;
 • Інструкцією про порядок переведення, відрахування та поновлення курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України, затвердженою наказом Міністра оборони України від 24.12.1997 № 490;
 • Методичними рекомендаціями з розроблення нормативних документів підготовки військових фахівців у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України, затвердженими першим заступником Міністра оборони України 16.04.2016;
 • щорічними наказами Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України щодо прийому на навчання у відповідному році;
 • іншими нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України;
 • Статутом Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 20.10.2015 № 572;
 • Положенням про організацію освітнього процесу у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації, ухваленим на засіданні Вченої ради Військового інституту (протокол № 20 від 30.08.2016) та погодженого директором Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України 26.08.2016;
 • наказами начальника Військового інституту.
 • © Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2020.

  vitiinfo@post.mil.gov.ua Питання щодо вступу надсилайте на: vitivstup@ukr.net

  ß-версія. Деякі розділи сайту працюють у тестовому режимі.

  ^ Наверх