Телефон Приймальної комісії: (044) 323-26-57            Telegram канал - Вступ до ВІТІ 2024            До уваги абітурієнтів: як отримати додаткові бали при вступі до ВІТІ у 2024 році           

Стан виконання науково-дослідних робіт в інституті


Організація та виконання замовлень на створення наукової (науково-технічної) продукції у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут здійснюється відповідно до:

1. Наказу Міністерства оборони України «Про затвердження Розподілу основних напрямів наукових досліджень між науковими установами та вищими військовими навчальними закладами Міністерства оборони України та Збройних Сил України» від 26 січня 2017 року № 53 (зі змінами, в редакції від 15.02.2019 № 65)

2. Річного плану наукової і науково-технічної діяльності Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут - Згідно підпункту 20.7 наказу начальника Генерального штабу Збройних сил України від 22.11.2017 року № 408 „Про затвердження Переліку відомостей Міністерства оборони України, які містять службову інформацію” (ПСІ-2017) має гриф „Для службового користування”

3. Перспективного плану наукової і науково-технічної діяльності Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут до 2023 року - Згідно підпункту 20.7 наказу начальника Генерального штабу Збройних сил України від 22.11.2017 року № 408 „Про затвердження Переліку відомостей Міністерства оборони України, які містять службову інформацію” (ПСІ-2017) має гриф „Для службового користування”.


У 2017 році виконувалось 12 науково-дослідних робіт, наукове супроводження виконання 7 дослідно-конструкторських робіт, 3 науково-технічні розробки, 188 оперативних завдань.

У 6 НДР ВІТІ був головним виконавцем, у 6 НДР – співвиконавцем.

У 2018 році виконувалось 11 науково-дослідних робіт, наукове супроводження виконання 11 дослідно-конструкторських робіт, 3 науково-технічні розробки, 100 оперативних завдань, наукове супроводження розробки та впровадження 4 військових стандартів.

У 10 НДР ВІТІ є головним виконавцем, у 1 НДР – співвиконавцем.

У 2019 році виконувалось 11 науково-дослідних робіт, наукове супроводження виконання 11 дослідно-конструкторських робіт, 3 науково-технічні розробки, 125 оперативних завдань, наукове супроводження розробки та впровадження 4 військових стандартів.

У 9 НДР ВІТІ є головним виконавцем у 2 НДР – співвиконавцем.

У 2020 році виконується 15 науково-дослідних робіт, наукове супроводження виконання 6 дослідно-конструкторських робіт, 175 оперативних завдань, наукове супроводження розробки та впровадження 4 військових стандартів.

У 14 НДР ВІТІ є головним виконавцем у 1 НДР – співвиконавцем.

У 2021 році виконується 14 науково-дослідних робіт, наукове супроводження виконання 6 дослідно-конструкторських робіт.

У 12 НДР ВІТІ є головним виконавцем у 2 НДР – співвиконавцем.

У 2022 році виконувалось 2 науково-дослідні роботи, наукове супроводження виконання 2 дослідно-конструкторських робіт, 110 оперативних завдань.

У 2 НДР ВІТІ є головним виконавцем у 2 НДР – співвиконавцем.

Результати виконання науково-дослідних робіт інституту висвітлені у „Звіті про наукову та науково-технічну діяльність Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут за поточний рік”, який згідно підпункту 20.16 наказу начальника Генерального штабу Збройних сил України від 22.11.2017 року № 408 „Про затвердження Переліку відомостей Міністерства оборони України, які містять службову інформацію” (ПСІ-2017) має гриф „Для службового користування”.


Організація та виконання замовлень на створення наукової (науково-технічної) продукції у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут


1. Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність” від 26 грудня 2015 р. № 848-VIII.

2. Закон України “Про державне оборонне замовлення” від 3 березня 1999 року № 464– XIV зі змінами.

3. Закон України “Про наукову і науково-технічну експертизу” від 10 лютого 1995 року № 51/95 ВР.

4. ДСТУ 3973-2000. “Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення”. – Київ, 2001.

5. ДСТУ 3008:2015 “Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання” – Київ, ДП УкрНДНЦ – 2016.

6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.03.2022 № 271 Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій.


Ввідомості необхідні для реєстрації НДР (ДКР)


Виконавець у 30-денний строк з початку НДР (ДКР) подає до УкрІНТЕІ документи.

1. Відомості про замовника: код за ЄДРПОУ (Ідентифікаційний номер); повне найменування юридичної особи (або П.І.Б.); місцезнаходження; телефон/Факс; E-mail/WWW.

2. Джерела та обсяги фінансування: КПКВК; назва державної цільової програми, в рамках якої виконується НДР (ДКР); код державної цільової програми згідно з переліком, затвердженим Мінекономіки; код джерела фінансування; загальний обсяг фінансування.

3. Терміни виконання роботи: початок та закінчення.

4. Основні відомості про НДР: назва НДР (1- українською мовою, 3- англійською мовою); мета НДР.

5. Заключні відомості: індекс УДК; П.І.Б. керівника розробки (1- українською мовою, 3- англійською мовою) науковий ступінь, вчене звання; П.І.Б. відповідального виконавця.


Відомості необхідні для подання облікових та звітніх документів з НДР


Виконавець у 30-денний строк з моменту закінчення НДР (ДКР) подає документи.

1. Реферат (1- українською мовою, 3- англійською мовою).

2. Бібліографічний опис (статей, монографій, нормативно-технічної документації тощо).

3. Список виконавців (П.І.Б., Код посади, науковий ступінь, вчене звання).

4. Реферат – у стислій формі, не повторюючи назви НДР (ДКР), викладається основний зміст результатів НДР (ДКР): об’єкт дослідження (проектування), мета дослідження, методи дослідження та апаратура, теоретичні і практичні результати, новизна, ефективність впровадження, сфера (галузь) використання.

5. Бібліографічний опис (статей, монографій, нормативно-технічної документації тощо) – якщо результати НДР (ДКР) опубліковані, депоновані, захищені патентом або її результатом є тиражований нормативно-технічний чи інструктивно-методичний документ (його проект), то в цьому випадку зазначається бібліографічний опис відповідних документів.


Відомості для оформлення інформаційної картки науково-технічної продукції (НТП)


1. Назва НТП українською та англійською мовами.

2. Короткий опис науково-технічної розробки (максимум 500 знаків).

3. Технічні переваги НТП, науково-технічний рівень щодо кращих вітчизняних та зарубіжних аналогів (прототипів).

4. Економічна привабливість НТП для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість.

5. Вплив науково-технічної розробки на зовнішнє середовище, її екологічність.

6. Строки впровадження науково-технічної розробки, виробники НТП, можливі споживачі, перспективні ринки збуту.

7. Відомості про власника НТП: код за ЄДРПОУ, повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, телефон/факс, ПІБ власника НТП, відомча підпорядкованість, номер та дата видачі юридичного документа, який засвідчує право власності на НТП.


© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2024.

Питання щодо вступу надсилайте на: [email protected] або [email protected]

^ Наверх