Телефон Приймальної комісії: (044) 323-26-57            Telegram канал - Вступ до ВІТІ 2024            До уваги абітурієнтів: як отримати додаткові бали при вступі до ВІТІ у 2024 році           

Наукові школи


СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МОБІЛЬНИМИ РАДІОМЕРЕЖАМИ

Науковий керівник – РОМАНЮК Валерій Антонович – доктор технічних наук професор Заслужений працівник освіти України

Дата та місце заснування: 2003 рік, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Напрями: Проблеми управління (маршрутизацією, топологією, навантаженням, безпекою тощо) телекомунікаційними мережами типу MANET (Mobilead-hocnetworks), FANET (Flyingad-hocnetworks), WSN (wirelesssensorsnet works), які складають основу побудови перспективних військових інформаційно-телекомунікаційних систем.

Результати: Опубліковано понад 200 статей та тез конференцій щодо тематики наукової школи.

Захищено 2 докторських та 5 кандидатських дисертацій.

Опубліковано понад 150 наукових праць, 1 монографія, 7 підручників, 3 навчальних посібники.

Отримано 5 патентів.

У складі школи: 2 доктора технічних наук, 5 кандидатів технічних наук.

НАДІЙНІСТЬ, ЖИВУЧІСТЬ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ І КОМПЛЕКСІВ

Науковий керівник – КРЕДЕНЦЕР Борис Петрович – доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії наук вищої освіти України, заслужений діяч науки і техніки України. Більш ніж 20 останніх років очолює спеціалізовану вчену раду інституту

Дата та місце заснування: 1958 рік, Київське вище інженерне радіотехнічне училище протиповітряної оборони, кафедра «Основ надійності та експлуатації радіоелектронної апаратури»

Напрями: Прикладна складова теорії надійності. Фундаментальна складова теорії надійності, яка охоплює розвинені математичні методи. Дослідження методів підвищення надійності в кожній системі з метою відновлення її технічних характеристик. Дослідження систем технічного обслуговування й ремонту техніки з обґрунтуванням практичних рекомендацій щодо їх вдосконалення та впровадження у практику військової експлуатації.

Результати: Опубліковано понад 200 статей та тез конференцій щодо тематики наукової школи.

Захищено 6 докторських та 40 кандидатських дисертацій.

Опубліковано понад 400 наукових праць, 30 навчально-методичних праць, 20 монографій.

Отримано 46 авторських свідоцтв на винаходи.

У складі школи: 6 докторів технічних наук, 40 кандидатів технічних наук

УПРАВЛІННЯ МЕРЕЖАМИ SDN/NVF

Науковий керівник – РОМАНОВ Олександр Іванович – доктор технічних наук, професор

Дата та місце заснування: 2019 рік, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Напрями: Принципи побудови мереж SDN / NFV (Software-Defined Networking / Network Function Virtualization). Побудови сегментів мереж з використанням концепції SDN/NFV. Показники функціонування сегментів мережі SDN / NFV на базі платформ з відкритим вихідним кодом. Аналіз можливостей управління мережами SDN / NFV с використанням протоколів Open Flow і OF-config. Моделі та методи розрахунку показників функціонування ІМS при впровадженні нових послуг на мережах 4G, 5G. Методи розрахунку показників пропускної здатності і якості обслуговування QoS телекомунікаційних мереж з багато шляховий маршрутизацією. Моделі та методи боротьби з перевантаженнями в телекомунікаційних мережах.

Результати: Розроблені 2 програми підвищення кваліфікації ІТ спеціалістів Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення: технології передавання даних по каналах зв’язку; побудова, налаштування та обслуговування обладнання IP-мереж. Участь в міжнародному проекті "ParIS" (Partnershipin Information Security) програми “Еразмус +”. В рамках договору між Міністерством закордонних справ Данії, і НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», розроблено програму підготовки співробітників Національного антикорупційного бюро України за напрямом “Методи отримання і аналізу інформації з метою визначення місць перебування та переміщень абонентів в мережі мобільного оператора”

Захищено 1 доктор технічних наук, 3 кандидати технічних наукй.

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПОБУДОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ТИПУ

Науковий керівник – САМОХВАЛОВ Юрій Якович – доктор технічних наук, професор

Дата та місце заснування: 1980 рік, Київське вище інженерне радіотехнічне училище протиповітряної оборони, кафедра Бойового застосування математичного та програмного забезпечення АСУ

Напрями: Загальна теорія інтелектуальних комп'ютерних технологій та систем. Концептуальні та теоретичні засади комп'ютерного образного мислення. Моделі, методи та технології розпізнавання кібератак. Методи, моделі та технології побудови мультиагентних систем автоматичного прийняття рішень, зокрема систем підтримки прийняття рішень. Методи, моделі та технології обробки знань, заснованих на нейромережевихі генетичних алгоритмах.

Результати: Участь у Державних програмах по створенню Ситуаційних центрів Президента України та Міністерства оборони, та Державній програмі по створенню “Образного комп′ютера”. Участь у створені автоматизованих систем військового призначення як для ЗСУ, так і для Китайської народної республіки. За останні роки науковцями підготовлено та надруковано 10 монографій, 24 підручники і навчальні посібники та більше 300 наукових статей у науково-метричних базах (з них біля 100 у SCOPUS та Webof Science), більше 30 винаходів та 20 патентів.

У складі школи: 10 докторів і більше 300 кандидатів технічних наук. Науковці є членами 12 спеціалізованих вчених рад та 9 редколегій наукових журналів.

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

Науковий керівник – ХОРОШКО Володимир Олексійович – доктор технічних наук, професор

Дата та місце заснування: 2000 рік, Національний авіаційний університет, кафедра Засобів захисту інформації Навчально-наукового інституту інформаційно-діагностичних систем

Напрями: обчислювальні комплекси та інформаційна безпека: технічні системи захисту інформації, які є складними системами з підсистемами підтримки прийняття рішень; інтелектуалізація моделювання, управління та прийняття рішень у галузі інформаційної безпеки.

Результати: 19 монографій;

близько 400 наукових праць та навчально-методичних видань, серед яких 29 підручників, які затверджені Міністерством освіти і науки України;

23 авторських свідоцтва та 9 патентів на винаходи України.

У складі школи: Три заслужених діяча науки і техніки України, чотири лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки, три академіки Транспортної академії України, 5 докторів технічних наук, 11 кандидатів технічних наук

© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2024.

Питання щодо вступу надсилайте на: [email protected] або [email protected]

^ Наверх