Хочеш отримати додаткові бали при вступі до ВІТІ? Пиши мотиваційного листа та надсилай нам на електронну пошту! Подробиці за посиланням: Мотиваційний лист                         Оголошується набір до адʼюнктури та докторантури Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут у 2021 році. Подробиці за посиланням: Вступ до адʼюнктури та докторантури

Документи закладу вищої освіти, якими регулюється порядок здійснення освітнього процесу1. Положення про організацію освітнього процесу у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації

2. Положення «Про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Військовому інституті телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут»

3. Положення «Про визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності»

4. Положення «Про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти Військового інституту телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут» Наказ про введення в дію

5. Положення «Про індивідуальні плани здобувачів вищої освіти Військового інституту телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут» Наказ про введення в дію


6. Положенням «Про переведення, відрахування та поновлення курсантів Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут Наказ про введення в дію

7. Положення «Про систему внутрішнього забезпеченн якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ВІТІ»

8. Положення «Про екзаменаційні комісії вищих військових навчальних закладів та навчальних підрозділів вищих навчальних закладів»

10. Положення «Про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти у Військовому інституті телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут»

11. Положенням «Про порядок визнання у Військовому інституті телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті»

12. Положення про дистанційне навчання у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут»


13. Положення «Про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у Військовому інституті телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут»

Методичні рекомендації для професійного розвитку науково-педагогічних праціників

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників


14. Положення «Про вимоги Вченої ради ВІТІ до здобувачів вчених звань професора, доцента і старшого дослідника та порядку розгляду їх атестаційних матеріалів»

15. Положення «Про контроль освітнього процесу, вивчення стану справ на факультетах і кафедрах ВІТІ імені Героїв Крут

© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2021.

vitivstup@viti.edu.ua Питання щодо вступу надсилайте на: vitivstup@ukr.net

ß-версія. Деякі розділи сайту працюють у тестовому режимі.

^ Наверх