Хочеш отримати додаткові бали при вступі до ВІТІ? Пиши мотиваційного листа та надсилай нам на електронну пошту! Подробиці за посиланням: Мотиваційний лист                         Оголошується набір до адʼюнктури та докторантури Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут у 2021 році. Подробиці за посиланням: Вступ до адʼюнктури та докторантури

Документи закладу вищої освіти, якими регулюється порядок здійснення освітнього процесу1. Положення про організацію освітнього процесу у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації 2016 рік

2. Положення «Про контроль освітнього процесу, вивчення стану справ на факультетах і кафедрах ВІТІ імені Героїв Крут


3. Положення «Про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Військовому інституті телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут» Наказ про введення в дію

4. Положення «Про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти Військового інституту телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут» Наказ про введення в дію

5. Положення «Про індивідуальні плани здобувачів вищої освіти Військового інституту телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут» Наказ про введення в дію

Пройти опитування: Визначення рівня реалізації права на вибір навчальних дисциплін та можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами вищої освіти6. Положення «Про систему внутрішнього забезпеченн якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ВІТІ» 2016 рік

7. Положення «Про екзаменаційні комісії вищих військових навчальних закладів та навчальних підрозділів вищих навчальних закладів»

8. Положення «Про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти у Військовому інституті телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут» Наказ про введення в дію

Пройти опитування: Визначення рівня об'єктивності оцінювання здобувачів вищої освіти9. Положення «Про систему запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових, навчально-методичних працях, що розробляються у Військовому інституті телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут» Наказ про введення в дію

Перевірка на плагіат10. Положенням «Про порядок визнання у Військовому інституті телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті» Наказ про введення в дію11. Положення про дистанційне навчання у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут»


12. Положення «Про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у Військовому інституті телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут» Наказ про введення в дію

Методичні рекомендації для професійного розвитку науково-педагогічних праціників

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

Сертифікати про підвищення кваліфікації13. Положення «Про вимоги Вченої ради ВІТІ до здобувачів вчених звань професора, доцента і старшого дослідника та порядку розгляду їх атестаційних матеріалів»


14. Положенням «Про переведення, відрахування та поновлення курсантів Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут Наказ про введення в дію

© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2021.

vitivstup@viti.edu.ua Питання щодо вступу надсилайте на: vitivstup@ukr.net

ß-версія. Деякі розділи сайту працюють у тестовому режимі.

^ Наверх