Telegram канал - Вступ до ВІТІ 2024            Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІII Міжнародної науково-технічної конференції “Системи і технології зв’язку, інформатизації та кібербезпеки: актуальні питання і тенденції розвитку”      

Навчання в докторантурі та ад'юнктурі

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут (далі - інститут) оголошує набір у 2023 році до очної докторантури та ад’юнктури за спеціальностями: 126 інформаційні системи та технології, 255 озброєння та військова техніка.

До докторантури інституту приймаються офіцери Збройних Сил України віком не старше 47 років, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки, опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

До ад’юнктури інституту приймаються офіцери Збройних Сил України у віком до 45 років включно, які перебувають на військовій службі, здобули вищу освіту ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), виявили здібності до педагогічної або науково-дослідної роботи та мають досвід служби у військах (силах) не менше 2 років.

При відборі кандидатів для вступу до докторантури та ад’юнктури перевага надається офіцерам – учасникам бойових дій.

Для зарахування кандидатом на вступ до очної докторантури та ад’юнктури необхідно до 1 лютого 2023 року подати рапорт на вступ за підпорядкованістю. Разом з рапортом, подаються документи, перелік яких наведений в „Правилах прийому до докторантури та ад’юнктури Військового інституту телекомунікацій та інформатизації за спеціальностями 126 інформаційні системи та технології, 255 озброєння та військова техніка”, які розміщені на офіційному сайті інституту.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в ад’юнктурі становить чотири роки, а підготовки доктора наук у докторантурі - два роки.

Вступні іспити до ад’юнктури проводяться з 1 по 30 липня 2023 року.

Довідки за телефоном: 256-22-73.

Вимоги до рівня освіти вступників: особи офіцерського складу віком не старше 47 років, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки, опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Навчання в докторантурі та ад'юнктурі

Оголошується набір до докторантури

Ступінь вищої освіти доктор наук

Галузі знань

Спеціальність підготовки

12 Інформаційні технології

126 Інформаційні системи та технології

Нормативний термін навчання: 2 роки

Оголошується набір до ад'юнктури

Вимоги до рівня освіти вступників: особи офіцерського складу віком не старше 45 років, які перебувають на військовій службі, здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста), виявили здібності до педагогічної або науково-дослідної роботи та мають досвід служби у військах (силах) не менше 2 років.

Ступінь вищої освіти доктор філософії

Галузі знань

Спеціальність підготовки

12 Інформаційні технології

126 Інформаційні системи та технології

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

255 Озброєння та військова техніка

Нормативний термін навчання: 4 роки


Додаток 11. Правила прийому до докторантури та ад’юнктури Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Г ероїв Крут за науковими спеціальностями 255 - озброєння та військова техніка, 126 - інформаційні системи та технології у 2023 році

Додаткову інформацію про підготовку та вступ до Військового інституту телекомунікацій та інформатизації можна отримати електронною поштою за адресою:

[email protected]

[email protected]

© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2023.

Питання щодо вступу надсилайте на: [email protected] або [email protected]

^ Наверх