Вступникам

Перелік спеціальностей за якими здійснюється прийом на навчання для здобуття ступеня вищої освіти бакалавр та освітньо-професійного ступеня фахової передвищої освіти фаховий молодший бакалавр, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Галузі знань

Найменування спеціальності

Ліцензований обсяг на підготовку фахівців за спеціальністю

Нормативні терміни навчання

Шифр

Найменування

Код

Найменування

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Ступінь вищої освіти бакалавр

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки

135

4 роки

4 роки

125

Кібербезпека

130

4 роки

4 роки

126

Інформаційні системи та технології

100

4 роки

4 роки

17

Електроніка та телекомунікації

172

Телекомунікації та радіотехніка

480

4 роки

4 роки

25

Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

253

Військове управління (за видами збройних сил)

100

4 роки

-

255

Озброєння та військова техніка

65

4 роки

-

Ступінь фахової передвищої освіти фаховий молодший бакалавр

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки

50

2 роки

-

17

Електроніка та телекомунікації

172

Телекомунікації та радіотехніка

100

2 роки

-

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів)

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Назва

Код

Квота пільгових категорій

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів)

Ваговий коефіцієнт

Мінімальнакількість балів для допуску до участі у конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Спеціальності підготовки ступеня вищої освіти бакалавра

Комп’ютерні науки

122

Встановлено 10 відсотків

1. Українська мова

0,2

100

2. Математика

0,5

120

3. Історія України або іноземна мова, або фізика, або географія, або хімія, або біологія

0,2

100

Кібербезпека

125

1. Українська мова

0,2

100

2. Математика

0,5

130

3. Історія України або іноземна мова, або фізика, або географія, або хімія, або біологія

0,2

100

Інформаційні системи та технології

126

1. Українська мова

0,2

100

2. Математика

0,5

120

3. Історія України або іноземна мова, або фізика, або географія, або хімія, або біологія

0,2

100

Телекомунікації та радіотехніка

172

1. Українська мова

0,2

100

2. Математика

0,5

100

3. Історія України або іноземна мова, або фізика, або географія, або хімія, або біологія

0,2

100

Військове управління (за видами збройних сил)

253

1. Українська мова

0,2

100

2. Математика

0,5

100

3. Історія України або іноземна мова, або фізика, або географія, або хімія, або біологія

0,2

100

Озброєння та військова техніка

255

1. Українська мова

0,2

100

2. Математика

0,5

120

3. Історія України або іноземна мова, або фізика, або географія, або хімія, або біологія

0,2

100

Спеціальності підготовки фахового молодшого бакалавра

Комп’ютерні науки

122

Встановлено 10 відсотків

1. Українська мова

0,4

100

2. Математика або іноземна мова, або історія України

0,5

100

Телекомунікації та радіотехніка

172

1. Українська мова

0,4

100

2. Математика або іноземна мова, або історія України

0,5

100

Ваговий коефіцієнт середнього бала документа про повну середню освіту становить – 0,1.

Вступники, які вступають на навчання до Військового інституту на денну форму навчання, крім надання сертифікату (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти або складання вступних екзаменів з конкурсних предметів, обов'язково проходять психологічне обстеження, оцінку рівня фізичної підготовленості та медичний огляд військово-лікарською комісією.


Детальну інформацію дивіться:

Вступ на денну форму навчання (Військовий інститут)

Вступ на денну форму навчання (Військовий коледж сержантського складу ВІТІ)

Порядок дій вступника до інституту

Вступ на заочну форму навчання

Підготовка фіцерів запасу

Адреса та порядок роботи Приймальної комісії

Додаткову інформацію про підготовку та вступ до Військового інституту телекомунікацій та інформатизації можна отримати електронною поштою за адресою:

vitivstup@viti.edu.ua

vitivstup@ukr.net


© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2021.

vitivstup@viti.edu.ua Питання щодо вступу надсилайте на: vitivstup@ukr.net

ß-версія. Деякі розділи сайту працюють у тестовому режимі.

^ Наверх