16 грудня 2017 року запрошуємо НА ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ початок о 9 годині, м. Київ, вул. Московська, 45/1

Вступникам

Перелік спеціальностей за якими здійснюється прийом на навчання для здобуття ступеня бакалавр та освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Галузі знань

Найменування спеціальності

Ліцензований обсяг на підготовку фахівців за спеціальністю

Нормативні терміни навчання

Шифр

Найменування

Код

Найменування

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Ступінь бакалавр

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки

100

3,5 роки*

4 роки

125

Кібербезпека

75

3,5 роки*

4 роки

126

Інформаційні системи та технології

100

3,5 роки*

4 роки

17

Електроніка та телекомунікації

172

Телекомунікації та радіотехніка

310

3,5 роки*

4 роки

25

Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

253

Військове управління (за видами збройних сил)

100

4 роки

-

255

Озброєння та військова техніка

35

3,5 роки*

4 роки

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

50

2 роки

-

17

Електроніка та телекомунікації

172

Телекомунікації та радіотехніка

100

2 роки

-

* – з подальшим здобуттям ступеня магістра.


Перелік конкурсних предметів у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів)

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Назва

Код

Квота пільгових категорій

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів)

Ваговий коефіцієнт

Рівень складності

Мінімальнакількість балів для допуску до участі у конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Спеціальності підготовки ступеня бакалавра

Комп’ютерні науки

122

Встановлено 10 відсотків

1. Українська мова та література

0,2

базовий

100

2. Математика

0,5

базовий

100

3. Фізика або іноземна мова, або історія України

0,2

 

100

Кібербезпека

125

1. Українська мова та література

0,2

базовий

100

2. Математика

0,5

базовий

100

3. Фізика або іноземна мова, або історія України

0,2

 

100

Інформаційні системи та технології

126

1. Українська мова та література

0,2

базовий

100

2. Математика

0,5

базовий

100

3. Фізика або іноземна мова, або історія України

0,2

 

100

Телекомунікації та радіотехніка

172

1. Українська мова та література

0,2

базовий

100

2. Математика

0,5

базовий

100

3. Фізика або іноземна мова, або історія України

0,2

 

100

Військове управління (за видами збройних сил)

253

1. Українська мова та література

0,2

базовий

100

2. Математика

0,5

базовий

100

3. Фізика або іноземна мова, або історія України

0,2

 

100

Озброєння та військова техніка

255

1. Українська мова та література

0,2

базовий

100

2. Математика

0,5

базовий

100

3. Фізика або іноземна мова, або історія України

0,2

 

100

Спеціальності підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст

Комп’ютерні наукия

122

Встановлено 10 відсотків

1. Українська мова та література

0,4

базовий

100

2. Математика або фізика, або іноземна мова, або історія України

0,5

базовий

100

Телекомунікації та радіотехніка

172

1. Українська мова та література

0,4

базовий

100

2. Математика або фізика, або іноземна мова, або історія України

0,5

базовий

100

Ваговий коефіцієнт середнього бала документа про повну середню освіту становить – 0,1.

Вступники, які вступають на навчання до Військового інституту на денну форму навчання, крім надання сертифікату (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти або складання вступних екзаменів з конкурсних предметів, обов'язково проходять психологічне обстеження, оцінку рівня фізичної підготовки та медичний огляд військово-лікарською комісією.

Військовослужбовці військової служби за контрактом убувають до військових частин де вони проходять службу з метою здавання посади. Прибувають до інституту у термін, визначений начальником інституту.


ПОРЯДОК ДІЙ ВСТУПНИКА ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ТА ВСТУПУ ДО ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ


І етап

ПОДАННЯ ЗАЯВИ

З 01.01.2017 до 01.07.2017


ЦИВІЛЬНА МОЛОДЬ ТА ЛІЦЕЇСТИ

Вступники з числа цивільної молоді та ліцеїсти, які виявили бажання вступити до Військового інституту подають особисто заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем реєстрації для оформлення особової справи кандидата на навчання.

У заяві зазначається:

 • прізвище, ім'я, по батькові;
 • рік, місяць та день народження;
 • поштовий індекс, адреса місця проживання та номер контактного телефону;
 • найменування вищого військового навчального закладу (Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації);
 • обраний напрям підготовки;
 • перелік конкурсних предметів, з яких вступник зареєструвався для проходження зовнішнього незалежного оцінювання знань в Українському центрі оцінювання якості освіти (якщо реєстрація мала місце).

У разі, якщо у військкоматі рознарядка для направлення до Військового інституту відсутня, або вона вже виконана, кандидат може подати заяву щодо вступу безпосередньо начальнику Військового інституту, в якій додатково вказує поштову адресу районного (міського) військкомату, у якому він перебуває на військовому обліку.

У разі звернення вступника з числа цивільної молоді безпосередньо до Приймальної комісії, оформлення особових справ вступників здійснюється безпосередньо у Військовому інституті.

Вступники, які мешкають у Луганській, Донецькій областях та на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим, у разі неможливості оформлення особової справи у військовому комісаріаті за місцем проживання мають право подати заяву на вступ безпосередньо до Приймальної комісії.

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ

Вступники з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом та строкової військової служби, які бажають вступити до Військового інституту для здобуття ступеня бакалавра за денною формою навчання, подають рапорт за командою.

У рапорті вказуються:

 • військове звання, прізвище, ім'я, по батькові;
 • займана посада;
 • рік, місяць і день народження;
 • здобутий рівень освіти;
 • найменування вищого військового навчального закладу (Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації);
 • обрану спеціальність;
 • перелік конкурсних предметів, з яких вступник зареєструвався для проходження зовнішнього незалежного оцінювання знань в Українському центрі оцінювання якості освіти (якщо реєстрація мала місце).

У разі позитивного рішення військовослужбовці, які відповідають умовам прийому на навчання у Військовому інституті за денною формою, направляються встановленим порядком на первинний медичний огляд військово-лікарською комісією для визначення придатності до навчання.


II етап

ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

до 10.06.2017 року


ЦИВІЛЬНА МОЛОДЬ ТА ЛІЦЕЇСТИ

Перелік документів, які необхідно подати вступнику до військкомату для оформлення особової справи вступника:

 • копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України), військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"), або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • копія документа державного зразка про повну загальну середню освіту (здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
 • характеристика з останнього місця навчання;
 • автобіографія, у якій вказують поштовий індекс, адресу місця проживання та номер телефону;
 • шість кольорових фотокарток (без головного убору) розміром 3×4 см;
 • копії документів, які відповідно до чинного законодавства встановлюють право на пільги при вступі;
 • два поштових конверти з марками.

Медичні документи:

 • сертифікати про проходження профілактичного наркологічного огляду;
 • довідка про проведення попереднього та періодичного психіатричних оглядів;
 • довідки з протитуберкульозного та шкірно-венерологічного диспансерів (кабінетів);
 • результати проведених медичних досліджень.

Оформлюються безпосередньо у військкоматі:

 • картка професійного відбору;
 • довідка про проходження спеціальної перевірки (наказ Міністра оборони України від 10.04.09 року №170 зі змінами).
 • картка медичного огляду кандидата на навчання у ВВНЗ.

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ

У разі прийняття командуванням позитивного рішення, щодо надання дозволу на навчання, документи на військовослужбовця разом із рішенням військово-лікарської комісії направляються до Військового інституту.

Перелік документів (особова справа вступника):

 • копія документа державного зразка про повну загальну середню освіту (здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) та додатка до нього;
 • автобіографія, у якій вказують поштовий індекс, адресу місця проживання та номер телефону, а також поштовий індекс, адреса, відкрите найменування, підпорядкованість військової частини до рівня з’єднання, де військовослужбовець проходить службу;
 • копія службової картки;
 • копія паспорта (1, 2-а сторінки та місце реєстрації);
 • шість кольорових фотокарток (без головного убору) розміром 3×4 см, які завірені начальником штабу військової частини;
 • копії документів, які встановлюють право на пільги відповідно до чинного законодавства та вказані в Умовах прийому (за наявності);
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • копія військового квітка (сторінки на яких зроблені записи).

ІІІ етап

ОТРИМАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ

до 25.06.2017 року


ЦИВІЛЬНА МОЛОДЬ ТА ЛІЦЕЇСТИ

Приймальна комісія Військового інституту у тижневий термін після надходження та реєстрації документів розглядає особові справи кандидатів та приймає рішення щодо їх виклику для проведення вступних випробувань чи про відмову у виклику із зазначенням причин.

Про прийняте рішення, час і місце прибуття кандидатів для подання документів та складання вступних випробувань Приймальна комісія повідомляє кандидатів особисто та через військові комісаріати.

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ ЗА КОНТРАКТОМ

Викликаються телеграмою у відрядження, яка надходить на адресу військової частини. У телеграмі зазначаються дата прибуття до військового інституту для складання вступних екзаменів (випробувань).

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ СТРОКОВОЇ СЛУЖБИ

Викликаються телеграмою, яка надходить на адресу військової частини. Направляються командирами частин до Військового інституту на 25-ти денні навчальні збори, які проходять при інституті з метою підготовки кандидатів до вступу (з 15.06 по 09.07.2017). Прибувають до військового інституту зі атестатами (грошовий, речових, продовольчий), особистими речами та розрахованими за видами забезпечення (у разі вступу залишається в інституті для подальшого навчання, без відправлення до військової частини де проходить службу).


ІV етап

ПРИЙОМ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ

з 05-14.07.2017 року


Вступники прибувають до Військового інституту та особисто подають заяву на участь у конкурсному відборі в паперовій формі до Приймальної комісії, в якій вказують спеціальність та форму навчання.

При поданні заяви вступник пред’являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України “Про громадянство України”) – для військовослужбовців паспорт громадянина України;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року або 2017 року.

V етап

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ

з 12-20.07.2017 року


Вступники на денну форму навчання для участі у конкурсному відборі крім подання сертифікатів ЗНО (військовослужбовці та ліцеїсти мають право здавати вступні екзамени з конкурсних предметів) також складають вступні випробування, а саме:

 • оцінку рівня фізичної підготовки;
 • професійно-психологічний відбір;
 • заключний медичний огляд військово-лікарською комісією.

VІ етап

ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЙТИНГОВИХ СПИСКІВ

не пізніше 12.00 год.

21.07.2017 року

Приймальна комісія оприлюднює рейтингові списки вступників на інформаційних стендах.


VІІ етап

ОБРАННЯ МІСЦЯ НАВЧАННЯ

закінчується 12.00 год.

22.07.2017 року


Після прийняття Приймальною комісією рішення щодо рекомендування до зарахування, вступники зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених правилами прийому до Приймальної комісії.

Особи, які в установлені строки не подали до Приймальної комісії оригінали документів (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання.


VІІІ етап

ЗАРАХУВАННЯ ВСТУПНИКІВ, ПРИБУТТЯ НА НАВЧАННЯ

до 17.00 год. 22.07.2017 року


Вступники, які пройшли конкурсний відбір, склали вступні випробування, виконали умови для зарахування (подали оригінали документів визначені правилами прийому) зараховуються на навчання до Військового інституту про що видається відповідний наказ начальника інституту.

Цивільна молодь та випускники ліцеїв зараховані на навчання прибувають до Військового інституту 28.07.2017 року для проходження курсу первинної військової-професійної підготовки.

Військовослужбовці військової служби за контрактом убувають до військових частин де вони проходять службу з метою здавання посади. Прибувають до інституту до 31.08.2016 року.

Військовослужбовці строкової служби, які зараховані на навчання залишаються в інституті, до військових частин де вони проходять службу направляється витяг з наказу про зарахування військовослужбовця на навчання.


Додаткову інформацію про підготовку та вступ до Військового інституту телекомунікацій та інформатизації можна отримати на веб-сайті Військового інституту www.viti.edu.ua або електронною поштою за адресою:

vitivstup@ukr.net


Адреса Військового інституту:

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 01011, м. Київ, вул. Московська, 45/1.

Телефони приймальної комісії:

(044) 256-22-80,

(044) 256-23-71

Телефони чергового Військового інституту:

тел. + факс (044) 280-59-67


"Правила прийому до Військового інституту телекомунікацій та інформатизації у 2017 році"


Додаток 1 Перелік спеціальностей за якими здійснюється прийом на навчання для здобуття ступеня вищої освіти бакалавр, освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання


Додаток 2 Правила прийому до докторантури та ад’юнктури Військового інституту телекомунікацій та інформатизації у 2017 році


Додаток 3 Правила прийому до Військового коледжу сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації у 2017 році


Додаток 4 Перелік конкурсних предметів у сертифікатах зовнішнього незалежного оцінювання (вступних іспитів) ступеня бакалавра


Додаток 5 Перелік спеціальностей для прийому на навчання на другий (третій) курс для здобуття ступеня бакалавра (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, за умови вступу на споріднену спеціальність


Додаток 6 Таблиця нарахування балів за виконання фізичних вправ для кандидатів на навчання у Військовому інституті та Військовому коледжі


Додаток 7 Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 – 200


Додаток 8 Методика обчислення середнього бала документа про повну загальну середню освіту (у разі його відсутності)


Додаток 9 Перелік спеціальностей до яких застосовуються галузевий коефіцієнт

© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2017.

Розроблено та підтримується інформаційно-телекомунікаційним вузлом ВІТІ. Питання щодо вступу та інші надсилайте на: vitivstup@ukr.net

ß-версія. Сайт знаходиться у тестовому режимі.

Пропозиції щодо сайту надсилайте на: vitiadmin@ukr.net

^ Наверх