Telegram канал - Вступ до ВІТІ 2024            Запрошуємо на день відкритих дверей           


Обов'язкові освітні компоненти ОПП

Цикл загальної підготовки

ОК 1 Українська мова за професійним спрямуванням

ОК 2 Історія України та українського війська

ОК 3 Іноземна мова

ОК 4 Вища математика

ОК 5 Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика

ОК 6 Фізика

ОК 7 Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка, етика і естетика)

ОК 8 Правознавство (у тому числі основи військового законодавства та міжнародне гуманітарне право)

Цикл професійної підготовки

Освітні компоненти за спеціальністю

ОК 9 Алгоритмізація та програмування

ОК 10 Об'єктно-орієнтоване програмування

ОК 11 Операційні системи

ОК 12 Технології побудови елементів та систем кіберзахисту

ОК 13 Прикладна криптологія

ОК 14 Управління кіберінциндентами та аналіз подій

ОК 15 Аналіз уразливостей інформаційних систем і сервісів

ОК 16 Безпека операційних систем

ОК 17 Комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супровід

ОК 18 Системи технічного захисту інформації

ОК 19 Навчальна практика (за фахом)

ОК 20 Військове стажування

ОК 21 Атестація

Освітні компоненти військово-професійної підготовки

ОК ВП 1 Морально-психологічне забезпечення підготовки та застосування Збройних Сил України

ОК ВП 2 Загальна тактика

ОК ВП 3 Основи військового управління (в тому числі штабні процедури НАТО)

ОК ВП 4 Управління повсякденною діяльністю підрозділів (у тому числі охорона державної таємниці, безпека життєдіяльності, основи охорони праці, безпека військової діяльності)

ОК ВП 5 Радіаційний, хімічний, біологічний захист підрозділів (в тому числі екологія)

ОК ВП 6 Військова топографія

ОК ВП 7 Інженерна підготовка

ОК ВП 8 Організація військового зв'язку

ОК ВП 9 Бойова система виживання воїнів (у тому числі тактична медицина)

ОК ВП 10 Статути Збройних Сил України та їх практичне застосування (у тому числі стройова підготовка)

ОК ВП 11 Стрілецька зброя та вогнева підготовка

ОК ВП 12 Фізичне виховання та спеціальна фізична підготовка

Освітні компоненти військово-спеціальної підготовки

ОК ВС 1 Засоби криптографічного захисту інформації в спеціальних інформаційно-телекомунікаційних системах

ОК ВС 2 Організація зв'язку в тактичній ланці управління

ОК ВС 3 Навчальна практика на посаді командира відділення

ОК ВС 4 Навчальна практика на посаді заступника командира взводуВибіркові освітні компоненти ОПП

ВК 1.1 Автомобільна техніка (у тому числі автомобільна підготовка)

ВК 1.2 Основи робототехніки військового призначення

ВК 2.1 Інженерна та комп`ютерна графіка

ВК 2.2 Основи виконання та оформлення технічної документації

ВК 3.1 Воєнна історія

ВК 3.2 Філософія військового мистецтва

ВК 4.1 Дискретна математика

ВК 4.2 Математична логіка

ВК 5.1 Комп'ютерна схнмотехніка та архітектура комп'ютера

ВК 5.2 Технології комп'ютерного проектування

ВК 6.1 Комп'ютерна електроніка

ВК 6.2 Схемотехніка програмно-апартних засобів

ВК 7.1 Комп'ютерні мережі

ВК 7.2 Архітектура і функціонування інформаційних систем

ВК 8.1 Крос-платформне програмування

ВК 8.2 Web-технології та Web-дизайн

ВК 9.1 Контроль структури елементів кіберпростору

ВК 9.2 Програмне забезпечення для прихованого управління

ВК 10.1 Технічна експлуатація систем та комплексів військового зв'язку

ВК 10.2 Організація технічного забезпечення військового зв'язку

ВК 11.1 Системи та комплекси військового зв'язку

ВК 11.2 Оптичні мережі

ВК 12.1 Елементи теорії кодування та стеганографія

ВК 12.2 Аналіз алгоритмів кодування даних та стеганографічний аналіз

ВК 13.1 Військова педагогіка та психологія (у тому числі лідерство)

ВК 13.2 Політологія та соціологія

ВК 14.1 Елементи штучного інтелекту в кібербезпеці

ВК 14.2 Технології машинного навчання

ВК 15.1 Кіберзахист інформаційно-комунікаційних систем

ВК 15.2 Кіберборотьба в інформаційно-комунікаційних системах


Пройти опитування: Аналіз ступеня задоволення здобувачів вищої освіти компонентом освітньої програми