Telegram канал - Вступ до ВІТІ 2024            Запрошуємо на день відкритих дверей           


1. Цикл загальної підготовки

Обов'язкові компоненти ОПП:

ЗО.01 Історія України та української культури

ЗО.02 Українська мова за професійним спрямуванням

ЗО.03 Іноземна мова

ЗО.04 Вища математика

ЗО.05 Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика

ЗО.06 Фізика

ЗО.07 Інженерна та комп`ютерна графіка

ЗО.08 Алгоритмізація та програмування

ЗО.09 Об'єктно-орієнтоване програмування

ЗО.10 Проектування та аналіз обчислювальних алгоритмів

ЗО.11 Системний аналіз

ЗО.12 Моделювання систем

ЗО.13 Комп'ютерні мережі

ЗО.14 Операційні системи

ЗО.15 Організація баз даних та знань

ЗО.16 Web-технології та Web-дизайн

ЗО.17 Управління IT-проектами

ЗО.18 Проектування інформаційних систем

Вибіркові компоненти ОПП:

Вибірковий блок 1

ЗВ.1.01 Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка, етика і естетика)

ЗВ.1.02 Правознавство (у тому числі основи військового законодавства та міжнародне гуманітарне право)

ЗВ.1.03 Економіка ІТ-проектов

ЗВ.1.04 Дискретна математика

ЗВ.1.05 Дослідження операцій

ЗВ.1.06 Чисельні методи

Вибірковий блок 2

ЗВ.2.01 Філософія військового мистецтва

ЗВ.2.02 Основи менеджменту

ЗВ.2.03 Інформаційна економіка

ЗВ.2.04 Математична логіка

ЗВ.2.05 Математичне програмування

ЗВ.2.06 Статистичний аналіз даних


2. Цикл професійної підготовки

Обов'язкові компоненти ОПП:

ПО.01 Архітектура обчислювальних систем

ПО.02 Технологія розробки програмного забезпечення

ПО.03 Метрологія, стандартизація та сертифікація

Перелік навчальних дисциплін військово-професійної підготовки

ВП.01 Військова педагогіка та психологія (у тому числі лідерство)

ВП.02 Морально-психологічне забезпечення підготовки та застосування Збройних Сил України

ВП.03 Загальна тактика

ВП.04 Основи військового управління (в тому числі штабні процедури НАТО)

ВП.05 Управління повсякденною діяльністю підрозділів (у тому числі охорона державної таємниці, безпека життєдіяльності, основи охорони праці, безпека військової діяльності)

ВП.06 Радіаційний, хімічний, біологічний захист підрозділів (в тому числі екологія)

ВП.07 Військова топографія

ВП.08 Інженерна підготовка

ВП.09 Організація військового зв'язку

ВП.10 Бойова система виживання воїнів (у тому числі тактична медицина)

ВП.11 Статути Збройних Сил України та їх практичне застосування (у тому числі стройова підготовка)

ВП.12 Стрілецька зброя та вогнева підготовка

ВП.13 Фізичне виховання та спеціальна фізична підготовка

ВП.14 Автомобільна техніка (у тому числі автомобільна підготовка)

ВП.15 Історія війн та воєнного мистецтва (у тому числі воєнна історія України)

Перелік навчальних дисциплін військово-спеціальної підготовки

ВС.01 Крос-платформне програмування

ВС.02 Технічне забезпечення інформаційних технологій

ВС.03 Технологія розробки інформаційних систем військового призначення

ВС.04 Організація зв'язку в тактичній ланці управління

Вибіркові компоненти ОПП:

Перелік навчальних дисциплін професійної підготовки (за вибором курсанта)

Вибірковий блок 1

ПВ.1.01 Безпека операційних систем

ПВ.1.02 Технології комп'ютерного проектування

ПВ.1.03 Інтелектуальний аналіз даних

ПВ.1.04 Електроживлення телекомунікаційних та інформаційних систем

ПВ.1.05 Технічна експлуатація систем та комплексів військового зв'язку

ПВ.1.06 Бойове застосування безпілотних авіаційних комплексів ретрансляторів

ПВ.1.07 Навчальна практика (за фахом)

ПВ.1.08 Навчальна практика (за фахом)

ПВ.1.09 Навчальна практика (за фахом)

ПВ.1.10 Військове стажування

ПВ.1.11 Розробка та захист кваліфікаційної роботи

Вибірковий блок 2

ПВ.2.01 Безпека інформаційних систем

ПВ.2.02 UML - системи моделювання програмного забезпечення

ПВ.2.03 Машинне навчання та добування даних

ПВ.2.04 Електроживлення систем та комплексів військового зв'язку

ПВ.2.05 Організація технічного забезпечення зв'язку

ПВ.2.06 Безпілотні літальні апарати

ПВ.2.07 Навчальна практика (за фахом)

ПВ.2.08 Навчальна практика (за фахом)

ПВ.2.09 Навчальна практика (за фахом)

ПВ.2.10 Військове стажування

ПВ.2.11 Розробка та захист кваліфікаційної роботи


Пройти опитування: Аналіз ступеня задоволення здобувачів вищої освіти компонентом освітньої програми

© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2024.

Питання щодо вступу надсилайте на: [email protected] або [email protected]

^ Наверх