Телефон Приймальної комісії: (044) 323-26-57            Telegram канал - Вступ до ВІТІ 2024            До уваги абітурієнтів: як отримати додаткові бали при вступі до ВІТІ у 2024 році           

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції

Добавлено: 24.10.2023 Переглянуто: 2498


ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІII Міжнародної науково-технічної конференції “Системи і технології зв’язку, інформатизації та кібербезпеки: актуальні питання і тенденції розвитку”, яка відбудеться 30 листопада 2023 року у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, Сайт конференції .


МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Обговорення актуальних проблем і шляхів організації ефективного міжнародного науково-технічного співробітництва в сфері забезпечення оборони держави, сприяння наукових досліджень в Україні та обмін досвідом між науковцями в сфері систем і технології зв’язку, інформатизації, кібербезпеки та військової освіти.


НАУКОВІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ
  • Технології захисту інформації та кіберзахисту
  • Штучний інтелект в інформаційних системах та робототехнічних комплексах спеціального призначення
  • Перспективи розвитку електронних комунікаційних мереж
  • Інформаційні технології
  • Досвід виконання завдань зі зв’язку, інформатизації та кібербезпеки
  • Освіта в умовах воєнного стану: виклики, розвиток і повоєнні перспективи

ПРОГРАМА ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції “Системи і технології зв’язку, інформатизації та кібербезпеки: актуальні питання і тенденції розвитку”


ДО ВІДОМА УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Формат проведення - дистанційний, у режимі відео конференції на платформі Google Meet. За посиланням: https:// meet.google.com/tdy-tyzh-pwm

2. Робочі мови конференції: українська, англійська (перекладачі не передбачені).

3. Участь у конференції безкоштовна.

4. Кожному учаснику. Який виступить з доповіддю на пленарному чи секційному засіданнях буде надіслано сертифікат та збірник тез доповідей у форматі PDF.


УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Заявка на участь у конференції в електронному вигляді.

2. Доповіді (тези доповіді) які мають наукову актуальність та оформлені згідно з вимогами надсилаються в електронному вигляді (файл у форматі .docx) через гугл-форму для заповнення заявки за посиланням: https://forms.gle/Gtu1FzvWfexAvyyW7 або за QR-кодом.

Тези доповіді подати до науково-організаційного відділу до 10 листопада 2023 року.

3. Акт експертизи про можливість відкритого опублікування (файл у форматі PDF подається під час реєстрації).

4. Довідка про результати перевірки на академічний плагіат рукопису для дотримання академічної доброчесності доповіді (тези доповіді) (файл у форматі PDF подається під час реєстрації). Рекомендовані посилання для перевірки: https://www.plag.com.ua/ , https://unicheck.com/uk-ua/

Тези доповідей будуть опубліковані окремим виданням та розміщені у форматі PDF на сайті наукового видання Інституту.


ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

09.00-10.00 ‒ Реєстрація учасників

10.00-10.15 ‒ Відкриття конференції. Оголошення порядку денного

10.15-16.50 ‒ Виступи учасників конференції

16.50-17.00 ‒ Прийняття рішення та закриття конференції


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

1. Тези доповідей приймаються в електронному вигляді, коротка назва файлу до 20 символів – прізвище першого автора, коротка назва тези (наприклад “Деркач В. Методи захисту”).

2. Доповіді повинні бути обсягом до восьми сторінок тексту, тези доповіді – одна-дві сторінки (обов’язково повні) форматом А4, набрані українською мовою у редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman, розмір літер 12 пунктів, стиль – normal (звичайний), інтервал між рядками – 1 (список використаних джерел не вказувати).

Зміни обсягу тез доповідей можливі за узгодженням з оргкомітетом.

Доповіді (тези), які не відповідають вимогам або надіслані із запізненням розглядатися не будуть.

3. Оргкомітет приймає рішення про відповідність доповідей (тез) вимогам.

4. Оргкомітет має право на корективи редакційного плану.

5. Параметри сторінки: розмір полів: ліве – 2,0 см, праве – 2,0 см, верхнє – 2,0 см, нижнє – 2,0 см.

6. У правому верхньому куті (шрифт звичайний, без нахилу та підкреслень): науковий ступінь, прізвище та ініціали авторів, скорочена назва організації.

7. Назва доповіді друкується великими літерами, шрифт жирний, без нахилу та підкреслювань, по центру аркуша, без переносів і відокремлюється від тексту одним вільним рядком зверху та знизу.


КОНТАКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, науково-організаційний відділ.

Телефон: (044)256-22-73

Е-mail: [email protected]

секретар оргкомітету – Куцаєв Володимир, моб.тел. 093 050 26 21

науково-організаційний відділ – Діянчук Ірина, моб.тел. 067 453 34 17

супровід та підтримка – Гаман Олександр, моб.тел. 093 272 57 07


ЗАЯВКА

Заявка приймається виключно за посиланням: https://forms.gle/Gtu1FzvWfexAvyyW7 або за QR-кодом:

© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2024.

Питання щодо вступу надсилайте на: [email protected] або [email protected]

^ Наверх