26 вересня 2020 року о 10:00 запрошуємо юнаків, дівчат та їх батьків на ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ ОНЛАЙН - Знайомся з Військовим інститутом телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 10.00 трансляція у Інстаграм - @viti_krut; 10.00 трансляція у Live in Facebook Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут (група)                                          УВАГА, оголошено додатковий набір з 1 вересня до 31 жовтня 2020 року на кафедру Військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу. Довідка за телефоном: 067-969-29-32, (044) 256-22-59, (044) 256-23-94 (щодня).                                                

Інститутський конкурс наукових робіт 2020

Добавлено: 04.06.2020 Переглянуто: 307


Згідно з планом основних заходів по організації воєнно-наукової роботи курсантів на 2019/2020 навчальний рік у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут у травні 2020 року проводився конкурс на кращу наукову роботу серед курсантів присвячений Дню науки України. Конкурс організується щорічно з метою розвитку і підвищення ефективності науково-технічної творчості курсантів, залучення молоді до активної наукової діяльності поширення позитивного досвіду курсантської наукової роботи, популяризації досягнень наукових товариств інституту, а також з метою оперативного використання результатів їх творчих доробків яку у науці, так і у навчальному процесі.

Цього року були розглянуті 33 наукові роботи за п’ятьма напрямками: телекомунікації; інформаційні технології; інформаційна безпека; військові науки; соціально-гуманітарні аспекти розвитку суспільства, національна безпека в написанні яких взяли участь 38 курсантів. Представлені на конкурс роботи є досить актуальними, пошуковими за своїм характером, мають наукове та прикладне, теоретичне і практичне значення. Оцінювання наукових робіт проводилося за такими критеріями: оформлення; актуальність; ступінь новизни; повнота літературного огляду; обґрунтування вибору методів дослідження; апробація отриманих результатів.

На засіданні експертної комісії 28 травня 2020 року на підставі результатів оцінювання комісія визнала переможцями 17 робіт та прийняла рішення нагородити авторів дипломами І, ІІ, ІІІ ступеня. На думку членів конкурсної комісії результати цих робіт доцільно впроваджувати у практичну діяльність військових підрозділів ЗС України, застосовувати у навчальному процесі, а також рекомендувати кращі роботи для участі у Всеукраїнському конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році.

Переможці цього року:

За напрямом “Телекомунікації”

Диплом І ступеня отримала робота cолдата Богданова А.Р., курсанта 262 н.гр., на тему: “Методика забезпечення відмово стійкості мережі транкінгового зв’язку на основі протоколів надлишковості маршрутизаторів”, науковий керівник – начальник кафедри № 21 доктор технічних наук полковник Сова О.Я. В роботі розглянуто теоретичні основи побудови транкінгової мережі на технології IP Site Connect та розширення її можливостей мережевим обладнанням, проаналізовано та порівняно можливі варіанти побудови, виявлено обмеження окремих способів, запропоновано методику побудови та розглянуто питання захисту інформації. Актуальність її пов’язана з необхідністю забезпечення відмовостійкості мережі транкінгового зв’язку в ЗСУ на мережевому рівні ТСР/ІР шляхом впровадження протоколів надлишковості маршрутизаторів.

Диплом ІІ ступеня – робота на тему “Дослідження електричних характеристик низько профільних антен з циліндричним екраном”, автор – старший солдат Парамоненко О.О. (162 н.гр.), науковий керівник – доцент кафедри № 12 працівник ЗСУ  Ільїнов М.Д.

робота на тему “Розробка кросс-платформеного мобільного додатку надання доступу до інформаційного сервісу “армія FM” в умовах нестабільного з'єднання з мережею”, автор – старший солдат Пацкан В.І. (261 н.гр.), науковий керівник – начальник кафедри № 22 полковник Бовда Е.М.

Диплом ІІІ ступеня – робота на тему “Побудова завадозахищеного каналу зв’язку з БПЛА”, автор – солдат Шпак І.Я. (374 н.гр.), науковий керівник – доцент кафедри № 32 підполковник Восколович О.І.

За напрямом “Інформаційні технології”

Диплом І ступеня отримала робота солдата Румші Д.С., курсанта 261 н.гр., на тему “Формування статистично-аналітичних даних методами машинного навчання в системі геопросторового обліку та контролю земель та іншого нерухомого військового (державного) майна МОУ “Ground аnd building control”, науковий керівник – доцент кафедри № 22 кандидат технічних наук працівник ЗСУ  Любарський С.В. Наукова робота присвячена підвищенню ефективності прийняття оптимальних рішень у сфері будівництва, реставрації, відновленні, технічного обслуговування об’єктів нерухомого майна Міністерства оборони України, що пов’язано з необхідністю вирішення питання недосконалості контролю стану виконання робіт щодо цих процесів, за рахунок вдосконалення процесів аналізу даних методами машинного навчання. Відповідно до розробленої архітектури було спроектовано підсистему формування та використання статистично-аналітичних даних комплексу спеціалізованого програмного забезпечення «Платформа низового моніторингу об’єктів будівництва Міністерства оборони України «GroundаndBuildingControl»». В межах створення підсистеми проведено розробку модуля машинного навчання для прогнозування вчасного завершення робіт. Розробка підсистеми здійснювалася із застосуванням технологій бізнес аналізу та машинного навчання.

Диплом ІІ ступеня – робота на тему “Модель автоматизованого розгортання серверної та мережевої інфраструктури з контролем версій”, автор – солдат Дука О.В. (263 н.гр.), науковий керівник – начальник кафедри № 21 полковник Сова О.Я.

Диплом ІІІ ступеня – робота на тему “Система управління контентом веб-додатків підрозділів ЗСУ”, автори – солдат Михайлов В.Р. (271 н.гр.), солдат Палиця В.О. (271 н.гр.), науковий керівник – старший викладач кафедри № 22 майор Власенко О.В.

робота на тему “Дослідження методів управління групою БПЛА”, автор – старший солдат Пахольчук М.А. (363 н.гр.), науковий керівник – начальник кафедри № 32 полковник Панченко І.В.

За напрямом “Інформаційна безпека”

Диплом І ступеня отримала робота солдата Бондарчука В.О., курсанта 364 н.гр., на тему “Адаптація програмних засобів відображення та візуалізації інформації компонентів SPLUNK для виявлення та реагування на кіберінциденти”, науковий керівник – начальник кафедри №33 доктор технічних наук полковник Чевардін В.Є. У ході роботи було проаналізовано системи агрегації, кореляції та візуалізації даних, розібрано їх можливості для виявлення та реагування на кіберінциденти, створено індикатори кібербехпеки, які можуть використовуватися для виявлення та реагування на кіберінциденти та відповідно кіберзагрози. Актуальність – потреба в системах, які б забезпечували актуальну інформацію про кіберзагрози або інциденти порушення безпеки інформації.

Диплом ІІ ступеня – робота на тему “Оцінка швидкодії програмних функцій скалярного множення з використанням MIRACL CRYPTOGRAPHIC SDK”, автор – солдат Прийма О.О. (364 н.гр.), науковий керівник – начальник кафедри №33 полковник Чевардін В.Є.

Диплом ІІІ ступеня – робота на тему “Модель мережевої системи доступу до приміщень спеціального призначення на основі мікроконтролера “ARDUINO”, автори – старший солдат Гарячий В.І. (262 н.гр.), молодший сержант Онищенко Р.М. (263 н.гр.), науковий керівник – начальник кафедри № 21 полковник Сова О.Я.

За напрямом “Військові науки”

Диплом І ступеня – отримала робота солдата Артамощенка Є.С., курсанта 261 н.гр., на тему “Програмно-апаратний модуль розпізнавання об’єктів на базі мікрокомп’ютера NVIDIA Jetson Nano Developer Kit”, науковий керівник – доцент кафедри № 22 кандидат технічних наук підполковник Нестеренко М.М. Робота присвячена розробці прототипу програмно-апаратного комплексу для розпізнавання об’єктів військового призначення. Наведені методи і технології для розробки програмно-апаратного рішення на базі мікрокомп’ютера Nvidiajetsonnanodeveloperkit, що дозволяє його використання на мобільних платформах. Проведено аналіз та основні концепції використання технологій нейронних мереж в реальному масштабі часу. Розроблений алгоритм і архітектура прототипу програмно-апаратного комплексу визначені основні етапи навчання нейронної мережі. Реалізована програма розпізнавання двох класів об’єктів, з використанням навчальної вибірки зображень танків та БМП. Розроблено веб-додаток для детальної демонстрації роботи програми, а також порівняння ефективності залишкової та згорткової нейронної мережі.

Диплом ІІ ступеня – робота на тему “Охорона та оборона вузла зв’язку механізованого (танкового) батальйону”, автори – солдат Бринза В.О. (273 н.гр.), солдат Харченко М.М. (273 н.гр.), науковий керівник – доцент кафедри № 1 полковник Селюк В.М.

Диплом ІІІ ступеня – робота на тему “Військовий зв'язок та безпека зв’язку”, автори – молодший сержант Ляшенко О.Ю. (371 н.гр.), старший солдат Тютюнник В.В. (371 н.гр.), науковий керівник – старший викладач кафедри № 31 майор Стойчев М.І.

За напрямом “Соціально-гуманітарні аспекти розвитку суспільства, національна безпека”

Диплом І ступеня отримала робота молодшого сержанта Самолюка А.М., курсанта 396 н.гр. на тему “Лідерство як феномен управлінського успіху офіцера Збройних сил України”, науковий керівник – старший викладач каф. № 3 кандидат історичних наук працівник ЗСУ Садикова В.В. Метою дослідження стало вивчення “феномена лідерства” у Збройних силах України. У процесі розробки теми авторові вдалося дослідити витоки лідерства у військовій сфері та його іноземні традиції (простежити еволюцію від часів Стародавньої Греції та Риму до сьогодення); вивчити основні теорії лідерства; з’ясувати сутність і особливості формування лідерських якостей майбутніх офіцерів у період їх професійної підготовки; визначити їх критерії та показники розвиту; окреслити шляхи удосконалення системи формування лідерських якостей майбутніх офіцерів, зокрема, їх теоретичне обґрунтування та експериментальну перевірку.

Диплом ІІ ступеня – робота на тему “Волонтерська діяльність під час військових подій в Україні”, автор – солдат Горобець О.О. (384 н.гр.), науковий керівник – викладач кафедри № 3 працівник ЗСУ  Церковняк-Городецька О.Г.

Диплом ІІІ ступеня – робота на тему “Розвиток комп’ютерних технологій та їх застосування у військовій справі” автор – солдат Дяченко А. Ю. (283 н.гр.), науковий керівник – начальник кафедри № 21 полковник Сова О.Я.

Бажаємо подальших творчих успіхів переможцям та їх науковим керівникам!

© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2020.

vitiinfo@post.mil.gov.ua Питання щодо вступу надсилайте на: vitivstup@ukr.net

ß-версія. Деякі розділи сайту працюють у тестовому режимі.

^ Наверх