Телефон Приймальної комісії: (044) 323-26-57            Telegram канал - Вступ до ВІТІ 2024            До уваги абітурієнтів: як отримати додаткові бали при вступі до ВІТІ у 2024 році           

Нормативні документи


Освітня діяльність у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут (далі – ВІТІ) реалізується як освітній процес, що включає навчальну, виховну, методичну роботу та наукову і науково-технічну діяльність, відповідно до ліцензії на здійснення освітньої діяльності закладів освіти (вища освіта) наказ Міносвіти від 11.05.1995 №126 (вперше), наказ МОН від 25.02.2016 №309л (переоформлення), та передбачає видання випускникам ВІТІ документів про вищу освіту державного зразка відповідно до сертифікатів про акредитацію за відповідними спеціальностями (освітньо-професійними програмами).

Підготовка військових фахівців у ВІТІ здійснюється за очною (денною) та заочною формами навчання шляхом реалізації стандартів вищої освіти.

Освітній процес у ВІТІ спрямований на на реалізацію стандартів освітньої діяльності та вищої освіти як сукупності вимог до змісту та результатів освітньої діяльності ВІТІ за освітніми ступенями “бакалавр” та “магістр” в межах кожної спеціальності, за якою здійснюється підготовка військових фахівців у ВІТІ.

Нормативно-правові документи, які регламентують порядок здійснення освітньої діяльності У ВІТІ:

1. Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами);

2. Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII "Про вищу освіту" (зі змінами);

Закон України від 17.12.2021 № 1986-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки";

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності" (зі змінами);

4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 року № 977 “Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти” ;

5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.05.2020 року № 673 “Про затвердження Переліку спеціальностней, здобуття ступеня освіти з яких необхідне для доступу до професій, для яких запроваджено додаткове регулювання";

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1134 "Про затвердження нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад'юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності";

7. Наказ Міністерства оборони України від 15.02.2024 № 120 "Про затвердження Положення про особливості організації освітнього процесу у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, закладах фахової передвищої військової освіти" ;

Наказ Міністерства оборони України від 09.01.2020 № 4 "Про затвердження Положення про особливості організації освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти"; (Втратив чинність, наказ Міністерства оборони України від 15.02.2024 № 120)

8. Постанова Кабінету Мінсстрів України від 12.05.2021 № 467 "Про затвердження Положення про вищі військові навчальні заклади" ;

9. Наказ Міністерства оборони України від 27.05.2015 № 240 "Про затвердження Положення про вищі військові навчальні заклади"; (Втратив чинність, наказ Міністерства оборони України від 17.07.2021 року № 201)

10. Наказ Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України від 25.08.2021 № 251/926 "Про затвердження Порядку заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та керівників закладів фахової передвищої військової освіти, військових ліцеїв, що належать до сфери управління Міністерства оборони України";

Наказ Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України від 19.10.2016 № 542/1255 "Про затвердження Інструкції про порядок заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково- педагогічних працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління Міністерства оборони України" (Втратив чинність, наказ Міністерства оборони від 25.08.2021 року № 251/926);

11. Наказ Міністерства Оборони України № 175 від 05.07.2022 «Про організацію підготовки офіцерського, сержантського і старшинського складу у вищих військових навчальних закладах, закладах фахової перевищої військової освіти Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти» ;

Наказ Міністерства Оборони України № 412 від 12.11.2020 «Про організацію підготовки офіцерських кадрів тактичного рівня та сержантського (старшинського) складу у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти»; (Втратив чинність, наказ Міністерства оборони України від 05.07.2022 року № 175)

12. Наказ Міністерства оборони України від 05.06.2014 № 360 "Про затвердження Інструкції про організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти";

13. Наказ Міністерства оборони України від 12.01.2024 № 23 "Про затвердження Порядку організації і проведення військового стажування, навчальної, виробничої, ремонтної, корабельної та інших видів практики курсантів та слухачів вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та закладів фахової передвищої освіти" ;

Наказ Міністерства оборони України від 12.01.2016 № 5 "Про затвердження Інструкції про порядок організації і проведення військового (флотського) стажування, навчальної, виробничої, ремонтної, корабельної та інших видів практики курсантів (слухачів, студентів) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів"; (Втратив чинність Наказ МОУ від 12.01.2024 № 23)

14. Лист Міністерства освіти і науки України від 15.08.2018 № 1/11-8681 " Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо)";

15. Наказ Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України від 08.05.2002 № 155/291 "Про затвердження Інструкції з планування та обліку діяльності науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, навчальних центрів Збройних Сил України);

16. Наказ Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України від 11.02.2016 №71/109 "Про затвердження Положення про проведення атестації науково-педагогічних працівників вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління Міністерства оборони України";

17. Наказ Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України від 14.12.2015 № 719/1289 "Про затвердження Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу";

18. Методичні рекомендації щодо організації та проведення атестації здобувачів фахової передвищої та вищої військової освіти, слухачів інтернів (2022 рік)

Наказ Міністерства оборони України від 09.09.2015 № 472 "Про затвердження Положення про екзаменаційні комісії вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів" (Втратив чинність Наказ МОУ від 06.12.2022 № 415).

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.05.2021 р. № 497 «Про атестацію здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту»

20. Наказ Міністерства оборони України від 04.01.2023 № 7 «Про організацію та проведення курсів професійної військової освіти та курсів підвищення кваліфікації у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти і закладах фахової передвищої військової освіти у 2023 – 2024 роках»

© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2024.

Питання щодо вступу надсилайте на: [email protected] або [email protected]

^ Наверх