Телефон Приймальної комісії: (044) 323-26-57            Telegram канал - Вступ до ВІТІ 2024            До уваги абітурієнтів: як отримати додаткові бали при вступі до ВІТІ у 2024 році           

Порядок дій вступника під час підготовки та вступу до Військового інституту


I етап

ПОДАННЯ ЗАЯВИ

з 01.01.2024 до 01.06.2024 року


ЦИВІЛЬНА МОЛОДЬ ТА ЛІЦЕЇСТИ

Вступники з числа цивільної молоді та ліцеїсти, які виявили бажання вступити до Військового інстиуту подають особисто заяву до районних (об’єднаних районних), міських (районних у містах, об’єднаних міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки областей, міста Києва (далі – ТЦКСП) за місцем реєстрації для оформлення особової справи кандидата на навчання.

У заяві вступник вказує:

 • прізвище, ім'я, по батькові;
 • рік, місяць та день народження;
 • поштовий індекс, адреса місця проживання та номер контактного телефону;
 • найменування вищого військового навчального закладу (Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут);
 • обрану освітню програму (спеціальність), форму навчання;
 • перелік конкурсних предметів, з яких вступник зареєструвався для проходження НМТ в Українському центрі оцінювання якості освіти у 2024 році, або перелік конкурсних предметів у сертифікаті (сертифікатах) МНТ, зовнішнього незалежного оцінювання за 2020, 2021, 2022 роки, якщо вступник проходив оцінювання у зазначених роках та має відповідний сертифікат.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами ТЦКСП, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку.

У разі, якщо у військкоматі рознарядка для направлення до Військового інституту відсутня, або вона вже виконана, кандидат може подати заяву щодо вступу безпосередньо начальнику Військового інституту до 01 червня 2024 року, в якій додатково вказує поштову адресу районного (міського) військкомату, у якому він перебуває на військовому обліку.

У разі звернення вступника з числа цивільної молоді безпосередньо до Приймальної комісії, оформлення особових справ вступників здійснюється безпосередньо у Військовому інституті.

Вступники, які зареєстровані на тимчасово окупованій території, території проведення антитерористичної операції та тимчасово проживають на іншій території України, у разі неможливості оформлення особової справи у військовому комісаріаті за місцем проживання, мають право подавати заяву на вступ безпосередньо до Приймальної комісії Військового інституту. Оформлення особових справ таких вступників здійснюється безпосередньо у Військовому інституті.

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ

Вступники з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом та строкової військової служби, які бажають вступити до Військового інституту для здобуття ступеня бакалавра за денною формою навчання, подають рапорт за командою з 01 лютого до 01 квітня 2024 року.

У рапорті вступник (військовослужбовець) вказує:

 • військове звання, прізвище, ім’я та по батькові;
 • займану посаду;
 • рік, місяць і день народження;
 • здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень;
 • найменування вищого військового навчального закладу (Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут);
 • обрану освітню програму (спеціальність), форму навчання
 • наявність або відсутність сертифікату (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів;
 • перелік конкурсних предметів, на які вступник зареєструвався для проходження зовнішнього незалежного оцінювання в Українському центрі оцінювання якості освіти у 2024 році, якщо реєстрація була здійснена

Військовослужбовці, які відповідають умовам прийому на навчання у Військовому інституті за денною формою навчання, направляються встановленим порядком на первинний медичний огляд до військово-лікарської комісії для визначення придатності до навчання. На військовослужбовців, гідних направлення для вступу до Військового інституту та визнаних придатними до навчання, оформляються відповідні медичні документи за встановленою формою.

II етап

ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

до 10.06.2024 року


ЦИВІЛЬНА МОЛОДЬ ТА ЛІЦЕЇСТИ

Перелік документів, які необхідно подати вступнику до військкомату для оформлення особової справи вступника:

 • автобіографія;
 • копія документа державного зразка про повну загальну середню освіту (здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копія паспорта громадянина України (1, 2-а сторінки та місце реєстрації) або іншого документа, який засвідчує особу і громадянство України (відповідно до статті 5 Закону України “Про громадянство України”);
 • посвідчення про приписку або військовий квиток (відповідно до вимог статті 14 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”);
 • шість кольорових фотокарток (без головного убору) розміром 3×4 см;
 • копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою або спеціальними правами (за наявності);
 • копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера);
 • три поштових конверти з марками і заповненими особисто вступником адресою проживання та адресою знаходженням районного (міського) військового комісаріату, де вступник перебуває на військовому обліку.

Медичні документи:

 • сертифікати про проходження профілактичного наркологічного огляду;
 • довідка про проведення попереднього та періодичного психіатричних оглядів;
 • довідки з протитуберкульозного та шкірно-венерологічного диспансерів (кабінетів);
 • результати проведених медичних досліджень.

Оформлюються безпосередньо у військкоматі:

 • картка професійного відбору;
 • довідка про проходження спеціальної перевірки (наказ Міністра оборони України від 10.04.09 року №170 зі змінами).
 • картка медичного огляду кандидата на навчання у ВВНЗ.

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ

У разі прийняття командуванням позитивного рішення, щодо надання дозволу на навчання, документи на військовослужбовця разом із рішенням військово-лікарської комісії направляються до Військового інституту.

Перелік документів (особова справа вступника):

 • копія документа державного зразка про повну загальну середню освіту (здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • автобіографія, у якій вказують поштовий індекс, адресу місця проживання та номер телефону, а також поштовий індекс, адреса, відкрите найменування, підпорядкованість військової частини (установи, закладу) до рівня з’єднання, де військовослужбовець військової служби за контрактом (військовослужбовець з числа осіб рядового, сержантського (старшинського) складу, який проходить строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації та отримав поранення під час виконання службових обов’язків у районі проведення бойових дій) проходить службу;
 • копія службової картки;
 • копія свідоцтва про народження;
 • копія паспорта (перша та друга сторінки, місце реєстрації);
 • шість кольорових фотокарток (без головного убору) розміром 3×4 см, які завірені відповідними посадовими особами військової частини (установи, закладу);
 • довідка про проходження військової служби (витяг з послужного списку);
 • копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою або за спеціальними правами (за наявності);
 • копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера);
 • три поштових конверти з марками.

ІІІ етап

ОТРИМАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ

до 01.07.2024 року


ЦИВІЛЬНА МОЛОДЬ ТА ЛІЦЕЇСТИ

Приймальна комісія Військового інституту у тижневий термін після надходження та реєстрації документів розглядає особові справи кандидатів та приймає рішення щодо їх виклику для проведення вступних випробувань чи про відмову у виклику із зазначенням причин.

Про прийняте рішення, час і місце прибуття кандидатів для подання документів та складання вступних випробувань Приймальна комісія повідомляє кандидатів особисто та через військові комісаріати.

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ ЗА КОНТРАКТОМ

Направляються командирами військових частин до військового інституту для складання вступних екзаменів (випробувань).


ІV етап

ПРИЙОМ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ

з 01-08.07.2024 року


Вступники прибувають до Військового інституту та особисто подають заяву на участь у конкурсному відборі в паперовій формі до Приймальної комісії, в якій вказують спеціальність та форму навчання.

Вступники можуть подати до п'яти заяв на вступ на різні спеціальності.

При поданні заяви вступник пред’являє особисто в оригіналі:

 • паспорт громадянина України;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) НМТ, зовнішнього незалежного оцінювання 2021, 2022, 2023 та 2024 року;
 • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів, зарахування за співбесідою, зарахування за спеціальними умовами.

V етап

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ

з 02-15.07.2024 року


Вступники на денну форму навчання для участі у конкурсному відборі крім подання сертифікатів ЗНО (військовослужбовці та ліцеїсти мають право здавати вступні екзамени з конкурсних предметів) також складають вступні випробування, а саме:

 • оцінку рівня фізичної підготовленості;
 • психологічне обстеження;
 • медичний огляд військово-лікарською комісією.

VІ етап

ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЙТИНГОВИХ СПИСКІВ

не пізніше 12.00 год.

16.07.2024 року (ДФН)

не пізніше 14.00 год.

12.07.2024 року (ЗФН)

Приймальна комісія оприлюднює рейтингові списки вступників на інформаційних стендах.


VІІ етап

ОБРАННЯ МІСЦЯ НАВЧАННЯ

закінчується 10.00 год.

17.07.2024 року (ДФН)

закінчується 12.00 год.

17.07.2024 року (ЗФН)


Після прийняття Приймальною комісією рішення щодо рекомендування до зарахування, вступники зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених правилами прийому до Приймальної комісії.

Особи, які в установлені строки не подали до Приймальної комісії оригінали документів (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання.


VІІІ етап

ЗАРАХУВАННЯ ВСТУПНИКІВ, ПРИБУТТЯ НА НАВЧАННЯ

до 15.00 год. 18.07.2024 року


Вступники, які пройшли конкурсний відбір, склали вступні випробування, виконали умови для зарахування (подали оригінали документів визначені правилами прийому) зараховуються на навчання до Військового інституту про що видається відповідний наказ начальника інституту.

Вилучення з конкурсу до інших навчальних закладів вступників, які зараховані до Військового інституту не пізніше 15.00 20.07.2024 року

Цивільна молодь та випускники ліцеїв зараховані на навчання прибувають до Військового інституту 21.07.2024 року для проходження курсу первинної військової-професійної підготовки.

Військовослужбовці військової служби за контрактом убувають до військових частин де вони проходять службу з метою здавання посади. Прибувають до інституту до 29.08.2024 року.

Військовослужбовці строкової служби, які зараховані на навчання залишаються в інституті, до військових частин де вони проходять службу направляється витяг з наказу про зарахування військовослужбовця на навчання.


Додаткову інформацію про підготовку та вступ до Військового інституту телекомунікацій та інформатизації можна отримати електронною поштою за адресою:

[email protected]

[email protected]

© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2024.

Питання щодо вступу надсилайте на: [email protected] або [email protected]

^ Наверх