Телефон Приймальної комісії: (044) 323-26-57            Telegram канал - Вступ до ВІТІ 2024            До уваги абітурієнтів: як отримати додаткові бали при вступі до ВІТІ у 2024 році           

Моніторинг якості освіти


1. ДСТУ ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015, IDT) Системи управління якістю.Основні положення та словник термінів

2. ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) Системи управління якістю. Вимоги

3. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти

Результати сесійного контролю:

Успішність курсантів 2023-2024 навчальний рік

Успішність курсантів 2022-2023 навчальний рік

Успішність курсантів 2021-2022 навчальний рік

Успішність курсантів 2020-2021 навчальний рік

Успішність курсантів 2019-2020 навчальний рік

Успішність курсантів 2018-2019 навчальний рік

Результати захисту атестаційних робіт:

Результати захисту атестаційних робіт 2023-2024 навчальний рік

Результати захисту атестаційних робіт 2022-2023 навчальний рік

Результати захисту атестаційних робіт 2020-2021 навчальний рік

Результати захисту атестаційних робіт 2019-2020 навчальний рік

Результати захисту атестаційних робіт 2018-2019 навчальний рік

Результати комплексних випускових екзаменів:

Результати комплексних випускних екзаменів 2023-2024 навчальний рік

Результати комплексних випускних екзаменів 2022-2023 навчальний рік

Результати комплексних випускних екзаменів 2021-2022 навчальний рік

Результати комплексних випускних екзаменів 2020-2021 навчальний рік

Результати комплексних випускних екзаменів 2019-2020 навчальний рік

Результати комплексних випускних екзаменів 2018-2019 навчальний рік


Результати моніторингу якості освіти та освітнього процесу:

Звіт про результати моніторингу якості освітніх компонентів ОПП (2021): «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» «Кібербезпека в інфоромаційно-телекомунікаційних системах» «Інформаційні системи та технології» «Телекомунікаційні системи та мережі» «Управління діями підрозділів зв'язку» «Спецозброєння та робототехнічні військові комплекси»

Звіт про результати моніторингу якості освітньо-наукової програм 2021


Результати анкетування здобувачів вищої освіти:

1. Визначення потреб та ступеня задоволення наданням освітніх послуг та роботою структурних підрозділів Військового інституту здобувачами вищої освіти:

Здобувачі бакалаврського рівня вищої освіти 2023

Здобувачі бакалаврського рівня вищої освіти за ОПП Інформаційні системи та технології 2022

Здобувачі вищої освіти (PhD) 2022

Здобувачі вищої освіти (PhD) 2021


2. Визначення рівня залучення здобувачів вищої освіти до розроблення і перегляду освітньої програми:

ОПП Інформаційні системи та технології 2023

ОПП Інформаційні системи та технології 2022

ОПП бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти 2021

ОНП третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (PhD)2021


3. Визначення рівня реалізації права на вибір навчальних дисциплін та можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами вищої освіти:

ОПП Інформаційні системи та технології 2023

ОПП Інформаційні системи та технології 2022

ОПП бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти 2021

ОНП третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (PhD)2021


4. Аналіз ступеня задоволення здобувачів вищої освіти компонентом освітньої програми:

ОПП Інформаційні системи та технології 2023

ОПП Інформаційні системи та технології 2022

ОПП бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти 2021

ОНП третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (PhD) 2021


5. Оцінювання здобувачами вищої освіти якості проведення навчальних занять:

ОПП Інформаційні системи та технології 2023

ОПП Інформаційні системи та технології 2022

Визначення рівня задоволеності здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії якості проведення навчальних занять (PhD)


6. Визначення рівня об'єктивності оцінювання здобувачів вищої освіти:

ОПП Інформаційні системи та технології 2023

ОПП Інформаційні системи та технології 2022

ОПП бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти 2021

ОНП третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (PhD) 2021


7. Визначення рівня обізнаності щодо процедур дотримання академічної доброчесності, її популяризації в академічному середовищі та заходів щодо реагування на прояви академічної недоброчесності для здобувачів вищої освіти:

ОПП Інформаційні системи та технології 2023

ОПП Інформаційні системи та технології 2022

ОПП бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти 2021

ОНП третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (PhD) 2021


8. Визначення рівня дотримання академічної доброчесності для здобувачами вищої освіти:

ОПП Інформаційні системи та технології 2022

ОПП бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти 2021

ОНП третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (PhD) 2021


Результати опитування стейкхолдерів:

Результати опитування роботодавців: 122 КН, 125 КБ, 126 ІСТ, 172 ТР, 253 ВУ, 255 ОВТ

Освітньо-наукова програма (2021) Інформаційні системи та технології Озброєння та військова техніка


Результати опитування НПП:

Звіт про результати моніторингу ступеня відповідності форм, методів навчання та викладання принципам академічної свободи та студентоцентрованого підходу в навчанні 2022

Звіт про результати моніторингу щодо визначення академічної доброчесності 2022

Звіт про результати моніторингу щодо визначення академічної доброчесності


Результати опитування випускників:

Результати опитування випускників щодо задоволення освітнім процесом у ВІТІ імені Героїв Крут та рекомендації випускників для підвищення якості ОПП Інформаційні системи та технології 2022

Результати опитування випускників щодо задоволення освітнім процесом у ВІТІ імені Героїв Крут та рекомендації випускників для підвищення якості освітніх програм (PhD)


© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2024.

Питання щодо вступу надсилайте на: [email protected] або [email protected]

^ Наверх