Телефон Приймальної комісії: (044) 323-26-57            Telegram канал - Вступ до ВІТІ 2024            До уваги абітурієнтів: як отримати додаткові бали при вступі до ВІТІ у 2024 році           

Спеціальності Phd


Рішенням вченої ради інституту, протокол № 14 від 31.05.2016 року відкрита докторантура ВІТІ за спеціальностями:

  • 126 "Інформаційні системи та технології";
  • 255 "Озброєння та військова техніка".Ад'юнктура

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та на підставі рішень Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України (протокол № 17/2 від 30 серпня 2016 року), наказу Міністерства освіти і науки України від 05.09.2016 року № 1073 «Про затвердження рішень Ліцензійної комісії Міністерства від 30.08.2016 року», наказу Міністерства освіти і науки України від 02.06.2017 року № 113-л «Про ліцензування освітньої діяльності» Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації видано ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні

№ з/п

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

Ліцензійні обсяги

1

12 Інформаційні технології

126 Інформаційні системи та технології

10

2

25 Воєнні науки, національна безпека державного кордону

255 Озброєння та військова техніка

10


Докторантура

Відповідно до вимог Порядку підготовки здобувачів вищої освіти доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 року № 261, рішення Вченої ради Військового інституту телекомунікацій та інформатизаціїї (протоколи № 14 від 31.05.2016 року та № 1 від 26.09.2017 року) відкрито докторантуру для підготовки здобувачів ступеня доктора наук за такими спеціальностями:

№ з/п

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

1

12 Інформаційні технології

126 Інформаційні системи та технології

2

25 Воєнні науки, національна безпека державного кордону

255 Озброєння та військова техніка


Нормативні документи, якими регулюється порядок здійснення освітнього процесу з підготовки Phd:

1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» від 23 березня 2016 року № 261

2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» (діє до 2021 року в частині, визначеній Законом «Про вищу освіту» від 01 березня 1999 року № 309)

3. Наказ Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Інструкції про організацію підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у Збройних Силах України» від 30 червня 2000 року № 194/265 (Втратив чинність, Наказ МОУ та МОНУ від 07.08.2023 №450/946)

4. Наказ Міністерства оборони України Про затвердження Особливостей підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та наукового ступеня доктора наук у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, наукових установах системи Міністерства оборони України від 09 грудня 2022 року № 424

5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософіїід» від 12 січня 2022 року № 44

ПОРЯДОК присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії (ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44)


2. Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії

3. Перелік наукових фахових видань України, наукові публікації в яких зараховуються за темою дисертації на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії, і опубліковані до 12 березня 2020 року


Документи закладу вищої освіти, якими регулюється порядок здійснення освітнього процесу з підготовки Phd:

1. Положення «Про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут» (із змінами, внесеними згідно із Законом № 1369-ІХ від 30.03.21 року) Наказ про введення в дію

Положення «Про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут» Наказ про введення в дію


2. Положення «Про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Військовому інституті телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут» (із змінами, внесеними згідно із Законом № 1369-ІХ від 30.03.21 року) Наказ про введення в дію

Положення «Про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Військовому інституті телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут» Наказ про введення в дію


3. Положення про організацію освітнього процесу у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут (зі змінами) 2021 (із змінами, внесеними згідно із Законом № 1369-ІХ від 30.03.21 року) Наказ про введення в дію


4. Положення «Про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут» Наказ про введення в дію


5. Положення «Про організацію педагогічної (науково-дослідної) практики здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Військовому інституті телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут» Наказ про введення в дію


6. Положення «Про присудження ступеня доктора філософії у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут» Наказ про введення в дію


7. Положення «Про порядок замовлення, видачі та обліку диплома доктора філософії і додатку до нього європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) у Військовому інститутуі телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут» Наказ про введення в дію


Анкети керівників підготовки PhD:

д.т.н, професор РОМАНЮК В.А.

д.т.н, доцент СУБАЧ І.Ю.

д.т.н, професор КУЗАВКОВ В.В.

д.т.н, професор МІНОЧКІН А.І.

к.т.н, професор РАДЗІВІЛОВ Г.Д.

к.т.н. ВОСКОЛОВИЧ О.В.

д.т.н, професор МОГИЛЕВИЧ Д.І.

к.т.н, доцент СИМОНЕНКО О.А.

д.т.н, с.н.с. ЧЕВАРДІН В.Є.

доктор філософії ФЕСЬОХА В.В.

д.т.н, професор ТОЛЮПА С.В.

к.т.н, доцент ТРОЦЬКО О.О.


Дотичність тематики здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та їх наукових керівників:

Дотичність тематики здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та їх наукових керівників за період з 2023 по 2024 роки

Дотичність тематики здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та їх наукових керівників за період з 2022 по 2023 роки

Дотичність тематики здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та їх наукових керівників за період з 2017 по 2021 роки


© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2024.

Питання щодо вступу надсилайте на: [email protected] або [email protected]

^ Наверх