Телефон Приймальної комісії: (044) 323-26-57            Telegram канал - Вступ до ВІТІ 2024            До уваги абітурієнтів: як отримати додаткові бали при вступі до ВІТІ у 2024 році           

Факультет бойового застосування систем управління та зв'язку


Факультет призначений для підготовки висококваліфікованих офіцерських кадрів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «магістр» та фахівців заочної форми навчання з числа військовослужбовців за контрактом.

Положення про факультет бойового застосування систем управління та зв'язку Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут (нова редакція від 03.02.2022)

Начальник факультету

полковник ПОНОМАРЬОВ Олександр Анатолійович

Заступник начальника факультету з навчальної
та наукової роботи - начальник навчальної частини

полковник ГУЦКО Андрій Володимирович

Заступник начальника факультету
з морально-психологічного забезпечення

підполковник КАПРАН Євген Сергійович


На Факультеті здійснюється підготовка за спеціальностями:

 • “Кібербезпека” за спеціалізацією “Захист інформації та кібернетична безпека в інформаційно-телекомунікаційних системах”;
 • “Військове управління (за видами збройних сил)” за спеціалізацією “Управління діями підрозділів зв’язку”;
 • “Озброєння та військова техніка” за спеціалізацією “Радіоелектронні інформаційні системи, оперативна техніка та спецозброєння”.
ДО СКЛАДУ ФАКУЛЬТЕТУ ОРГАНІЗАЦІЙНО ВХОДЯТЬ 3 КАФЕДРИ:


Кафедра "БОЙОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ ЗВ’ЯЗКУ"

Начальник кафедри

полковник НЕСТЕРОВ Олександр Миколайович

кандидат воєнних наук

Кафедра здійснює теоретичну та практичну підготовку курсантів інституту з тактико-спеціальних дисциплін в інтересах підготовки фахівців інформаційно - телекомунікаційних систем та мереж військового призначення.

Кафедра забезпечує підготовку майбутніх офіцерів інформаційно-телекомунікаційних мереж в комплексі з усіма кафедрами інституту, надаючи практичні навички з управління інформаційними та телекомунікаційними системами з урахуванням досвіду АТО, а також проводить підготовку на курсах підвищення кваліфікації офіцерів (слухачів) призваних за мобілізацією.

Тактико-спеціальні дисципліни по яких здійснюється підготовка:

 • основи організації роботи органів управління;
 • основи управління та прийняття рішень у військовій справі;
 • бойове застосування систем та комплексів військового зв’язку з’єднання;
 • організація військового зв’язку;
 • експлуатація засобів інформаційно-телекомунікаційних систем;
 • організація зв’язку в тактичній ланці управління;
 • організація зв’язку.


Кафедра "СПЕЦІАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА РОБОТОТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ"

Начальник кафедри

полковник ПАНЧЕНКО Ігор В'ячеславович

кандидат технічних наук

Кафедра " Спеціальних інформаційних систем та робототехнічних комплексів" здійснює теоретичну та практичну підготовку фахівців у галузі знань „Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону” спеціальність 255 Озброєння та військова техніка, спеціалізація Радіоелектронні інформаційні системи, оперативна техніка та спецозброєння за денною формою навчання.

Кафедра здійснює підготовку офіцерських кадрів оперативно-технічної діяльності для проходження служби на посадах Головного управління розвідки Міністерства Оборони, Державної прикордонної служби, Служби зовнішньої розвідки та підрозділів Сил спеціальних операцій.

На кафедрі активно ведеться робота по створенню власних безпілотних авіаційних комплексів-ретрансляторів та підготовлено і впроваджено у навчальний процес нову дисципліну “Бойове застосування безпілотних авіаційних комплексів ” Бюджет даної дисципліни передбачає 90 годин для всіх спеціальностей в інституті, яка буде викладатись на протязі 5-го та 6-го семестрів з обов'язковими практичними польотами на БпЛА у польових умовах.

Програми підготовки кафедри передбачають вивчення:

 • теоретичних та практичних питань основ побудови безпілотних авіаційних комплексів та основних принципів їх використання у якості телекомунікаційної аеро-платформи;
 • порядку розробки засобів на базі мікроконтролерів;
 • основ інформаційної безпеки;
 • спеціального поліграфічного виробництва при виконанні до друкарських, формних та після друкарських процесів, інформаційних системам спеціального призначення і технології для вирішення практичних завдань інформаційної війни та інформаційної протидії;
 • методів та засобів контролю каналів витоку інформації.
 • .


Кафедра "КІБЕРБЕЗПЕКИ"

Начальник кафедри

полковник ЧЕВАРДІН Владислав Євгенійович

доктор технічних наук, старший науковій співробітник

Ведуча кафедра в галузі підготовки фахівців комплексного забезпечення інформаційної безпеки в Інформаційно-телекомунікаційних системах Збройних Сил України. Кафедра охоплює напрямки від математичних аспектів до найсучасніших систем захисту інформації. На кафедрі працюють: докторів технічних наук – 1, кандидатів технічних наук – 5, з них мають наукові звання старший науковий співробітник - 1, доцент - 2.

Кафедра здійснює підготовку слухачів за наступними освітньо-професійними рівнями:

 • бакалавр зі спеціальності Кібербезпека - очна та заочна форма навчання;
 • магістр – зі спеціальності Кібербезпека - очна форма навчання;
 • кандидат технічних наук (Ph.D) зі спеціальності 05.13.21 – Системи захисту інформації.

На кафедрі проводиться курсова підготовка офіцерів запасу за напрямком Технічний захисту інформації, Кіберхзахист в інформаційно-телекомунікаційних системах, Робота на виробах криптографічного захисту інформації.

Слухачі отримають знання та навички з трьох напрямків: технічний захист інформації, побудова криптографічних систем захисту інформації, кібернетичний захист.

Технічний захист інформації:

 • організаційно-правові питання побудови комплексних систем захисту інформації, систем і комплексів технічного захисту інформації;
 • практичні навички з проектування, побудови, контролю та оцінки ефективності комплексних систем захисту інформації, систем і комплексів технічного захисту інформації.

Побудова криптографічних систем захисту інформації:

 • теоретичні основи побудови криптографічних систем захисту інформації;
 • практичні навички з проектування, розробки та оцінки криптостійкості та обчислювальної складності криптографічних систем захисту інформації;
 • теоретичні знання та практичні навички з розгортання, експлуатації та управління виробами криптографічного захисту, комплексами та системами захисту інформації в ІТС ЗСУ.

Кібернетичний захист:

 • організаційно-правові питання побудови систем кібернетичного захисту інформаційно-телекомунікаційних систем;
 • математичні аспекти аналізу великих масивів даних;
 • тоснови побудови систем штучного інтелекту;
 • проектування та управління системами та комплексами кібернетичного захисту інформаційно-телекомунікаційних систем;
 • контроль та оцінка захищеності кібернетичного простору на об’єктах критичної інфраструктури держави.

Науково-педагогічна діяльність:

Науково-педагогічними працівниками кафедри прийнято участь в роботі міжнародних науково-технічних та науково-практичних конференцій: "Security and Resilience of Information Systems Affected by Hybrid Threats", що проводилась в Пярну, Естонія в рамках програми НАТО заради миру, "Вплив суперництва між Кітаєм, Росією та США на динаміку безпеки Азії, Магрибі та Європі", що проводилась в м. Краків, Республіка Польща, в рамках програми DEEP, в багатьох самітах та зустрічах у рамках співпраці з представниками Грузії, Італійської Республіки, Сполучених штатів, Німеччини. З 2017 року на кафедрі працює постійний науково-технічний семінар з питань захисту інформації та кіберзахисту в ІТС ЗСУ, на який залучаються представники Національного Банку України, ІСЗЗІ НТТУ “КПІ”, ФТІ НТТУ “КПІ”, ХНУ ім. Каразіна, представники в/ч А0334 та інших відомств.

Напрями наукових досліджень:

Теорія та практика розробки методів та моделей генераторів псевдовипадкових послідовностей для забезпечення криптографічного захисту інформації (доцент кафедри д.т.н., с.н.с. Чевардін В.Є., доцент кафедри к.т.н., доц. Самойлов І.В., доцент кафедри к.т.н. Яковлев С.М.).

Теорія та практика розробки методів та систем автентифікації на основі арифметики еліптичних кривих (доцент кафедри д.т.н., с.н.с. Чевардін В.Є., доцент кафедри к.т.н., доц. Самойлов І.В., доцент кафедри к.т.н. Яковлев С.М.). Доказова та практична стійкість немарковських симетричних блочних шифрів диференціального криптоаналізу (доцент кафедри к.т.н. Яковлев С.М.).

Доказова та практична стійкість немарковських симетричних блочних шифрів диференціального криптоаналізу (доцент кафедри к.т.н. Яковлев С.М.).

Методи і моделі аналізу уразливостей та оцінки кібернетичної захищеності інформаційно-телекомунікаційних систем (доцент кафедри д.т.н., с.н.с. Чевардін В.Є., доцент кафедри к.т.н. Яковлев С.М.).

Кафедра активно співпрацює з кафедрами Математичних методів захисту інформації НТУУ ім. Сікорського "КПІ", кафедрою №1 ІССЗІ НТУУ ім. Сікорського "КПІ", кафедрою Безпеки інформаційних і комунікаційних систем колективом Інституту інформаційних технологій, м. Харків, Головним Управлінням зв’язку та Інформаційних Систем Генерального штабу ЗСУ.

Наукові праці та досягнення:

Патентна діяльність:

Патент на корисну модель №18692/15.11.2006. Спосіб ключового хешування на основі арифметики еліптичних кривих.

Патент на корисну модель №18693/15.11.2006. Спосіб ключового хешування теоретично доведеної стійкості.

Патент на корисну модель №38388/12.01.2009. Спосіб ключового хешування теоретично доведеної стійкості з використанням перетворень в групи точок еліптичної кривої.

Патент №48463/25.03.2010. Спосіб управління тайм-аутом повторної передачі в телекомунікаційній мережі.

Навчальні посібники та монографії:

Resilience and Risk. Methods and Application in Environment, Cyber and Social Domains / NATO Science for Peace and Security Series — C: Environmental Security. Springer, Science+Business Media B.V. 2017.

На кафедрі видано більше 13 навчальних та навчально-методичних посібників за напрямком роботи кафедри.

Наукові статті:

Понад 150 наукових статей у фахових виданнях України та міжнародних науково-технічних збірниках та журналах.

Участь у міжнародних науково-технічних семінарах та конференціях:

Понад 110 тез у фахових виданнях України та міжнародних науково-технічних збірниках та журналах.

НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНА БАЗАОСВІТНЯ ТА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Основним завданням Факультету є здійснення освітньої діяльності, яка відповідає стандартом вищої освіти, та забезпечує підготовку згідно з державним замовленням висококваліфікованих військових фахівців.

Освітня діяльність реалізується у вигляді освітнього процесу. Вона включає навчальну, виховну, методичну роботу та наукову, науково-технічну діяльність.

Основним видом освітньої діяльності є навчальна робота. Вона включає в себе заходи керівництва Факультету та його структурних підрозділів, науково-педагогічних та інших працівників з питань: підготовки за фахом курсантів; організації та науково-методичного забезпечення всіх форм (видів) навчальних занять, самостійної роботи, практичної підготовки; удосконалення змісту навчання із врахування сучасних досягнень науки, техніки, технологій, а також досвіду проведення антитерористичної операції на сході країни; проведення діагностики результатів навчання, виховання і розвитку курсантів; їх атестування та управління якістю навчального процесу.


З метою вищевказаного на кафедрах факультету створені і функціонують:

 • аудиторія експлуатації засобів ІТС;
 • аудиторія бойового застосування інформаційно-телекомунікаційних вузлів та організації зв’язку;
 • аудиторія тактики та військової топографії;
 • аудиторія бойового застосування інформаційних систем тактичної ланки управління;
 • навчально-тренувальний комплекс (КСП мб, ПУ омбр, ПУ ОТУ, макет місцевості та робочі місця посадових осіб ПУ);
 • спеціальний клас комплексів обробки інформації;
 • спеціалізовані аудиторії підготовки операторів БпЛА;
 • технічна майстерня обслуговування БпЛА;
 • лабораторія досліджень засобів БпЛА;
 • лабораторія спец поліграфії;
 • лабораторія фізико-хімічних процесів;
 • навчально-тренувальний комплекс системи захищеного обміну інформацією та мережі обміну службової інформації;
 • клас технічного захисту інформації в якому розгорнуто атестований об’єкт інформаційної діяльності 2 категорії;
 • елементи сучасного навчально-тренувального комплексу захисту інформації та кібернетичної безпеки – кіберполігону.

ПРОВЕДЕННЯ ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ


Напрямками наукової діяльності кафедр факультету:

 • створення технічних проектів, щодо розробки та вдосконалення організаційно-технічної структури ВЗ ПУ стратегічної, оперативно-стратегічної і оперативної ланок управління Збройних Сил, з практичною реалізацією цих проектів на макетах місцевості в обладнаних аудиторіях, з врахуванням досвіду АТО, та бойовим застосуванням підрозділів зв’язку на сході ;
 • підвищення методичної підготовки курсантів, розвиток наукового мислення, набуття навичок дослідницької, винахідницької та раціоналізаторської роботи, вироблення творчого підходу до бойового застосування і експлуатації сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем, комплексів, засобів зв’язку, з практичним застосуванням (використанням) в спеціалізованих класах інформаційно-телекомунікаційних сервісів на командно-спостережному пункті батальйону, основному командному пункті механізованої бригади;
 • створенню власних БпАКР;
 • відпрацювання теоретичних та практичних навичок по управлінню БпЛА-ретранслятором;
 • аналіз та розробка радіо ліній зв’язку засобів БпЛА та наземної станції керування (НСК), враховуючи склад та призначенн БАК;
 • розрахунок та принципи застосування атенних пристроїв на БпЛА та НСУ;
 • аналіз та методи впровадження перспективних навігаційних систем на БпЛА;
 • набуття курсантами первинних навичок пілотування БпЛА;
 • створення науково-випробувального комплексу у поєднанні з іншими кафедрами факультету, призначеного для виконання заходів науково-технічної діяльності, пов’язаних з дезорганізацією, руйнуванням, знищенням через кіберпростір інформаційної інфраструктури, систем управління та нанесенням деструктивних впливів на ПУ різних ланок управління ЗС України
 • дослідження кібербезпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах ЗСУ;
 • розробка пропозицій до проектів відомчих документів у галузі кібернетичної безпеки;
 • розробка засобів криптографічного захисту інформації для засекречування КХ, УКХ радіоканалів;
 • опрацювання відповідних методик щодо проведення спеціальних випробувань, досліджень з технічного захисту інформації на об’єктах зв’язку;
 • розробка пропозицій до керівних документів щодо створення комплексних систем захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності;
 • розробка пропозицій щодо розміщення телекомунікаційного обладнання та апаратури криптографічного захисту інформації у відповідності до вимого керівних документів

МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА І СПОРТ


КУРСАНТСЬКИЙ ПОБУТ


ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!

Начальник кафедри тактико-спеціальної підготовки факультету захисту інформації Військового інституту телекомунікацій та інформатизації

кандидат технічних наук, полковник

ПАВЛОВ Ігор Миколайович

Героїчно загинув 9 лютого 2015 року під час виконання бойового завдання по забезпеченню зв'язку частин та підрозділів сектору “С”. Рухаючись на військовому автомобілі у складі групи зв'язку потрапив у засідку російської терористичної диверсійно-розвідувальної групи поблизу населеного пункту Логвинове Дебальцевського району Донецької області. Під час нерівного бою, зазнавши численних кульових поранень полковник Павлов І.М. та ще чотири зв'язківці померли до завершення бою.

Указом Президента України № 270 від 15 травня 2015 року, “За особисту мужність і високий професіоналізм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі” нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеню (посмертно).

Наказом Міністра оборони України від 20.01.2016 року № 47 навічно зарахований до списків факультету захисту інформації Військового інституту телекомунікацій та інформатизації.

© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2024.

Питання щодо вступу надсилайте на: [email protected] або [email protected]

^ Наверх