Телефон Приймальної комісії: (044) 323-26-57            Telegram канал - Вступ до ВІТІ 2024            До уваги абітурієнтів: як отримати додаткові бали при вступі до ВІТІ у 2024 році           

Пройти опитування:


Опитування здобувачів вищої освіти:

Визначення потреб та ступеня задоволення наданням освітніх послуг та роботою структурних підрозділів Військового інституту здобувачами вищої освіти

Визначення рівня залучення здобувачів вищої освіти до розроблення і перегляду освітньої програми

Визначення рівня реалізації права на вибір навчальних дисциплін та можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами вищої освіти

Аналіз ступеня задоволення здобувачів вищої освіти компонентом освітньої програми

Анкета щодо рівня задоволеності здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії освітньо-науковою програмою

Оцінювання здобувачами вищої освіти якості проведення навчальних занять

Визначення рівня об'єктивності оцінювання здобувачів вищої освіти

Визначення рівня обізнаності щодо процедур дотримання академічної доброчесності, її популяризації в академічному середовищі та заходів щодо реагування на прояви академічної недоброчесності для здобувачів вищої освіти

Анкета з академічної доброчесності для здобувачів вищої освіти


Опитування стейкхолдерів:

Анкета для роботодавців щодо реалізації ОНП Інформаційні системи та технології

Анкета для роботодавців щодо реалізації ОНП Озброєння та військова техніка


Опитування науково-педагогічних працівників:

Моніторинг ступеня відповідності форм, методів навчання та викладання принципам академічної свободи та студентоцентрованого підходу в навчанні

Анкета з академічної доброчесності для науково-педагогічних працівників


Опитування випускників:

Анкета з оцінки ступіня задоволення випускників освітнім процесом у ВІТІ імені Героїв Крут та рекомендацій випускників для підвищення якості освітніх програм


Пропозиції щодо удосконалення змісту освітніх програм:

Надати пропозиції щодо удосконалення змісту освітніх програм

© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2024.

Питання щодо вступу надсилайте на: [email protected] або [email protected]

^ Наверх