Телефон Приймальної комісії: (044) 323-26-57            Telegram канал - Вступ до ВІТІ 2024            До уваги абітурієнтів: як отримати додаткові бали при вступі до ВІТІ у 2024 році           

Рада молодих вчених


Відповідно до наказу начальника інституту від 28 грудня 2020 року № 135 в інституті створено Раду молодих вчених Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. Метою функціонування ради є:

  • підтримка наукової діяльності молодих вчених, надання їм організаційної та інформаційної допомоги;
  • залучення осіб, які займаються дослідницькою професійною діяльністю в Інституті, до науково-дослідницької роботи;
  • участь в організації конференцій, семінарів, конкурсів молодих вчених, циклів лекцій провідних вчених України та інших держав;
  • сприяння заохоченню обдарованих представників молодих вчених;
  • допомога в організації участі молодих вчених у наукових конференціях, семінарах, симпозіумах конкурсах на здобуття грантів тощо.

Положення «Про Раду молодих вчених Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут» Наказ про введення в дію

Наказ Начальника інституту від 02.10.2023 року "Про затвердження складу Ради молодих вчених Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут на 2023 - 2025 рік"


До складу Ради ввійшли представники від всіх факультетів, наукового центру зв’язку та інформатизації інституту та науково-організаційного відділу інституту. На установчому засіданні були обрані голова ради (підполковник Погребняк Сергій Васильович), заступник голови Ради (підполковник Симонненко Олександр Анатолійович) та секретар Ради (старший лейтенант Сінько Вікторія Володимирівна).


Робота ради організовано відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 822, Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” та положення “Про Раду молодих вчених Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут”.

На планових засіданнях обговорюються нагальні питання та проблеми пов’язані з науковою діяльністю та впровадженням передового досвіду в організацію навчального процесу в інституті. Доводиться актуальна інформація щодо змін в нормативній базі, що стосується наукової діяльності в тому числі стосовно захисту авторських та суміжних прав. Розглядаються нові напрямки розвитку відповідних предметних областей.

Розроблюються плани участі в конференціях та симпозіумах. Планується впровадження обміну досвідом із залученням представників інших передових навчальних закладів та науково-дослідних установ та організацій.


Проєкти наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених


На підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 29 вересня 2021 року № 1027 „Про оголошення конкурсного відбору у 2021 році проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених” та на підставі наказу начальника Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут від 1 листопада 2021 року „Про створення конкурсної комісії з відбору проєктів робіт і розробок молодих вчених” конкурсною комісією було проведено перший етап конкурсу.

За рішенням конкурсної комісії нижче перераховані проєкти робіт і розробок, пропонуються до проходження другого етапу конкурсу:

1. Назва наукового проєкту: Система знищення безпілотних літальних апаратів електромагнітним імпульсом

Виконавці проєкту: доцент кафедри телекомунікаційних систем та мереж, доктор філософії підполковник Зарубенко А.О., доцент кафедри телекомунікаційних систем та мереж, кандидат технічних наук майор Погребняк Л.М., старший викладач кафедри комп’ютерних інформаційних технологій, кандидат технічних наук майор Редзюк Є.В., ад’юнкт науково-організаційного відділу капітан Романенко М.М.

Анотація наукового проєкту: Запропонований проєкт науково-технічної розробки є зброєю нелетальної дії, яка призначена для знищення безпілотних літальних апаратів (БпЛА) І та ІІ класів відповідно до стандарту НАТО (STANAG 4670 (АТР 3.3.7.)). В основу деструктивного впливу покладено направлену енергію електромагнітного випромінювання, яка призводить до наведення струмів високої напруги в радіоелектронному обладнанні БпЛА.


2. Назва наукового проєкту: Розробка програмної бібліотеки криптографічних функцій для проектування та дослідження протоколів криптографічного захисту інформації.

Виконавці проєкту: викладач кафедри кібербезпеки старший лейтенант Марчук О.В., ад’юнкт науково-організаційного відділу старший лейтенант Лаврик І. В.

Анотація наукового проєкту: В ході виконання проекту буде проведено аналіз існуючих програмних бібліотек, криптографічних функцій. При наявності недоліків вони будуть представлені та проаналізовані. За допомогою існуючих програмних функцій та алгоритмів бібліотеки MIRACL в середовищі програмування Microsoft Visual C++ та С# буде розроблено бібліотеку сучасних криптографічних функцій для проектування та дослідження протоколів криптографічного захисту інформації.


3. Назва наукового проєкту: Розробка інформаційної тест-системи екстреної евакуації поранених (хворих) та медичного забезпечення.

Виконавці проєкту: науковий співробітник наукового центру зв’язку та інформатизації майор Бондаренко Т.В., науковий співробітник наукового центру зв’язку та інформатизації майор Ляшенко Г.Т., науковий співробітник наукового центру зв’язку та інформатизації працівник Збройних Сил України Карпенко А.О.

Анотація наукового проєкту: Інформаційна тест-система екстреної евакуації поранених (хворих) та медичного забезпечення відноситься до інформаційних технологій, а саме до сервісних систем, що управляють, тобто систем обробки, зберігання та відображення інформації та може бути використана переважно в галузі надання медичної допомоги постраждалим (пораненим) та хворим в загальній структурі лікувально-евакуаційного забезпечення. Розробка та впровадження Інформаційної тест-системи екстреної евакуації поранених (хворих) та медичного забезпечення дозволить підвищити оперативність управління силами та засобами медичної служби, зменшити загальний час на евакуацію поранених (хворих), а також забезпечити своєчасне і повне надання необхідної медичної допомоги та лікування поранених (хворих).


4. Назва наукового проєкту: Розробка інформаційної системи контролю та обліку паливно-мастильних матеріалів.

Виконавці проєкту: Виконавці проєкту: молодший науковий співробітник наукового центру зв’язку та інформатизації лейтенант Атаманенко М.В., науковий співробітник наукового центру зв’язку та інформатизації майор Бузаєва К.О., молодший науковий співробітник наукового центру зв’язку та інформатизації старший лейтенант Павлюк Д.О.

Анотація наукового проєкту: Розробка та впровадження Інформаційної системи дозволить проводити постійний моніторинг поточних параметрів складу ПММ, його круговий облік, контроль руху палива на кожному етапі, інтеграція з обліком відповідної служби.


5. Назва наукового проєкту: Безплатформна інерціальна навігаційна система з інтелектуальною системою БПЛА на базі MELM – алгоритму.

Виконавці проєкту: старший викладач кафедри технічного та метрологічного забезпечення, кандидат технічних наук, доцент майор Бєляков Р.О., викладач кафедри технічного та метрологічного забезпечення майор Фесенко О.Д.

Анотація наукового проєкту: Запропонований проєкт науково-технічної розробки є безплатформна інерціальна система навігації (БІНС) на базі мікро-електро-механічної системи (МЕМС), з інтелектуальною системою управління польотом мікро безпілотним літальним апаратом (БпЛА). Суть проєкту полягає у розробці бюджетної БІНС МЕМС на основі застосування адаптивного нейромережевого алгоритму multilayer extreme learning machine (MELM) для зменшення відхилення від цільової траєкторії БпЛА під час зникнення сигналів глобальної супутникової системи навігації.


© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2024.

Питання щодо вступу надсилайте на: [email protected] або [email protected]

^ Наверх