Телефон Приймальної комісії: (044) 323-26-57            Telegram канал - Вступ до ВІТІ 2024            До уваги абітурієнтів: як отримати додаткові бали при вступі до ВІТІ у 2024 році           

Стандарти, освітні програмиСтандарти:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

122 Комп’ютерні науки (Наказ МОН України від 10.07.2019 р. № 962)

125 Кібербезпека (Наказ МОН України від 04.10.2018 р. № 1074)

126 Інформаційні системи та технології (Наказ МОН України від 12.12.2018 р. № 1380)

172 Телекомунікації та радіотехніка (Наказ МОН України від 12.12.2018 р. № 1382)

253 Військове управління (за видами збройних сил) (Наказ МОН України від 29.10.2018 р. № 1168)

255 Озброєння та військова техніка (Наказ МОН України від 05.12.2018 р. № 1341)


Наказ № 96 від 26.01.2024 "Про внесення змін до деяких стандартів вищої освіти"

Наказ № 26 від 13.01.2022 "Про внесення змін до деяких стандартів вищої освіти"

Наказ № 593 від 28.05.2021 "Про внесення змін до деяких стандартів вищої освіти"


Другий (магістерський) рівень вищої освіти

122 “Комп’ютерні науки” (Наказ МОН України від 28.04.2022 р. № 393)

125 Кібербезпека (Наказ МОН України від 18.03.2021 р. № 332)

126 Інформаційні системи та технології (Наказ МОН України від 30.12.2021 р. № 1497)

172 Телекомунікації та радіотехніка (Тимчасовий стандарт вищої освіти другий (магістерський) рівень “Телекомунікації та радіотехніка”) Наказ НІ Про утворення робочих груп з розроблення Тимчасових стандартів вищої освіти для другого (магістерського) рівня вищої освіти

255 Озброєння та військова техніка (Наказ МОН України від 30.04.2020 р. № 583)


Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Тимчасовий стандарт вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень “Інформаційні системи та технології” 2020 Наказ про введення в дію

Тимчасовий стандарт вищої освіти третій (освітньо-науковий) “Озброєння та військова техніка” 2020 Наказ про введення в дію


Професійні стандарти:

Про затвердження та введення в дію професійних стандартів 2020

Про затвердження та введення в дію професійних стандартів 2017


Перелік спеціалізацій для визначення потреби на підготовку військових фахівців Збройних Сил України з вищою освітою


Освітні програми:

Організаційно-методичні рекомендації з розроблення (коригування) основних освітніх документів з підготовки військових фахівців офіцерського, сержантського (старшинського) складу у вищих військових навчальних закладах, закладах фахової передвищої війсськової освіти та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти (2022 р.)


Положення «Про гаранта освітньої освітніх програми у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут» Наказ про введення в дію

Проєкт Положення «Про гаранта освітньої освітніх програми у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут» (На Вчену раду 24.02.2022 р.)

Проєкт Положення «Про гаранта освітньої освітніх програми у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут»

Положення «Про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут» Наказ про введення в дію

Пройти опитування: Визначення рівня залучення здобувачів вищої освіти до розроблення і перегляду освітньої програми


Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Накази:

Наказ начальника інституту Про внесення змін до освітньо-професійних програм та навчальних планів підготовки здобувачів для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти від 06.06.2022 року № 199

Наказ Про внесення змін до наказу начальника інституту від 23.11.2021 року № 513

Наказ начальника інституту від 30.12.2020 року № 582 Про введення в дію освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ начальника інституту від 23.11.2020 року № 513 Про призначення робочих груп по розробці основних документів з підготовки військових фахівців


122 Комп'ютерні науки

Освітня програма першого (бакалаврського) рівня “Комп'ютерні науки та технології” 2023

Проєкт Освітня програма першого (бакалаврського) рівня “Комп'ютерні науки та технології” 2022

Освітня програма першого (бакалаврського) рівня “Комп'ютерні науки та технології” 2020 (ID в ЄДЕБО 49845)

Освітня програма першого (бакалаврського) рівня “Комп'ютерні науки” 2017 (ID в ЄДЕБО 50172)


125 Кібербезпека та захист інформації

Освітня програма першого (бакалаврського) рівня “Кібербезпека в інформаційно-телекомунікаційних системах” 2023

Освітня програма першого (бакалаврського) рівня “Кіберборотьба: ведення дій в кіберпросторі” 2023

Проєкт Освітня програма першого (бакалаврського) рівня “Кібербезпека в інформаційно-телекомунікаційних системах” 2022

Освітня програма першого (бакалаврського) рівня “Кібербезпека в інформаційно-телекомунікаційних системах” 2020 (ID в ЄДЕБО 49846)

Освітня програма першого (бакалаврського) рівня “Кібербезпека” 2017 (ID в ЄДЕБО 50175)


126 Інформаційні системи та технології

Освітня програма першого (бакалаврського) рівня “Інформаційні системи та технології” 2023

Проєкт Освітня програма першого (бакалаврського) рівня “Інформаційні системи та технології” зі зімнами 2023

Освітня програма першого (бакалаврського) рівня “Інформаційні системи та технології” зі зімнами 2022

Освітня програма першого (бакалаврського) рівня “Інформаційні системи та технології” зі змінами 2021

Освітня програма першого (бакалаврського) рівня “Інформаційні системи та технології” 2020 (ID в ЄДЕБО 49847)

Проєкт Освітня програма першого (бакалаврського) рівня “Інформаційні системи та технології” зі змінами 2019

Освітня програма першого (бакалаврського) рівня “Інформаційні системи та технології” 2017 (ID в ЄДЕБО 50172)

Освітня програма першого (бакалаврського) рівня “Комп'ютена інженерія” 2017 (ID в ЄДЕБО 49856)


172 Електронні комунікації та радіотехніка

Освітня програма першого (бакалаврського) рівня “Телекомунікаційні системи та мережі” 2023

Проєкт Освітня програма першого (бакалаврського) рівня “Телекомунікаційні системи та мережі” 2022

Освітня програма першого (бакалаврського) рівня “Телекомунікаційні системи та мережі” 2020 (ID в ЄДЕБО 49848)

Освітня програма першого (бакалаврського) рівня “Телекомунікації та радіотехніка” 2017 (ID в ЄДЕБО 50174)


253 Військове управління

Освітня програма першого (бакалаврського) рівня “Управління діями підрозділів зв'язку” 2023

Проєкт Освітня програма першого (бакалаврського) рівня “Управління діями підрозділів зв'язку” 2022

Освітня програма першого (бакалаврського) рівня “Управління діями підрозділів зв'язку” 2020 (ID в ЄДЕБО 49849)

Освітня програма першого (бакалаврського) рівня “Військове управління” 2017 (ID в ЄДЕБО 50538)


255 Озброєння та військова техніка

Освітня програма першого (бакалаврського) рівня “Спецозброєння та робототехнічні військові комплекси” 2023

Освітня програма першого (бакалаврського) рівня “Кіберрозвідка, системи та комплекси спеціального призначення” 2023

Проєкт Освітня програма першого (бакалаврського) рівня “Спецозброєння та робототехнічні військові комплекси” 2022

Освітня програма першого (бакалаврського) рівня “Спецозброєння та робототехнічні військові комплекси” 2020 (ID в ЄДЕБО 49850)

Освітня програма першого (бакалаврського) рівня “Озброєння та військова техніка” 2017 (ID в ЄДЕБО 50176)Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Накази:

Наказ НІ Про утворення робочих груп з розроблення освітньо-професійних програм другого (магістерського) рівня вищої освіти


122 Комп'ютерні науки

Освітня програма другого (магістерського) рівня “Комп'ютерні науки” 2023

Освітня програма другого (магістерського) рівня “Комп'ютерні науки” 2017 (ID в ЄДЕБО 49851)


125 Кібербезпека та захист інформації

Освітня програма другого (магістерського) рівня “Кібербезпека” 2023

Освітня програма другого (магістерського) рівня “Кібербезпека” 2017 (ID в ЄДЕБО 49852)


126 Інформаційні системи та технології

Освітня програма другого (магістерського) рівня “Інформаційні системи та технології” 2023

Освітня програма другого (магістерського) рівня “Інформаційні системи та технології” 2017 (ID в ЄДЕБО 49853)


172 Електронні комунікації та радіотехніка

Освітня програма другого (магістерського) рівня “Телекомунікації та радіотехніка” 2023

Освітня програма другого (магістерського) рівня “Телекомунікації та радіотехніка” 2017 (ID в ЄДЕБО 49854)


255 Озброєння та військова техніка

Освітня програма другого (магістерського) рівня “Озброєння та військова техніка” 2023

Освітня програма другого (магістерського) рівня “Озброєння та військова техніка” 2017 (ID в ЄДЕБО 49855)Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Накази:

Наказ про введення в дію


126 Інформаційні системи та технології

Освітня програма третього (освітньо-наукового) рівня “Інформаційні системи та технології” 2022

Освітня програма третього (освітньо-наукового) рівня “Інформаційні системи та технології” 2021

Освітня програма третього (освітньо-наукового) рівня “Інформаційні системи та технології” 2020 (ID в ЄДЕБО 48640)

Освітня програма третього (освітньо-наукового) рівня “Комп'ютерні науки” 2017

Освітня програма третього (освітньо-наукового) рівня “Інформаційні системи та технології” 2017

Освітня програма третього (освітньо-наукового) рівня “Комп'ютерні науки та інформаційні технології” 2016


255 Озброєння та військова техніка

Освітня програма третього (освітньо-наукового) рівня “Озброєння та військова техніка” 2022

Освітня програма третього (освітньо-наукового) рівня “Озброєння та військова техніка” 2021

Освітня програма третього (освітньо-наукового) рівня “Озброєння та військова техніка” 2020 (ID в ЄДЕБО 48641)

Освітня програма третього (освітньо-наукового) рівня “Озброєння та військова техніка” 2017

Освітня програма третього (освітньо-наукового) рівня “Озброєння та військова техніка” 2016

© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2024.

Питання щодо вступу надсилайте на: [email protected] або [email protected]

^ Наверх