Телефон Приймальної комісії: (044) 323-26-57            Telegram канал - Вступ до ВІТІ 2024            До уваги абітурієнтів: як отримати додаткові бали при вступі до ВІТІ у 2024 році           

Перелік міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених у 2024 році


«Інститут модернізації змісту освіти» від 18.09.2023 № 21/08-1591 «Про формування Переліку міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених у 2024 році»


Конкурси, конференції, виставки та інші наукові заходи для курсантів і молодих вчених в яких брали участь здобувачі вищої освіти інституту за 2018-2023 роки


Листопад 2022 року National Defence Hackathon 2022

Вересень 2022 року IDI Camp – оборонний хакатон

IEEE 16th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), 2022

ІЕЕЕ 4nd Іntеrnаtіоnаl Cоnfеrеncе оn Аdvаncеd Trеnds іn Іnfоrmаtіоn Thеоrу (ІЕЕЕ АTІT 2022), 15-17 December 2022

І міжнародна науково-технічна конференція “Кібернетика державних інституцій та подолання кризових станів”, ІСЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 рік

Міжнародна науково-практична конференція “Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку”, 15.03.22 м. Харків, Національна академія Національної гвардії України

International Conference On Next Generation Cybersecurity Systems and Applications, 14-15 July 2022, National aviation university

XX Міжнародна наукова-практична конференція “Шевченківська весна – 2022”, 14 квітня 2022 року

IEEE TCSET 2022: 16-та Міжнародна конференція з передових тенденцій у радіоелектроніці, телекомунікаціях та обчислювальній техніці, Львівський політехнічний національний університет

ХХ Міжнародна науково-практична конференція “Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем». Дніпро, 23-25 листопада 2022 року


NATO TIDE HACKATHON 2021

Листопад 2021 року CRDF GLOBAL «Vulnerability Detection Program»

Жовтень 2021 року CRDF GLOBAL «Effective penetrating of informational resources»

Вересень 2021 року UA Live-Fire Cyber Defence Exercise

Серпень 2021 рік, SANS Grid NetWars

Серпень 2021 року, CRDF GLOBAL «Cyber Education Day»

XІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми комп’ютерних наук АПКН-2021»

Конференція студентів та молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики «Еврика-2021»

Міжнародна науково-практична конференція «Філософсько-соціологічні та психолого-педагогічні проблеми підготовки військового професіонала у глобальному світі»

Міжнародна науково-практична конференції «Освіта, виховання та навчання: вітчизняний та міжнародний досвід»

V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту Збройних Сил України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України»

XVII Міжнародній спеціалізованій виставці «Зброя та безпека 2021»

Науково-практична конференція: «Добровольці на захисті української державності. Організація, воєнні операції, історична пам'ять (XX-XXI ст.)»

XIX міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Історія розвитку науки, техніки та освіти»

VII Всеукраїнська конференція студентів, молодих учених, науково-педагогічних працівників та фахівців з міжнародною участю "Сучасні проблеми експериментальної та теоретичної фізики та методики навчання фізики"

Конференція CISCO LIVE 2021


Міжнародні змагання з програмування Google HashCode 2020

ХI Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених, студентів та курсантів «Комунікативні стратегії інформаційного суспільства: лінгвістика, право, інформаційна безпека»

XVIIІ Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Історія розвитку науки, техніки та освіти» за темою: Людина у світі високих технологій

Міжнародна наукова конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики «ЕВРИКА – 2020»

ХХІV Всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти НАН України

Всеукраїнська науково-методична інтернет-конференція «актуальні науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти»


Міжнародна виставка «Освіта та кар’єра – День студента 2019»

VIIІ Всеукраїнський студентський турнір з історії

Науково-практична конференція «Філософсько-соціологічні та психолого-педагогічні проблеми підготовки особистості до виконання завдань в особливих умовах»

Міжнародна виставка «Зброя та безпека — 2019»

Щорічна виставка «MUK EXPO 2019»

III міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та шляхи захисту інформаційно-психологічної і духовної безпеки особи, суспільства, держави»

ІІІ підсумкова науково-практична конференція «Реформування національної безпеки: історія, сучасність, перспективи»

XVII Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Історія розвитку науки, техніки та освіти»

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем»

Науково-практична конференція: «Боротьба за незалежність: революція, державність, соборність»

Міжнародні змагання Google Hash Code 2019

Всеукраїнський форум «Безпечна Країна»


IV Всеукраїнська курсантсько-студентська науково-практична конференція «Національна безпека України: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення»

VII Всеукраїнський турнір з історії

Науково-практична конференція Cybersecurity Legal Conference

Науково-практична конференція «Визвольні змагання українців у 1918 році та їх вплив на становлення української державності: історичні паралелі»

XVI Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Історія розвитку науки, техніки та освіти»

I Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем (PCSITS)»

Міжнародні змагання Google Hash Code 2018

Щорічна виставка «MUK EXPO 2018»


Матеріали конференцій курсантів і молодих вчених інституту

Матеріали XXII воєнно-наукової конференції курсантів ВІТІ (2024)


Матеріали XXI воєнно-наукової конференції курсантів ВІТІ (2023)


Матеріали XX воєнно-наукової конференції курсантів ВІТІ (2021)


Матеріали XIХ воєнно-наукової конференції курсантів ВІТІ (2020)


Матеріали XVIII воєнно-наукової конференції курсантів ВІТІ (2019)


Збірник матеріали XVII воєнно-наукової конференції курсантів ВІТІ (2018)


Збірник матеріали XVI воєнно-наукової конференції курсантів ВІТІ (2017)


XV воєнно-наукова конференція курсантів ВІТІ ЗО червня 2016 року (Доповіді та тези доповідей)


XIV воєнно-наукова конференція курсантів (студентів) ВІТІ 20 травня 2015 року (Доповіді та тези доповідей)


XIII воєнно-наукова конференція курсантів (студентів) ВІТІ 20 травня 2014 року (Доповіді та тези доповідей)


XII воєнно-наукова конференція курсантів (студентів) ВІТІ 23 травня 2013 року (Доповіді та тези доповідей)


XI воєнно-наукова конференція курсантів (студентів) ВІТІ 19 травня 2012 року (Доповіді та тези доповідей)


X воєнно-наукова конференція курсантів (студентів) ВІТІ 26 травня 2011 року (Доповіді та тези доповідей


IX воєнно-наукова конференція курсантів (студентів) ВІТІ 27 травня 2010 року (Доповіді та тези доповідей)


VIII воєнно-наукова конференція курсантів (студентів) ВІТІ 27 травня 2009 року (Доповіді та тези доповідей)


VII воєнно-наукова конференція курсантів (студентів) ВІТІ 21 травня 2008 року (Доповіді та тези доповідей)

© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2024.

Питання щодо вступу надсилайте на: [email protected] або [email protected]

^ Наверх