Телефон Приймальної комісії: (044) 323-26-57            Telegram канал - Вступ до ВІТІ 2024            До уваги абітурієнтів: як отримати додаткові бали при вступі до ВІТІ у 2024 році           

Ліцензія

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Витяг з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо права провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (31.10.2023)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.09.2022 № 223-л "Про ліцензування освітньої діяльності"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.07.2022 № 158-л "Про ліцензування освітньої діяльності"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.03.2022 № 56-л "Про ліцензування освітньої діяльності"

Витяг з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо права провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (17.02.2022)

Витяг з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо права провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (09.07.2021)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.07.2021 № 83-л "Про ліцензування освітньої діяльності"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.04.2021 № 42-л "Про ліцензування освітньої діяльності"

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (12.12.2019)

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (17.03.2017)

Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти


Акредитація

Акредитація 2024:

1. Відомості про самооцінювання освітньої програми

Рецензія-відгук на проєкт ОПП: ДВОН МОУ КВЗ та КБ ЗСУ ДПС України НГ України А 0799 А 0351 ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського НУОУ КНУБіА

2. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 9 (59) від 16 квітня 2024 року Про надання умовних (відкладених) акредитацій освітнім програмам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2022 № 295 «Про особливості акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку здобувані вищої освіти, в умовах воєнного стану».

3. Протокол засідання НАЗЯВО № 7527 від 17.04.2024
Акредитація 2023:

1. Відомості про самооцінювання освітньої програми

Рецензія-відгук на проєкт ОПП: ДВОН МОУ КВЗ та КБ ЗСУ КВВМС ЗСУ А 0799 А 0351

2. Наказ на проведення акредитації ОПП спеціальності 126 Інформаційні системи та технології

3. Програма візиту Експертної групи (16.02-18.02.2023)

Відкрита зустріч з експертами: ID 49847 Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, ОПП "Інформаційні системи та технології" Час: 16.02.2023 15:20 – 16:00 Підключитись до конференції Zoom: https://us04web.zoom.us/j/77530545276?pwd=5Hil09wTja2H3p2ak3PR56BnudV4Le.1 Ідентифікатор конференції: 775 3054 5276 Код доступа: 2023

4. Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

5. Зауваження до звіту про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

6. Експертний висновок галузевої експертної ради

7. Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи

8. Протокол засідання НАЗЯВО 6_35 від 25.04.2023Акредитація 2022:

Акредитація освітньої програми першого (бакалаврського) рівня “Інформаційні системи та технології”:

1. Відомості про самооцінювання освітньої програми

Рецензія-відгук на проєкт ОПП: ДВОН МОУ КВЗ та КБ ЗСУ КВВМС ЗСУ А 0799 А 0351

2. Наказ на проведення акредитації ОПП спеціальності 126 Інформаційні системи та технології

3. Програма візиту Експертної групи (28.02-02.03.2022)

Відкрита зустріч з експертами: ID 49845 Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, ОПП "Інформаційні системи та технології" Час: 28 лютого 2022, 15:00 Підключитись до конференції Zoom: https://us04web.zoom.us/j/71479152449?pwd=8q5b9Q31ExLGyHjWxoDtIg7GXpa1Af.1 Ідентифікатор конференції: 714 7915 2449 Код доступа: 2022Акредитація 2021:

Акредитація освітньої програми третього (освітньо-наукового) рівня “Інформаційні системи та технології”:

1. Відомості про самооцінювання освітньої програми

Рецензія-відгук на проєкт ОНП: ДВОН МОУ КВЗ та КБ ЗСУ ВНУ ГШ ЗСУ

2. Наказ на проведення акредитації ОНП спеціальності 126 Інформаційні системи та технології

3. Програма візиту Експертної групи (01.07-03.07.2021)

Відкрита зустріч з експертами: ID 48640 Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, ОНП "Інформаційні системи та технології" Час: 01 липня, 2021 15:00 Підключитись до конференції Zoom: https://us02web.zoom.us/j/84413724200?pwd=MExtdXcrWmJOTExMNGlpdncwQnB0UT09 Ідентифікатор конференції: 844 1372 4200 Код доступа: 323577

4. Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

5. Експертний висновок галузевої експертної ради

6. Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи

7. Сертифікат про акредитацію освітньої програми


Акредитація освітньої програми третього (освітньо-наукового) рівня “Озброєння та військова техніка”:

1. Відомості про самооцінювання освітньої програми

Рецензія-відгук на проєкт ОНП: ДВОН МОУ КВЗ та КБ ЗСУ ВНУ ГШ ЗСУ

2. Наказ на проведення акредитації ОНП спеціальності 255 Озброєння та військова техніка

3. Програма візиту Експертної групи (29.06-01.07.2021)

Відкрита зустріч з експертами: ID 48641 Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, ОНП "Озброєння та військова техніка" Час: 30 червня, 2021 14:40 Підключитись до конференції Zoom: https://us04web.zoom.us/j/76553457474?pwd=UHUyRFhzOXpYSWc4WDIzcmdKNmczQT09 Ідентифікатор конференції: 765 5345 7474 Код доступа: 2021

4. Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

5. Експертний висновок галузевої експертної ради

6. Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи

7. Сертифікат про акредитацію освітньої програмиАкредитація 2020 (ВКСС ВІТІ):

Експертний висновок експертної комісії Міністрерства освіти і науки України за результами акредитаційної експертизи освтітньо-професійної програми "Комп'ютерні науки" зі спеціальності 122 Комп'ютерні науки галузі знань 12 Інформаційні технології рівня вищої освіти молодший спеціаліст у Військовому коледжі сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та інформатизаціх імені Героїв Крут

Експертний висновок експертної комісії Міністрерства освіти і науки України за результами проведення первинної акредитатійної експертизи підготовки молодших спеціалістів за освтітньо-професійною програмою "Телекомунікації та радіотехніка" зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка у Військовому коледжі сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та інформатизаціх імені Героїв Крут


Акредитація 2018:

Експертний висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами чергової акредитаціної експертизи освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напряму підготовки 6.160101 Військове управління у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України з проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Кібербезпека" галузі знань 12 "Інформаційні технології" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації

Експертний висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Інформаційні системи та технології" зі спеціальності 126 Інформаційні системи та технології за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації

Експертний висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Озброєння та військова техніка" зі спеціальності 255 Озброєння та військова техніка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації


Акредитація 2016:

Експертні висновоки про результати проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів і спеціалістів з напряму підготовки 6.170101 "Безпека інформаційних і комунікаційних систем" спеціальності 7.17010181 "Безпека інформації у спеціальних інформаційних системах" у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації

Експертні висновоки проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалаврів", "спеціаліст", "магістр" за напрямом підговтовки 6.050903 Телекомунікації зі спеціальності 7.05090381, 8.05090381 Системи та комплекси військового зв'язку у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації

Експертні висновки за результатами акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів з напряму підготовки, 6.050101 "Комп'ютерні науки", спеціальностей 7.05010181, 8.05010181 "Інформаційні управляючі системи та технології спеціального призначаення" у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації

Експертні висновки за результатами акредаційної експертизи підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" та "спеціаліст" з напряму підготовки 6.050201 "Системна інженерія" за спеціальністю 7.05020181 - "Комплекси, системи та засоби автоматизації управління військами і озброєнням" у Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації

Експертні висновки за результатами акредитаційної експеритизи підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" і "спеціаліст" з напряму підготовки 6.170102 "Системи технічного захисту інформації", спеціальності 7.17010281 "Організація захисту інформації з обмежиним доступом та автоматизація її обробки" у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації


Сертифікати про акредитацію

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки (бакалавр) - 2020

12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія (бакалавр) - 2020

12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека (бакалавр) - 2020

17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка (бакалавр) - 2020

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону 253 Військове управління (за видами збройних сил) (бакалавр) - 2020

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону 254 Забезпечення військ (сил) (бакалавр) - 2020

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону 255 Озброєння та військова техніка - 2020


Другий (магістерський) рівень вищої освіти

12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки (магістр) - 2020

Освітньо-професійна програма Кібербезпека за спеціальністю 125 Кібербезпека (другий (магістерських) рівень вищої освіти) - 2020

Освітньо-професійна програма Кібербезпека за спеціальністю 125 Кібербезпека (другий (магістерських) рівень вищої освіти) - 2018

Освітньо-професійна програма Інформаційні системи та технології за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології (другий (магістерських) рівень вищої освіти) - 2020

Освітньо-професійна програма Інформаційні системи та технології за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології (другий (магістерських) рівень вищої освіти) - 2018

17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка (магістр) - 2020

Освітньо-професійна програма Озброєння та військова техніка за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка (другий (магістерських) рівень вищої освіти) - 2020

Освітньо-професійна програма Озброєння та військова техніка за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка (другий (магістерських) рівень вищої освіти) - 2018


Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Освітньо-наукова програма Інформаційні системи та технології (PhD) - 2021

Освітньо-наукова програма Озброєння та військова техніка (PhD) - 2021


Молодший спеціаліст (фаховий молодший бакалавр)

12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки (молодший спеціаліст) - 2020

12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки (молодший спеціаліст) - 2017

17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка (молодший спеціаліст) - 2020

17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка (молодший спеціаліст) - 2017© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2024.

Питання щодо вступу надсилайте на: [email protected] або [email protected]

^ Наверх