Телефон Приймальної комісії: (044) 323-26-57            Telegram канал - Вступ до ВІТІ 2024            До уваги абітурієнтів: як отримати додаткові бали при вступі до ВІТІ у 2024 році           

Методична роботаМетодична робота в інституті є складовою освітнього процесу і одним з основних видів діяльності командування інституту, факультетів, кафедр, науково-педагогічних працівників, командирів підрозділів курсантів, яка спрямована на вирішення завдань з підвищення якості підготовки фахівців на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації й методів навчання


Документи закладу вищої освіти, якими регулюється порядок здійснення освітнього процесу:

1. Положення «Про навчально-методичний кабінет Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут» Наказ про введення в дію


2. Положення «Про планування та облік навантаження НПП» Наказ про введення в дію

Інструкція щодо порядку ведення поточних (звітних) документів з методичної роботи у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут

Інструкція про порядок розробки, обліку та зберігання навчально-методичних матеріалів у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут

Форми основних документів з організації, обліку і планування освітнього процесу в інституті, факультеті та кафедрі3. Положення «Про кураторів навчальних груп Військового інституту телекомунікацій та інформатизації» Наказ про введення в дію

Методичні рекомендації кураторам навчальних грул курсантів і слухачів ВВНЗ і ВНП ЗВО


Наказ Про призначення кураторів навчальних груп здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2022-2023 навчальний рік

Про призначення кураторів навчальних груп на 2022-2023 навчальний рік для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти)

Наказ Про призначення кураторів навчальних груп курсантів на 2021-2022 навчальний рік

Наказ Про призначення кураторів навчальних груп курсантів на 2020-2021 навчальний рік

Наказ Про призначення кураторів навчальних груп курсантів на 2019-2020 навчальний рік

Наказ Про призначення кураторів навчальних груп курсантів на 2018-2019 навчальний рікЗакон України від 14 грудня 2021 року № 1951-IX «Про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо вдосконалення науково-методичного забезпечення освіти та якості навчальної літератури»

Наказ Міністерства оборони України від 01 листопада 2005 року № 654 «Про затвердження Інструкції про порядок підготовки до видання навчальної літератури та наукових публікацій у Збройних Силах України» Втратив чинності від 15.09.2020


4. Положення «Про порядок підготовки до видання навчальної літератури та наукових публікацій у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут» (2022 рік) Наказ про введення в дію

Проєкт Положення «Про порядок підготовки до видання навчальної літератури та наукових публікацій у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут» (2022 рік)


5. Положення «Про організацію проведення конкурсу на кращий підручник, навчальний посібник, монографію Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут» (2021 рік) Наказ про введення в дію

Положення «Про організацію проведення конкурсу на кращий підручник, навчальний посібник, монографію Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут» (2017 рік)

6. Положенням «Про порядок замовлення, виготовлення, видачі, обліку документів про вищую освтіу та додатків до дипломів європейського зразка у Військовому інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут

Основні завдання методичної роботи інституту на 2023 - 2024 навчальний рік

1. Удосконалення організації та забезпечення освітнього процесу, підвищення мотивації курсантів на більш глибоке засвоєння військової підготовки.

2. Підвищення наукового і методичного рівня викладання, його фундаментальність та військово-професійну спрямованість під час проведення міжкафедральних нарад науково-педагогічних працівників та інструкторсько-методичних занять.

3. Удосконалення організації та методики проведення практичної підготовки, практики та військового стажування, домагаючись при цьому прищеплення курсантам навичок у практичному застосуванні засобів зв’язку, телекомунікаційного обладнання, засобів обчислювальної техніки, експлуатації та ремонту військової техніки зв’язку.

4. Продовження впровадження новітніх технологій інтенсифікації навчального процесу та активних методів навчання за рахунок підвищення методичної майстерності науково-педагогічних працівників, командирів підрозділів курсантів та широкого застосування технічних засобів навчання, ЕОМ та дидактичних матеріалів до них.

5. Постійне вдосконалення змісту робочих програм навчальних дисциплін шляхом введення питань експлуатації новітньої військової техніки зв’язку у російсько-Українській війні 2023-2024 р.

6. Продовження практики написання підручників, навчальних посібників, навчально-методичних і дидактичних матеріалів з використанням досвіду проведення бойових дій, використання зразків техніки зв’язку та програмних продуктів під час відбиття збройної агресії російської федерації.

7. Проведення аналізу відгуків на випускників та здійснення дієвих заходів щодо усунення недоліків в їх підготовці, максимально наближаючи освітній процес до вимог сьогодення, керівних документів Міністерства освіти та науки, Міністерства оборони України, Генерального штабу ЗС України.

© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2024.

Питання щодо вступу надсилайте на: [email protected] або [email protected]

^ Наверх