Телефон Приймальної комісії: (044) 323-26-57            Telegram канал - Вступ до ВІТІ 2024            До уваги абітурієнтів: як отримати додаткові бали при вступі до ВІТІ у 2024 році           

Ад'юнктура і докторантура


1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» від 23 березня 2016 року № 261

2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» (діє до 2021 року в частині, визначеній Законом «Про вищу освіту» від 01 березня 1999 року № 309

3. Наказ Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Інструкції про організацію підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у Збройних Силах України» від 30 червня 2000 року № 194/265

4. Наказ Міністерства оборони України «Про затвердження Особливостей підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих військових навчальних закладах (науково-дослідних установах) Міністерства оборони України» від 24 лютого 2017 року № 115


Рішенням вченої ради інституту, протокол № 14 від 31.05.2016 року відкрита докторантура ВІТІ за спеціальностями:

  • 126 "Інформаційні системи та технології";
  • 255 "Озброєння та військова техніка".

Докторантура

Відповідно до вимог Порядку підготовки здобувачів вищої освіти доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 року № 261, рішення Вченої ради Військового інституту телекомунікацій та інформатизаціїї (протоколи № 14 від 31.05.2016 року та № 1 від 26.09.2017 року) відкрито докторантуру для підготовки здобувачів ступеня доктора наук за такими спеціальностями:

№ з/п

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

1

12 Інформаційні технології

126 Інформаційні системи та технології

2

25 Воєнні науки, національна безпека державного кордону

255 Озброєння та військова техніка

У 2021 році підготовка в докторантурі запланована по 126 спеціальності - 1 місце.


Ад'юнктура

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та на підставі рішень Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України (протокол № 17/2 від 30 серпня 2016 року), наказу Міністерства освіти і науки України від 05.09.2016 року № 1073 «Про затвердження рішень Ліцензійної комісії Міністерства від 30.08.2016 року», наказу Міністерства освіти і науки України від 02.06.2017 року № 113-л «Про ліцензування освітньої діяльності» Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації видано ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні

№ з/п

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

Ліцензійні обсяги

1

12 Інформаційні технології

126 Інформаційні системи та технології

10

2

25 Воєнні науки, національна безпека державного кордону

255 Озброєння та військова техніка

10

У 2021 році навчання в ад’юнктурі заплановано по 126 спеціальності - 2 місця, по 255 спеціальності – 3 місця.


Документи закладу вищої освіти, якими регулюється порядок здійснення освітнього процесу:

1. Положення «Про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Військовому інституті телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут»

2. Правила прийому до докторантури та ад’юнктури Військового інституту телекомунікацій та інформатизації за науковими спеціальностями 126 – інформаційні системи та технології, 255 – озброєння та військова техніка"


3. Програма вступного іспиту з іноземної мови

4. Програма вступного іспиту до ад’юнктури зі спеціальності 126 – інформаційні системи та технології

5. Програма вступного іспиту до ад’юнктури зі спеціальності 255 - озброєння та військова техніка


Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії

Перелік наукових фахових видань України, наукові публікації в яких зараховуються за темою дисертації на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії, і опубліковані до 12 березня 2020 року


© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2024.

Питання щодо вступу надсилайте на: [email protected] або [email protected]

^ Наверх