Хочеш отримати додаткові бали при вступі до ВІТІ? Пиши мотиваційного листа та надсилай нам на електронну пошту! Подробиці за посиланням: Мотиваційний лист                         Оголошується набір до адʼюнктури та докторантури Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут у 2021 році. Подробиці за посиланням: Вступ до адʼюнктури та докторантури

Документи освітнього процесуСтатут та інші установчі документи:

1. Статут Військового інституту телекомунікацій та інфоматизації імені Героїв Крут(нова редакція, Наказ МОУ від 16.10.2019 № 535)

2. Статут Військового інституту телекомунікацій та інфоматизації (Наказ МОУ від 20.10.2015 № 572)


3. Стратегія і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Військового інституту телекомункаіцій та інформатизації імені Героїв Крут на період до 2025 року

4. Стратегія і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Військового інституту телекомункаіцій та інформатизації на період до 2020 року


5. Ліцензія на провадження освітньої діяльності

6. Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

7. Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

8. Сертифікати про акредитацію освітніх програм

9. Державний контракт на підготовку військових фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів 2020 2019 2018 2017


10. Положення про Вчену раду Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут

11. Положення «Про дорадчий орган курсантської ініціативи ВІТІ імені Героїв Крут» Наказ про введення в дію

12. Положення про воєнно-наукове товаритство курсантів ВІТІ


13. Положення «Про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут»

Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Роз'яснення положень антикорупційного законодавства щодо обмеження спільної роботи близьких осіб

Антикорупційна програма Міністерства оборони України на 2018 - 2020 роки

Організаційно-методичні вказівки з питань реалізації державної антикорупційної політики в діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил України в 2020 році

Матеріали для інформування військовослужбовців та працівників Збройних Сил України в рамках міжнародного дня боротьби з корупцією


14. Положенням «Про комісію з питань етики та професійної діяльності у Військовому інституті телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут»

Кодекс академічної доброчесності

Декларація про дотримання академічної доброчесності у Військовому інституті телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут

Кодекс доброчесної поведінки та професійної етики військових посадових осіб, державних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України


Документи закладу вищої освіти, якими регулюється порядок здійснення освітнього процесу:

1. Положення про організацію освітнього процесу у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації

2. Положення «Про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Військовому інституті телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут»

3. Положення «Про визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності»

4. Положення «Про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти Військового інституту телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут»

5. Положення «Про індивідуальні плани здобувачів вищої освіти Військового інституту телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут»


6. Положенням «Про переведення, відрахування та поновлення курсантів Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут

7. Положення «Про систему внутрішнього забезпеченн якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ВІТІ»

8. Положення «Про екзаменаційну комісію»

9. Положенням «Про забезпечення академічної доброчесності у Військовому інституті телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут»

10. Положення «Про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти у Військовому інституті телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут»

11. Положенням «Про порядок визнання у Військовому інституті телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті»

12. Положення про дистанційне навчання у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут»

13. Положення «Про навчально-методичний кабінет Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут»

14. Положення «Про біліотеку ВІТІ»

15. Положення «Про планування та облік навантаження НПП»

16. Положення «Про порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад наукових та науково-педагогічних працівників Військового інституту телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут» Наказ про введення в дію

17. Положення «Про оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників у Військовому інституті телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут»


18. Положення «Про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у Військовому інституті телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут»

Методичні рекомендації для професійного розвитку науково-педагогічних праціників

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників


19. Положення «Про вимоги Вченої ради ВІТІ до здобувачів вчених звань професора, доцента і старшого дослідника та порядку розгляду їх атестаційних матеріалів»

20. Положення «Про контроль освітнього процесу, вивчення стану справ на факультетах і кафедрах ВІТІ імені Героїв Крут

© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2021.

vitivstup@viti.edu.ua Питання щодо вступу надсилайте на: vitivstup@ukr.net

ß-версія. Деякі розділи сайту працюють у тестовому режимі.

^ Наверх