26 вересня 2020 року о 10:00 запрошуємо юнаків, дівчат та їх батьків на ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ ОНЛАЙН - Знайомся з Військовим інститутом телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 10.00 трансляція у Інстаграм - @viti_krut; 10.00 трансляція у Live in Facebook Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут (група)                                          УВАГА, оголошено додатковий набір з 1 вересня до 31 жовтня 2020 року на кафедру Військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу. Довідка за телефоном: 067-969-29-32, (044) 256-22-59, (044) 256-23-94 (щодня).                                                

Заступник начальника інституту з наукової роботи

полковник РОМАНЮК Валерій Антонович

Заслужений працівник освіти України, доктор технічних наук, професор

тлф.: +38 (044) 256-23-07


Список основних наукових праць


Романюк В.А. Управление построением маршрутов для сети с динамической топологией // Управляющие системы и машины. – 1993. – № 2. – С . 81 – 86.

Романюк В.А. Адаптивный алгоритм маршрутизации для сети пакетной радиосвязи с подвижными узлами // Вторая Всесоюзная конференция по информационным системам множественного доступа: Тез. докл. – Минск, часть 2, 1991. – С. 157 – 161.

Красиловец Л.В., Романюк В.А. Задачи управления системы пакетной радиосвязи с динамичной топологией // Проблемы управления и информатики. – 1995. – № 5. – С. 72 – 82.

Красиловец Л.В., Романюк В.А. Проблемы управления сетями пакетной радиосвязи с промежуточным хранением информации и мобильными абонентами // Кибернетика и системный анализ. – 1996. – № 5. – С. 159 – 168.

2001

Миночкин А.И., Романюк В.А. Протоколы маршрутизации в мобильных радиосетях // Зв‘язок. – 2001. – №1. – С. 31 – 36.

Міночкін А. І., Романюк В. А. Аналітичне моделювання автоматизованих мереж радіозв'язку // Збірник наукових праць № 1. – К.: КВІУЗ. – 2001. – С. 88 – 94.

Романюк В.А. Направления развития тактических сетей связи // Зв‘язок. – 2001. – № 3. – С. 63 – 65.

Романюк В.А. R-зоновий метод маршрутизації в автоматизованих мережах радіозв'язку // Збірник наукових праць № 3. – К.: КВІУЗ. – 2001. – С. 182 – 186.

Романюк В.А. Геомаршрутизация в мобильных радиосетях // Зв‘язок. – 2001. – № 5. – С. 37 – 39.

Романюк В.А. Групповая маршрутизация в мобильных радиосетях // Зв‘язок. – 2001. – № 6. – С. 36 – 41.

Романюк В.А. Методология маршрутизации в мобильных радиосетях // Труды XXVIII Международной конференции “Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникации, бизнесе” IT+ SE’2001 (Украина, Крым, Ялта-Гурзуф, 20 – 29 мая 2001г.). – Запорожье: ЗГУ. – 2001. – С. F9.1 – F9.2.

Романюк В.А. Гибридный метод маршрутизации в мобильных радиосетях // Труды ІІІ международной научно-технической конференции “Техника и технология связи”. – Одесса: ОНАС. – 2001.

2002

Романюк В.А. Иерархическая маршрутизация в мобильных радиосетях // Зв‘язок. – 2002. – № 1. – С. 38 – 42.

Романюк В.А. Маршрутизация интегрального трафика в мобильных радиосетях // Зв‘язок. – 2002. – № 2. – С. 24 – 27.

Миночкин А.И., Романюк В. А. Маршрутизация в мобильных радиосетях // Сети и телекоммуникации. – 2002. – № 1. – С. 42 – 47.

Романюк В.А. Активная маршрутизация в мобильных радиосетях // Зв‘язок. – 2002. – № 3. – С. 21 – 25.

Романюк В.А. Проблема маршрутизації інформаційних потоків в мережах зв’язку військового призначення // 1 Науково-технічна конференція ВІТІ “Проблеми розробки і удосконалення засобів телекомунікацій та систем зв'язку і та систем управління Збройних Сил України”. – К.: ВІТІ НТУУ “КПІ”. – 2002. – С. 22 – 27.

2003

Романюк В. А. Постановка проблеми маршрутизації інформаційних потоків у мережах радіозв’язку з динамічною топологією // Збірник наукових праць № 1. – К.: ВІТІ НТУУ “КПІ”. – 2003. – С. 112 – 119.

Романюк В.А. Напрямки розвитку сучасних тактичних систем зв'язку // Науково-технічний семінар “Системи зв'язку і АСУ тактичного рівня”. – К.: ВІТІ НТУУ “КПІ”. – 2003.

Миночкин А.И., Романюк В.А. Активная маршрутизация в мобильных радиосетях // Труды XXХ Международной конференции “Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникации, бизнесе” IT+ SE’03 (Украина, Крым, Ялта-Гурзуф, 19 – 28 мая 2003г.). – Запорожье: ЗГУ. – 2003.

Міночкін А.І., Романюк В.А. Імітаційне моделювання та аналіз мобільних радіомереж // Збірник наукових праць № 3. – К.: ВІТІ НТУУ “КПІ”. – 2003. – С. 97 – 101.

Миночкин А.И., Романюк В.А. Управление топологией мобильной радиосети // Зв‘язок. – 2003. – № 2. – С. 28 – 33.

Романюк В.А. Асимметричная маршрутизация в мобильных радиосетях MANET // Зв‘язок. – 2003. – № 3. – С. 28 – 30.

Романюк В.А. Волновая маршрутизация в мобильных радиосетях // Зв‘язок. – 2003. – № 4. – С. 44 – 46.

Миночкин А.И., Романюк В.А., Скрыпник Л.В. Способы повышения эффективности функционирования зондовой маршрутизации в мобильных радиосетях // Зв‘язок. – 2003. – № 6. – С. 46 – 49.

Любарський С.В., Міночкін А.І., Романюк В.А., Шацило П.В. Системи імітаційного моделювання. Навчальний посібник. – К.: ВІТІ НТУУ “КПІ”, 2003. – 140 с.

Романюк В.А. Мобильные радиосети – перспективы беспроводных технологий // Сети и телекоммуникации, 2003. – № 12. – С. 62 – 68.

2004

Миночкин А.И., Романюк В.А. Методы множественного доступа в мобильных радиосетях // Зв‘язок. – 2004. – № 2. – С. 46 – 50.

Малярчук М. В., Миночкин А. И., Романюк В. А. Методология управления мобильными радиосетями // 5-международная научно-практическая конференция “Современные информационные и электронные технологии”, 17–23 мая 2004г., Одесса. – С. 29.

Миночкин А.И., Романюк В.А. Многопутевая маршрутизация в мобильных радиосетях // Зв‘язок. – 2004. – № 6.

Миночкин А.И., Романюк В.А. Управление энергоресурсом мобильных радиосетей // Зв‘язок. – 2004. – № 8. – С. 50 – 53.

Міночкін А.І., Романюк В.А. Архітектура перспективної мобільної компоненти тактичних мереж зв’язку збройних сил України // Збірник наукових праць № 5. – К.: ВІТІ НТУУ “КПІ”. – 2004. – С. 107 – 115.

Романюк В.А. Напрямки розвитку тактичних систем зв'язку // II Науково-технічна конференція ВІТІ “Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення”. – К.: ВІТІ НТУУ “КПІ”. – 2004. – С. 22 – 32.

Міночкін А.І., Романюк В.А. Безпека мобільних радіомереж // Збірник наукових праць № 5. – К.: ВІТІ НТУУ “КПІ”. – 2004. – С. 116 – 126.

Соколов М.Ю., Романюк В.А., Бовда Е.М., Сілко О.В. Програмування на мові асемблер. Навчальний посібник. – К.: ВІТІ НТУУ “КПІ”, 2004. – 70 с.

2005

Миночкин А.И., Романюк В.А. Методология оперативного управления мобильными радиосетями // Зв‘язок. – 2005. – № 2. – С. 53 – 58.

Романюк В.А. Управління мобільною компонентою мереж зв’язку військового призначення – проблеми та шляхи їх розв’язання // IIІ Науково-практичний семінар ВІТІ “Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення”. – К.: ВІТІ НТУУ “КПІ”. – 2005.

Міночкін А.І., Романюк В.А., Шаціло П.В. Виявлення атак в мобільних радіомереж // Збірник наукових праць № 1. – К.: ВІТІ НТУУ “КПІ”. – 2005. – С. 102 – 111.

Міночкін А.І., Романюк В.А. Задачі управління топологією мережі безпілотних летальних апаратів мобільного компоненту мереж зв’язку військового призначення // Збірник наукових праць № 2. – К.: ВІТІ НТУУ “КПІ”. – 2005. – С. 83 – 90.

Миночкин А.И., Романюк В.А. Методика оценки методов управления в мобильных радиосетях // 15-я международная Крымская конференция “СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии” (КрыМиКо), Севастополь, 2005. – С. 43 – 44.

Миночкин А.И., Романюк В.А. Система принятия решения в управлении мобильными радиосетями // Системный анализ и информационные технологии: материалы VII Международной научно-технической конференции (28 июня – 2 июля 2005 г., г. Ки-ев). – К.: НТУУ “КПИ”, 2005. – C. 140.

Миночкин А.И., Романюк В.А. Управление качеством обслуживания в мобильных радиосетях // Зв‘язок. – 2005. – № 8. – С. 17 – 23.

Бовда Е.М., Романюк В.А., Субач М.Ю. Основи побудови інформаційних систем. Навчальний посібник. – К.: ВІТІ НТУУ “КПІ”, 2005. – 242 с.

Миночкин А.И., Романюк В.А. Управление маршрутизацией в мобильных радиосетях // 6-я международная научно-практическая конференция “Современные информационные и электронные технологии”, 23–25 мая 2005г., Одесса. – С. 34.

Миночкин А.И., Романюк В.А. Модель QoS-управления в мобильных радиосетях // 2-й Междунарожный радиоэлектронный форум “Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития”, Харьков, 2005. – т. 3. – С. 50 – 54.

Міночкін А.І., Романюк В.А. Концепція управління мобільною компонентою мереж зв'язку військового призначення // Збірник наукових праць № 3. – К.: ВІТІ НТУУ “КПІ”. – 2005. – С. 51 – 60.

Іващенко О.В., Кувшинов В.О., Лівенцев С.П., Романюк В.А. Цифрова обробка сигналів. Навчальний посібник. – К.: ВІТІ НТУУ “КПІ”, 2005. – 100 с.

2006

Миночкин А.И., Романюк В.А. Маршрутизация в мобильных радиосетях – проблема и пути решения // Зв‘язок. – 2006. – № 7. – С. 49 – 55.

Миночкин А.И., Романюк В.А. Система маршрутизации в мобильных радиосетях // 16-я международная Крымская конференция “СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии” (КрыМиКо), Севастополь, 2006.

Міночкін А.І., Романюк В.А. Методи прийняття рішень системою управління мобільною радіомережею // Збірник наукових праць № 1. – К.: ВІТІ НТУУ “КПІ”. – 2006. – С. 66 – 71.

Романюк В.А., Успенській О.А., Толюпа С.В. Апаратні засобі локальних обчислювальних мереж. – К.: ВІТІ НТУУ “КПІ”, 2006. – 142 с.

Романюк В.А., Миночкин А.И. Координация и интеллектуализация уровней OSI – новая парадигма управления MANET // 7-международная научно-практическая конференция “Современные информационные и электронные технологии” (Одесса, 23-27 мая 2006г.). – О.: Одесса. – 2006.

Міночкін А.І., Романюк В.А., Сова О.Я. Аналіз методів управління навантаженням в мобільних радіомережах на транспортному рівні моделі OSI // Збірник наукових праць № 3. – К.: ВІТІ НТУУ “КПІ”. – 2006. – С. 55 – 65.

Миночкин А.И., Романюк В.А. Перспективи побудови тактичних мереж зв’язку // IIІ Науково-практична конференція ВІТІ “Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення”. – К.: ВІТІ НТУУ “КПІ”. – 2006.

2007

Бунин С.Г., Миночкин А.И., Романюк В.А. Перспективы беспроводных ячеистых сетей // Зв‘язок. – 2007. – № 5. – С. 20 – 24.

Миночкин А.И., Романюк В.А., Сова О.Я. Межуровневый метод управления нагрузкой в сетях на основе нечеткой логики // 8-международная научно-практическая конференция “Современные информационные и электронные технологии” (Одесса, 21 – 25 мая 2007г.). – О.: Одесса. – 2007. – С. 127.

Міночкін А.І., Романюк В.А. Беспроводні чарункові мережі // Збірник наукових праць № 1. – К.: ВІТІ НТУУ “КПІ”. – 2007. – С. 90 – 96.

Романюк В.А. Мобільні радіомережі (MANET) – основа побудови тактичних мереж зв’язку // IV Науково-практичний семінар ВІТІ “Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення”. – К.: ВІТІ НТУУ “КПІ”. – 2007. – С. 5 – 18.

Жук О.В., Міночкін А.І., Романюк В.А. Перспективи розвитку тактичних сенсорних мереж // Збірник наукових праць № 2. – К.: ВІТІ НТУУ “КПІ”. – 2007. – С. 111 – 119.

Миночкин А.И., Романюк В.А. QoS-управление в сетях MANET // 17-я международная Крымская конференция “СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии” (КрыМиКо), Севастополь, 2007.

Загребельный О.Ю., Романюк В.А., Миночкин А.И. Адаптивное управление доступом в мобильных радиосетях на основе нечеткой логики // 8-международная научно-практическая конференция “Современные информационные и электронные техно-логии” (Одесса, 21 – 25 мая 2007г.). – О.: Одесса. – 2007. – С. 164.

Міночкін А.І., Романюк В.А., Сова О.Я. Шляхи вдосконалення ТСР-протоколів у мережах MANET// Зв‘язок. – 2007. – № 8. – С. 42 – 47.

2008

Міночкін А.І., Романюк В.А., Жук О.В. Перспективи розвитку сенсорних мереж // Зв‘язок. – 2008. – № 1. – С. 16 – 21.

A. Minochkin,V. Romanyuk. Control System of Mobile Ad-hoc Networks // In Proc. of In-ternational Conference Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science (TCSET 2008), Lviv, 2008. – рр. 414 – 415.

Сова О.Я., Міночкін А.І., Романюк В.А. Багатошляхова зондова маршрутизація в мережах MANET із динамічним формуванням метрик вибору маршруту// Зв‘язок. – 2008. – № 2. – С. 42 – 49.

Міночкін А.І., Романюк В.А. Методологія управління тактичними сенсорними мережами // IV Науково-технічна конференція ВІТІ “Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення”. – К.: ВІТІ НТУУ “КПІ”. – 2008. – С. 15 – 25.

Романюк В.А., Жук О.В., Сова О.Я. Аналіз протоколів маршрутизації в бездротових сенсорних мережах // Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ”. – 2008. – № 1. – С. 73 – 85.

Жук О.В., Романюк В.А., Сова О.Я. Система управління тактичними сенсорними мережами // Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ”. – 2008. – № 2. – С. 88 – 96.

Сова О.Я., Романюк В.А., Жук О.В. Метод выбора независимых маршрутов при зондовой маршрутизации в сетях MANET // Науково-практична конференція „Сучасні інформаційні та електронні технології”. – Одеса.: СІЕТ`08. – 2008.

Жук О.В., Романюк В.А., Сова О.Я. Нечітка маршрутизація в безпровідних сенсорних мережах // ІV науково-практична конференція „Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення”. – К.: ВІТІ НТУУ „КПІ”. – 2008.

Жук О.В., Романюк В.А., Сова О.Я. Метод маршрутизації інформаційних потоків в безпровідній сенсорній мережі // XIV Міжнародна науково-практична конференція „Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти”. – К.: Європейський університет. – 2008.

2009

Міночкін А.І., Романюк В.А., Сова О.Я. Інтелектуальний метод маршрутизації в мобільних радіомережах (MANET) // Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ”. – 2009. – № 1. – С. 74 – 87.

Миночкин А.И., Романюк В.А., Сова О.Я. Интеллектуальная маршрутизация в мобильных радиосетях // 19-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». – Севастополь.: КрыМиКо`09. – 2009.

Жук О.В., Романюк В.А., Сова О.Я. Управление топологией беспроводной сенсорной сети // 19-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». – Севастополь.: КрыМиКо`09. – 2009.

Романюк В.А. Архітектура системи оперативного управління тактичними радіомережами / Романюк В.А. // Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ”. – 2009. – № 3. – С. 70 – 76.

2010

Romanyuk V., Sova O., Minochkin D. Routing in Mobile Ad Hoc Networks Using Fuzzy Neural Networks // In Proc. of International Conference Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science (TCSET 2010), Lviv, 2010. – р. 223.

Zhuk O., Romanyuk V., Sova O. Wireless Sensor Network Topology Control // In Proc. of International Conference Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science (TCSET 2010), Lviv, 2010. – р. 160.

Романюк В.А. Координатна маршрутизація в імпульсних надширокосмугових мобільних радіомережах (MANET) / Романюк В.А, Сова О.Я., Жук О.В. // Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ”. – 2010. – № 1. – С. 68 – 77.

Проблема построения системы управления в сетях MANET: сборник тез докладов и выступлений участников ХХ Международной Крымской конференции [„СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии”], (КрыМиКо). / [Романюк В.А., Сова О.Я., Жук А.В., Миночкин Д.А.]. – Севастополь, 2010. – С. 43 – 44.

Романюк В.А. Інтелектуальні мобільні радіомережі: збірник матеріалів V науково-технічної конференції [„Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення”] / – К.: ВІТІ НТУУ „КПІ”, 2010. – С. 28 – 36.

Романюк В.А. Концепція ієрархічної побудови інтелектуальних систем управління мобільними радіомережами військового призначення / Сова О.Я., Романюк В.А., Жук П.В. // Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ "КПІ". – 2010. – № 2. – С. 121 – 130.

2011

Романюк В.А. Интеллектуальная маршрутизация в мобильных радиосетях (MANET) / Романюк В.А., Шацило П.В., Сова О.Я. [и др.] // Зв'язок. – 2011. – № 2(94). – С. 24 – 31.

Архітектура системи управління мережами MANET: Тези доповідей та виступів учасників V Міжнародної конференції ["Проблеми телекомунікацій – 2011"], (Київ, 19-22 квітня 2011р.) / Романюк В.А., Сова О.Я., Жук О.В. – К.: ІТС НТУУ "КПІ", 2011. – С. 58 – 60.

Романюк В.А. Метод віконного управління потоками даних в мобільних радіомережах військового призначення на основі системи нейро-нечіткого виводу / Жук П.В., Сова О.Я., Жук О.В., Романюк В.А. // Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ "КПІ". – 2011. – № 2. – С. 36 – 46.

Коваленко І.Г., Романюк В.А., Діянчук І.М. Аналіз методів енергозбереження в сенсорних радіомережах // Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ "КПІ". – 2011. – № 1. – С. 76 – 84.

Коваленко І.Г., Романюк В.А. Метод збереження енергоресурсу неоднорідних сенсорних радіомереж з надлишковою кількістю вузлів при забезпеченні заданої якості покриття району моніторингу // 4-й Международный радиоэлектронный форум "Прикладная радиоелектроника. Состояние и перспективы развития" МРФ'2011. Сборник научных трудов. Том II. Международная конференция "Телекоммуникационные системы и технологии". – Харьков: АНПРЭ, ХНУРЭ. 2011. С. 204 – 206.

Коваленко І.Г., Романюк В.А., Діянчук І.М. Метод енергозбереження сенсорної радіомережі спеціального призначення з надлишковою кількістю неоднорідних вузлів при забезпеченні заданих показників перекриття зон моніторингу та зв'язності вузлів // Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ "КПІ". – 2011. – № 3. – С. 52-64.

Метод підтримання діючих маршрутів на основі прогнозованого часу їх існування в радіомережах типу MANET / [Романюк В.А., Жук П.В., Сова О.Я., Міночкін А.І.] // Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ "КПІ". – 2011. – № 3. – С. 34 – 43.

Романюк В.А. Еволюція тактичних радіомереж: Тези доповідей та виступів учасників VІ науково-практичного семінару ["Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення"], (Київ, 20 жовтня 2011р.) / Романюк В.А. – К.: ВІТІ НТУУ "КПІ", 2011. – С. 45 – 52.

Романюк В.А. Интеллектуальные самоорганизующиеся радиосети: сборник тезисов докладов и выступлений участников ХХІ Международной Крымской конференции ["СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии"], (КрыМиКо). / Романюк В.А., Сова О.Я., Жук П.В. – Севастополь, 2011. – С. 491 – 492.

2012

Intellectual Mobile Ad Hoc Networks / [Zhuk P., Romanyuk V., Sova O., Bunin S.] // In Proc. of International Conference Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science (TCSET 2012), Lviv, 2012. – р. 238.

Самоорганизующиеся радиосети со сверхширокополосными сигналами ГЛАВА 1. / [С.Г. Бунин, А.П. Войтер, М.Е. Ильченко, В.А. Романюк]. – К.: НПП „Издательство „Наукова думка” НАН Украины”. – 444 с.: ил.

Самоорганизующиеся радиосети со сверхширокополосными сигналами. ГЛАВА 2. / [С.Г. Бунин, А.П. Войтер, М.Е. Ильченко, В.А. Романюк]. – К.: НПП „Издательство „Наукова думка” НАН Украины”. – 444 с.: ил.

Самоорганизующиеся радиосети со сверхширокополосными сигналами. ГЛАВА 5. / [С.Г. Бунин, А.П. Войтер, М.Е. Ильченко, В.А. Романюк]. – К.: НПП „Издательство „Наукова думка” НАН Украины”. – 444 с.: ил.

Самоорганизующиеся радиосети со сверхширокополосными сигналами. ГЛАВА 7.2. / [С.Г. Бунин, А.П. Войтер, М.Е. Ильченко, В.А. Романюк]. – К.: НПП „Издательство „Наукова думка” НАН Украины”. – 444 с.: ил.

Романюк В.А. Цільові функції оперативного управління тактичними радіомережами / Романюк В.А. // Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ "КПІ". – 2012. – № 1. – С. 109-117.

Романюк В.А. Концепция иерархического построения интеллектуальных систем управления тактическими радиосетями класса MANET: сборник тезисов докладов и выступлений участников ХХІІ Международной Крымской конференции ["СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии"], (КрыМиКо). / Романюк В.А., Сова О.Я., Жук П.В., Романюк А.В. – Севастополь, 2012. – С. 265.

2013

Симоненко О.А., Уманець Я.Л., Романюк В.А., Сова О.Я. Аналіз можливостей використання інтелектуальних агентів для побудови системи управління вузлами радіомереж класу MANET // Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ "КПІ". – 2013. – № 1. – С. 76-84.

Романюк В.А. Напрямки підвищення ефективності функціонування тактичних мобільних радіомереж: доповіді та тези доповідей виступів учасників VІІ науково-практичного семінару ["Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення"], (Київ, 24 жовтня 2013р.) / Романюк В.А. – К.: ВІТІ ДУТ, 2013. – С. 40 – 56.

Романюк В.А., Сова О.Я., Симоненко О.А. Аналіз існуючих агентних платформ для побудови систем управління вузлами мобільних радіомереж класу MANET: доповіді та тези доповідей виступів учасників VІІ науково-практичного семінару ["Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення"], (Київ, 24 жовтня 2013р.). – К.: ВІТІ ДУТ, 2013. – С. 173 – 174.

2014

Симоненко О.А., Сова О.Я., Романюк В.А., Уманець Я.Л. Аналіз існуючих агентних платформ для побудови систем управління вузлами мобільних радіомереж класу MANET // Збірник наукових праць ХУПС„Системи обробки інформації”. – 2014. – № 1(117). – С. 200-203.

Романюк В.А., Сова О.Я., Стемпковська Я.А., Симоненко О.А. Координація взаємодії інтелектуальних систем управління вузлів радіомереж класу MANET: доповіді та тези доповідей виступів учасників VІІІ міжнародної конференції „Проблеми телекомунікацій – 2014”. – К.: ІТС НТУУ „КПІ”, 2014. – С. 151 – 153.

Романюк В.А., Коваленко И.Г., Диянчук И.Н. Энергосберегающий метод агрегации данных в сенсорной радиосети с избыточным количеством узлов: доповіді та тези доповідей виступів учасників VІІІ міжнародної конференції „Проблеми телекомунікацій – 2014”. – К.: ІТС НТУУ „КПІ”, 2014. – С. 406 – 408.

Романюк В.А., Стемпковська Я.А., Симоненко О.А., Сова О.Я. Координація цільових функцій інтелектуальних систем управління тактичними радіомережами класу MANET // Збірник наукових праць ХУПС. – 2014. – № 3(40). – С. 85 – 92.

Sova O., Romanyuk V. Directions Of Mobile Ad Hoc Networks Efficiency Increase // Telecommunication sciences. – 2014. – Vol. 5. – № 1. – рр. 16 – 19.

Сова О.Я., Романюк В.А., Міночкін Д.А., Романюк А.В. Методи обробки знань про ситуацію в мобільних радіомережах класу MANET для побудови вузлових інтелектуальних систем управління // Збірник наукових праць ВІТІ ДУТ. – 2014. – № 1. – С. 97 – 110.

Zhuk O., Romanyuk V., Sova O., Romanyuk A. Directions of Mobile Ad Hoc Networks efficiency increase // In Proc. of International Conference Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, (Lviv, 2014). – Lviv: TCSET 2014, 2014. – p. 468.

2015

Sova О., Minochkin D., Polshikov К., Romanuk V. The hierarchical model of interaction between intelligent agents in the MANET control systems // Information and Telecommunication Sciences. – 2015. – Vol. 6. – № 1 (10). – рр. 21 – 28.

Сова О.Я., Міночкін Д.А., Жук П.В., Романюк В.А. Модель організації інформаційних ресурсів інтелектуальних систем управління вузлами мобільних радіомереж класу MANET // Наука і техніка ПС ЗСУ: науково-технічний журнал ХУПС ім. Івана Кожедуба. – 2015. – № 2(19). – С. 51 – 57.

Романюк В.А., Сова О.Я., Симоненко О.А., Сальник С.В. Метод управління радіозв’язністю вузлів мобільних радіомереж класу MANET // Збірник наукових праць ВІТІ. – 2015. – № 1. – С. 81 – 93.

Valeriy Romanyuk Anton Romanyuk Oleg Sova Sergey Salnyk. The MANET`s Hierarchical Control System Using Fuzzy Logic// 13 – та Міжнародна науково – технічна конференція «Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та комп`ютерної інженерії» 23-26 лютого 2016р., м. Львів – Славське с. 922 – 925.

Romanyuk V.A., Sova О.Y., Symonenko О.А., S. Salnyk. Method of nodes radioconnectivity control in the mobile radio networks (MANET) // Збірник наукових праць ВІТІ – 2015 р. Вип. 1с. 81 – 94.

Романюк В.А. Цільові функції управління телекомунікаційними аероплатформами в тактичних мережах звязку // VІІІ науково-практична конференція. Збірник наукових праць ВІТІ – 2015 р.с. 37 – 41.

A. Lisenko, A. Romanyuk, S. Danylyuk, V. Romanyuk. Objective control functions of mobile ad-hoc networks using unmanned aerial vehicles / Actual problems of unmanned aerial vehicles developments. 2015 IEEE 3rd international Conference // Збірник наукових праць НАУ – жовтень 2015 р. с. 243 – 246.

2016

Бовда Е.М. Концептуальні основи синтезу автоматизованої системи управління зв’язком військового призначення. / Е.М. Бовда, Ю.А. Плуговий, В.А. Романюк // Збірник наукових праць ВІТІ. – 2016. № 1. – С. 6 – 18.

Бовда Е.М. Методологічні основи синтезу системи управління мережами зв’язку військового призначення. / Е.М. Бовда, В.А. Романюк // IX науково-практична конференція ВІТІ. – 2016. – С. 13 – 22.

Hierarchicаl model of decision acceptance in intelligent MANET control system / [O.Y. Sova, V.A. Romanyuk, O.I. Lysenko, I.V. Uryadnikova] // Science & Military. – 2016. – Vol. 11. – no. 1. – С. 14 – 20.

2017

Бовда Е.М. Методологія синтезу автоматизованої системи управління телекомунікаційними системами військового призначення. / Е.М. Бовда, О.В. Жук, В.А. Романюк // Збірник наукових праць ВІТІ. – 2017. № 1. – С. 14 – 27.

Романюк В.А. Літаючі самоорганізуючі радіомережі. / В.А. Романюк, Є.О., Степаненко, І.В. Панченко, О.І. Восколович // Збірник наукових праць ВІТІ. – 2017. № 1. – С. 104 – 114.

Система управління неоднорідними безпровідними сенсорними мережами / [В.А. Романюк, О.І. Лисенко, І.В. Алєксєєва, А.В. Романюк, В.Е. Новіков] /Міжнародна науково-технічна конференція „Проблеми телекомунікацій”. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – С. 28 – 32.

Романюк В.А. Задачі управління топологіями мереж зв’язку тактичної ланки управління. / В.А.Романюк, Є.О.Степаненко // Збірник наукових праць ВІТІ. – 2017. № 2. – С. 101 – 109.

Жук О.В. Моделі побудови покриття і виявлення цілей в безпроводових сенсорних мережах. / О.В. Жук, В.А. Романюк, В.В. Тарасов, Д.В. Ткаченко // Збірник наукових праць ВІТІ. – 2017. № 3. – С. 66 – 75.

Романюк В.А. Методика побудови нечітких баз знань інтелектуальних систем управління вузлами тактичних мобільних радіомереж. / В.А. Романюк, О.Я. Сова, В.П. Олексенко, О.А. Симоненко // Збірник наукових праць ВІТІ. – 2017. № 3. – С. 135 – 148.

Романюк В.А. Задачі синтезу топологій мереж мобільної компоненти з використанням телекомунікаційних аероплатформ. / В.А. Романюк, Є.О. Степаненко // Збірник наукових праць ВІТІ. – 2017. № 3. – С. 149 – 157.

2018

А. Zhuk, V. Romaniuk, E. Stepanenko, А. Romaniuk Methodology of the Tactical Wineless Sensor Networks Control // In Proc. of 14 th International Conference Modern Problems of Radio Engineening, Telecommunications and Computer Science. (Lviv – Slavske), 2018. – рр. – 201 – 204.

Жук О.В. Аналіз задач покриття цілей та алгоритми їх рішення в безпровідних сенсорних мережах / Жук О.В., Романюк В.А., Степаненко Є.О. // Збірник наукових праць ВІТІ. – 2018. № 1. – С. 17 – 27.

Жук О.В. Вимоги до параметрів обєктів моніторингу в тактичних безпроводових сенсорних мережах / Жук О.В., Романюк В.А., Степаненко Є.О., Стрєла Т.С. // Збірник наукових праць ВІТІ. – 2018. № 2. – С.41 – 48.

Романюк В.А. Алгоритми побудови топології мереж радіозв’язку з телекомунікаційними аероплатформами / Романюк В.А., Степаненко Є.О. // Збірник наукових праць ВІТІ. – 2018. № 3. – С.70 – 78.

Романюк В.А., Стрєла Т.С. Класифікація методів кластеризації в безпроводових сенсорних мережах / Романюк В.А., Стрєла Т.С. // Збірник наукових праць ВІТІ. – 2018. № 3. – С.79 – 86.

Романюк В.А. Методика управління топологією наземно-повітряних радіомереж військового призначення / Романюк В.А., Степаненко Є.О. // Збірник наукових праць ВІТІ. – 2018. № 4. – С.92 – 102.

Стрєла Т.С. Метод кластеризації у безпроводових сенсорних мережах з використанням нечіткої логіки / Стрєла Т.С., Романюк В.А. // Збірник XI науково-практичної конференції. – 2018. – С. 210 – 212.

2019

Романюк В.А. Модель позиціонування телекомунікаційних аероплатформ для оптимізації пропускної здатності повітряної мережі / Романюк В.А., Степаненко Є.О. // Збірник наукових праць ВІТІ. – 2019. № 2. – С.78 – 85.

Романюк В.А. Модель прийняття рішень по управлінню повітряною мережею / Романюк В.А., Степаненко Є.О. // Збірник наукових праць ВІТІ. – 2019. № 3. – С.84 – 95.

Романюк В.А. Алгоритм позиціонування телекомунікаційних аероплатформ для збільшення пропускной здатності повітряної мережі / Романюк В.А. // Збірник XІІ науково-практичної конференції ВІТІ. – 2019. – С. 203 – 207.

© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2020.

vitiinfo@post.mil.gov.ua Питання щодо вступу надсилайте на: vitivstup@ukr.net

ß-версія. Деякі розділи сайту працюють у тестовому режимі.

^ Наверх