16 грудня 2017 року запрошуємо НА ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ початок о 9 годині, м. Київ, вул. Московська, 45/1

“Денна форма навчання”

Оголошується набір для підготовки військових фахівців(схема підготовки “курсант”) на денну форму навчання за рахунок видатків державного бюджету (для вступників на основі повної загальної середньої освіти)

Ступінь вищої освіти бакалавр

Галузі знань

спеціальність (спеціалізація) підготовки

12 Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки

(Математичне, інформаційне і програмне забезпечення військових інформаційних систем)

125 Кібербезпека

(Захист інформації та кібернетична безпека в інформаційно-телекомунікаційних системах)

126 Інформаційні системи та технології

(Автоматизовані системи управління військами та озброєнням)

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

(Системи військового зв'язку)

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

253 Військове управління (за видами збройних сил)

(Управління діями підрозділів зв'язку)

255 Озброєння та військова техніка

(Радіоелектронні інформаційні системи, оперативна техніка та спецозброєння)

Нормативний термін навчання: 3,5 роки з подальшим здобуттям з подальшим здобуттям ступеня магістра за спеціальністю, 4 роки для спеціальності 253 Військове управління (за видами збройних сил)

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів)

1. Українська мова та література.

2. Математика.

3. Фізика або Іноземна мова, або Історія України

Детальну інформацію дивіться:


"Правила прийому до Військового інституту телекомунікацій та інформатизації у 2017 році"

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Галузі знань

спеціальність (спеціалізація) підготовки

12 Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

(Експлуатація та ремонт військових засобів обчислювальної техніки)

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

(Експлуатація та ремонт військових засобів зв’язку)

Нормативний термін навчання: 2 роки

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів)

1. Українська мова та література.

2. Математика або Фізика, або Іноземна мова, або Історія України

Вступники, які вступають на навчання до Військового інституту на денну форму навчання, крім надання сертифікату (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти або складання вступних екзаменів з конкурсних предметів, обов'язково проходять психологічне обстеження, оцінку рівня фізичної підготовки та медичний огляд військово-лікарською комісією.

Детальну інформацію дивіться:


Правила прийому до Військового коледжу сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації у 2017 році


Додаток 1 Перелік спеціальностей за якими здійснюється прийом на навчання для здобуття ступеня вищої освіти бакалавр, освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання


Додаток 5 Перелік спеціальностей для прийому на навчання на другий (третій) курс для здобуття ступеня бакалавра (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, за умови вступу на споріднену спеціальність

p>
Додаток 6 Таблиця нарахування балів за виконання фізичних вправ для кандидатів на навчання у Військовому інституті та Військовому коледжі


Додаток 7 Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 – 200


Додаток 8 Методика обчислення середнього бала документа про повну загальну середню освіту (у разі його відсутності)


Додаток 9 Перелік спеціальностей до яких застосовуються галузевий коефіцієнт

Додаткову інформацію про підготовку та вступ до Військового інституту телекомунікацій та інформатизації можна отримати електронною поштою за адресою:

vitivstup@ukr.net

Untitled Document

© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2017.

Розроблено та підтримується інформаційно-телекомунікаційним вузлом ВІТІ. Питання щодо вступу та інші надсилайте на: vitivstup@ukr.net

ß-версія. Сайт знаходиться у тестовому режимі.

Пропозиції щодо сайту надсилайте на: vitiadmin@ukr.net

^ Наверх